Cơ bản cho người mới bắt đầu

Khu vực dành riêng cho các bài hướng dẫn, không gửi thắc mắc ở đây.

142 chủ đề trong chuyên mục này

 1. Về pan Nec/Tokin

  • 16 trả lời
  • 14.674 lượt xem
  • 36 trả lời
  • 83.046 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 13.564 lượt xem
 2. Phân tích mạch IBM T40

  • 3 trả lời
  • 14.841 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 64 lượt xem
  • 13 trả lời
  • 5.755 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 180 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 159 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 329 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 255 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 379 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 290 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 184 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 101 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 110 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 113 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 303 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 117 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 124 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 237 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 154 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 173 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 158 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 184 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 157 lượt xem