No Tên Diễn giải Tải về
1 Microlab 350W Nguồn chính: KA7500, LM339
Cấp trước: Transistor, opto, 431
Tải về
2 Microlab 400W Nguồn chính: KA7500, LM339
Cấp trước: Transistor, opto, 431
Tải về
3 HPC-360-302 SG1605 Tải về
4 IW-P300A2 Nguồn chính:SG1605
Cấp trước: Mosfet, opto
Tải về
5 Linkworld 200w/250w/300w Nguồn chính:TL494
Cấp trước: Transistor
Tải về
6 DTK PTP-2038 Nguồn chính:TL494
Cấp trước: Transistor
Tải về
7 Auva Vip P200B 200W Nguồn chính:TL494 Tải về
8 . Nguồn chính: Tải về


Mạch thì rất nhiều nhưng chung quy lại chỉ có rơi vào 2 dạng chính nên tôi chỉ POST 20 mạch cho các bạn tham khảo. Nếu có thêm nhu cầu thì vào Link sau để tham khảo thêm:

Các bài viết liên quan:

Lê Quang Vinh


Tổng hợp từ nhiều nguồnDownload search