Nhiệm vụ:

 • Cung cấp 5V dây tím (standby).

 • Tạo áp 5V dây công tắc xanh lá (PS_ON).

 • Họat động ngay khi cắm điện.


Linh kiện chính:

 • Transistor hoặc mosfet công suất (Chịu áp U=600V và dòng I=2A)

 • Biền thế xung cấp trước: Biến thế nhỏ nằm ngòai bìa.

 • Transistor nhí (1 hoặc 2 con C945/C1815 và A733/A1015) <-- có một số mạch dùng thằng hồi tiếp từ cuộn dây sẽ không có.

 • IC 431 và OPTO: một ố mạch không có

 • IC ổn áp 7805: cho mạch không dùng 431 và OPTO

 • R, C tạo dao động


nhanbiet

Các sơ đồ mạch thông dụng:


Mạch hồi tiếp so quangmach-onap

Nhiệm vụ các linh kiện chính:

 • Q3 làm nhiện vụ: Công suất ngắt mở

 • R16, C8: Hồi tiếp tín hiệu để tạo dao động.

 • Q4: Sửa sai do OPTO và IC 431 gởi về.

 • T3: biến thế xung cấp trước.


Các lỗi thường gặp:

 • Mất điện áp 300V đầu vào

 • Đứt điện trở mồi

 • Lỗi R hoặc C hồi tiếp.

 • Lỗi transistor/mosfet công suất.

 • Đứt điện trở bảo vệ từ chân S xuống mass.

 • Lỗi Transistor sửa sai.


Các linh kiện tham gia dao đọngbenh-mat-ddCấp trước đã chạy nhưng chưa hoàn hảo: quá cao hoặc quá thấp:


 • Các điện trở cầu phân áp sai trị số

 • Lỗi IC 431

 • Lỗi OPTO

 • Tụ lọc ngõ ra khô hoặc phù


drawing2

drawing4

Lê Quang Vinh - www.lqv7.comDownload search