Dùng Sandra để xem thông tin phần cứng và để trả lời cho câu hỏi "Làm sao để biết hãng sản xuất và đời của mainboard?".

Website: http://www.sisoftware.net/

Link download: http://sanchoituoitre.vn/download/file/2464/

Sau khi cài đặt Sandra, chạy nó và đi vào module, module thông tin, Mainboard thông tin, hoặc đơn giản chỉ việc nhấp đúp chuột vào biểu tượng Mainboard thông tin nay trên màn hình chính của Sandra.

Sandra sẽ cần một phút để thu thập tất cả các thông tin về máy tính của bạn. Trên màn hình, nó sẽ hiển thị, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy nhà sản xuất bo mạch chủ của bạn và đời bo mạch chủ ngay bên dưới. Hãy xem hình dưới đây, và bạn sẽ thấy rằng tôi đang sử dụng một bo mạch chủ Gigabyte GA-7VAXP Ultra.

sandra

Trên màn hình này bạn có thể cũng có thể tìm thấy một vài thông tin hữu ích khác về bo mạch chủ của bạn, như bao nhiêu slots bộ nhớ và nó có mục nào được sử dụng và chipset loại nào. Bạn cũng có thể xem số sê-ri BIOS.

Lê Quang Vinh


Theo HardwareSecretsDownload search