Nên xem: Nhiệt độ tối đa của CPU - Phần 1 trước khi đọc tiếp phần dưới đây.

CPU INTEL - Bảng 2:

  • Pentium 4:

Download search


ModelClockMax. Temp. (º C)SL8Q93.80 GHz72.8SL8PY3.80 GHz72.8SL84Y3.80 GHz72.8SL8J73.80 GHz72.8SL7Z33.80 GHz72.8SL7P23.80 GHz72.8SL82U3.80 GHz72.8SL8QB3.60 GHz72.8SL8J63.60 GHz72.8SL7Q23.60 GHz72.8SL7Z53.60 GHz72.8SL8PZ3.60 GHz72.8SL84X3.60 GHz72.8SL7L93.60 GHz72.8SL7KN3.60 GHz72.8SL8UP3.60 GHz67.7SL7NZ3.60 GHz72.8SL7J93.60 GHz72.8SL7AJ3.40E GHz73.1SL7933.40 GHz68SL88L3.40 GHz73.2SL8K43.40 GHz69.1SL7B93.40 GHz73.2SL7Z73.40 GHz67.7SL8J53.40 GHz67.7SL8333.40 GHz67.7SL7J83.40 GHz72.8SL7KD3.40 GHz73.2SL8Q53.40 GHz67.7SL8PS3.40 GHz67.7SL9C53.40 GHz67.7SL7L83.40 GHz72.8SL7PP3.40 GHz73.2SL7PY3.40 GHz67.7SL7PZ3.40 GHz67.7SL7E63.40 GHz73.2SL7KM3.40 GHz72.8SL7B83.20E GHz73.2SL7KC3.20E GHz69.1SL7PN3.20E GHz73.2SL79M3.20E GHz73.2SL8K23.20E GHz69.1SL7E53.20E GHz69.1SL88K3.20E GHz69.1SL6WE3.20 GHz70SL7923.20 GHz70SL6WG3.20 GHz70SL7L53.20 GHz69.1SL7KL3.20 GHz67.7SL7PW3.20 GHz67.7SL7PX3.20 GHz67.7SL7Z83.20 GHz67.7SL7LA3.20 GHz67.7SL82Z3.20 GHz67.7SL8J23.20 GHz67.7SL8Q63.20 GHz67.7SL8PR3.20 GHz67.7SL7J73.20 GHz67.7SL9C63.20 GHz67.7SL6QC3.06 GHz69SL6PG3.06 GHz69SL6K73.06 GHz69SL6S53.06 GHz69SL6SM3.06 GHz69SL6JJ3.06 GHz69SL8JA3.06 GHz67.7SL8PN3.06 GHz67.7SL8ZZ3.06 GHz67.7SL9CA3.06 GHz67.7SL87L3.06 GHz67.7SL7PM3.00E GHz69.1SL7E43.00E GHz69.1SL88J3.00E GHz69.1SL79L3.00E GHz69.1SL7KB3.00E GHz69.1SL6WU3 GHz70SL6WK3 GHz70SL78Z3 GHz70SL7BK3 GHz66SL8Q73 GHz67.7SL82X3 GHz67.7SL7PU3 GHz67.7SL8HZ3 GHz67.7SL7L43 GHz69.1SL9CB3 GHz67.7SL7KK3 GHz67.7SL7J63 GHz67.7SL8JZ3 GHz69.1SL7Z93 GHz67.7SL8PQ3 GHz67.7SL8ZY2.93 GHz67.7SL7YV2.93 GHz67.7SL85V2.93 GHz67.7SL8J92.93 GHz67.7SL9CD2.93 GHz67.7SL8PM2.93 GHz67.7SL7KA2.80E GHz69.1SL7E32.80E GHz69.1SL79K2.80E GHz69.1SL7PK2.80E GHz69.1SL7PL2.80E GHz69.1SL88H2.80E GHz69.1SL78Y2.80C GHz75SL7K92.80A GHz69.1SL7E22.80A GHz69.1SL7D82.80A GHz69.1SL6WT2.80 GHz75SL6WJ2.80 GHz75SL6K62.80 GHz73SL6Z52.80 GHz72SL6S42.80 GHz75SL7EY2.80 GHz75SL6PF2.80 GHz75SL6HL2.80 GHz73SL6QB2.80 GHz75SL6SL2.80 GHz75SL7KH2.80 GHz67.7SL7J52.80 GHz67.7SL7KJ2.80 GHz67.7SL7J42.80 GHz67.7SL8JX2.80 GHz69.1SL8PP2.80 GHz67.7