4. Nguồn hồi tiếp có so quang:

khoinguon03

- Bộ nguồn có hồi tiếp so quang tương tự nguồn hồi tiếp cao áp, chỉ thay đổi mạch hồi tiếp về chân số 2 của IC dao động, điện áp hồi tiếp bắt nguồn từ điện áp B1 ( bên thứ cấp - nguồn  cấp cho cao áp) hồi tiếp về thông qua IC tạo áp dò sai KA431 và IC so quang.

khoinguon04

Nguyên lý hoạt động ổn áp:


Giả sử khi điện áp vào giảm hoặc khi cao áp chạy dòng tiêu thụ tăng => Điện áp ra có xu hướng giảm => Điện áp chân 1 IC :  KA431 giảm => Dòng điện đi từ chân 3 qua đèn Q1 qua Dz về chân 2 trong IC: KA431 giảm => Dòng điện qua Diode D2 trong IC so quang giảm => Dòng điện đi qua đèn Q2 trong IC so quang giảm => Điện áp về chân số 2 IC :  KA3842 giảm => Biên độ dao động ra từ IC tăng => đèn công suất hoạt động mạnh hơn => Kết quả làm điện áp ra tăng về vị trí cũ .

Mạch hồi tiếp so quang giữ cho điện áp ra không  thay đổi trong cả hai trường hợp :

+ Điện áp vào thay đổi và
+ Dòng tiêu thụ thay đổi Vì vậy mạch hồi tiếp này không cần tới vòng hồi tiếp từ cao áp nữa {filelink=1}

Nguồn: www.hocnghe.com.vn

Bài tiếp theo: Khối nguồn - Nguồn sử dụng IC công suấtDownload search