Nhiều bạn hỏi tôi Card test main báo lỗi 26 là lỗi gì??? Nhiều bạn khác thì hỏi sao card test báo mã 26 mà mainboard vẫn chạy bình thường??? Vậy thì tại sao ???

Câu trả lời rất đơn giản: Card Test Main ĐỂU.

Đây không phải là kinh nghiệm của tôi mà đó chính là thông tin mới nhất từ các nhà sản xuất Card Test main bo trên thị trường mà tôi đã cố gắng tìm được thông tin này.

Xem link tham khảo thứ 1:

http://www.61131568.com/En_ArticleShow.asp?ArticleID=295

Trích dẫn:

Never stop when the code goes at “26” <-- Đây là dòng sản phẩm mà nhà sản xuất cho rằng đã fix lỗi "chết đơ tại mã 26"

Tính năng thứ hai là: support 80h port và 84h port

Xem thêm bài viết sau để biết port 80h và port 84h là gì:

http://kythuatphancung.com/2009/02/07/card-test-mainboard-toan-tap/

Xem link tham khảo thứ 2:

http://www.hddtool.net/product.asp?id=1302

<-- Đây là link gốc bằng tiếng HOA, có thể dùng google để dịch hoặc dùng link dịch sẳn sau đây: link

Trích:

Duy nhất trên thị trường có khả năng hiển thị một cách chính xác tất cả các dòng mainboard INTEL9XX và các lọai mainboard đời mới. Mà khi sử dụng card test rẻ tiền chỉ dừng lại tại mã 26 mà không hề báo chính xác mã lỗi thực là gì cho dù mainboard bị lỗi hay thậm chí không hề bị lỗi vẫn "chết đơ tại mã 26".

Vậy giải pháp là sao? Đơn giản là cần trang bị một card test đã fix được lỗi "chết đơ tại mã 26" này. Hai link tôi đưa trên chính là 2 sản phẩm đã fix lỗi "chết đơ tại mã 26" vừa nêu.

So sánh tính năng và giá của 2 card trên:

Về tính năng do PT090C có thêm công LPT nên có thể dùng được cho cà máy Laptop nên giá thành cao hơn (gấp đôi). Còn Loại PI2D thì chỉ support máy để bàn qua 2 giao tiếp PCI và ISA (đã tuyệt chủng).

Nếu có nhu cầu về 2 lọai Card Test trên thì xem thêm các topic sau:

http://kythuatphancung.com/forum/index.php?showtopic=162

http://kythuatphancung.com/forum/index.php?showtopic=187

Lê Quang VinhDownload search