Vui lòng Xem bài:

Trước khi xem bài dưới đây.

7. Card Test Main mới nhất hiện nay thông minh cở nào?

Theo quảng cáo của nhà sản xuất thì các Card Test Mainboard dòng mới nhất "Chuẩn đoán chính xác nhất". Chính xác đến đâu thì tôi không rỏ vì hình như "User Guide" tài liệu hướng dẫn sử dụng chưa được công bố (không biết sản phẩm có bán chưa nữa. Chỉ thấy quảng cáo trên Web mà thôi.

Tham khảo theo link sau:

http://www.61131568.com/...The%20most%20accurate%20Analyzer

Ở đây tôi chỉ Review vài Card đáng lưu ý thôi.
[caption id="attachment_1539" align="aligncenter" width="300" caption="Dòng card KP6 cho Desktop hổ trợ Port 80H, 84H"]Dòng card KP6 dùng cho Desktop hổ trợ Port 80H, 84H[/caption]

[caption id="attachment_1538" align="aligncenter" width="300" caption="Dòng KLM6 dùng Laptop hổ trợ Port 80H, 84H"]Dòng KLM6 dùng Laptop hổ trợ Port 80H, 84H[/caption]

[caption id="attachment_1537" align="aligncenter" width="300" caption="Dòng KLPI6 cả Desk lẫn Laptop Port 80h, 84H"]Dòng KLPI6 cả Desk lẫn Laptop Port 80h, 84H[/caption]

Các Card được cho là có nhiều tính năng "thông minh", "chính xác..." nhưng tất cả đều chưa được công bố tài liệu "User Guide" nên Cứ từ từ... chờ.
Lê Quang Vinh

Download search