Đến nội dung


Sửa chữa Desktop Mainboard - Hardware Repair Discussion


Diễn đàn con

Thảo luận về sửa chữa Mainboard Desktop - Hardware Repair Discussion


 1. Asus mainboard repair,
 2. Asrock mainboard repair,
 3. Biostar mainboard repair,
 4. ECS mainboard repair,
 5. Foxconn mainboard repair,
 6. Gigabyte mainboard repair,
 7. Intel mainboard repair,
 8. MSI mainboard repair

Khu vực dành riêng thảo luận về sửa chữa và các bài hướng dẫn về sửa chữa desktop mainboard cho thợ và kỹ thuật. Không hường dẫn cho người dùng cách tự khắc phục lỗi hoặc các vấn đề liên quan đến sử dụng desktop mainboard.

 • 5064 Chủ đề
 • 20581 Trả lời
GIGA G41M-ES2L lỗi quái lạ... - last post by nhokloccoc

Desktop Mainboard BIOS share


 1. Bios Intel Mainboard

Chia sẽ, yêu cầu, tìm kiếm BIOS Desktop Mainboard - Share, Search requests here.

 • 437 Chủ đề
 • 833 Trả lời
xin bios giga ga_g31m_s2l r... - last post by lqv77

Desktop Mainboard Schematics share


 1. ECS Schematics,
 2. Gigabyte Schematics,
 3. MSI Schematics

Yêu cầu, tiềm kiếm Desktop Mainboard Schematics - Share, search requests here.

 • 152 Chủ đề
 • 391 Trả lời
Gigabyte GA-P35-S3 GA-P35-S... - last post by Hisham Zehour

Cơ bản cho người bắt đầu học sửa mainboard

Liên quan đến thắc mắc cơ bản trong quá trình học và tự học sửa mainboard PC. Vui lòng đọc các tài liệu liên quan trước khi đặt câu hỏi.

 • 132 Chủ đề
 • 272 Trả lời
Kinh nghiệm mới: dùng CPU t... - last post by lqv77