Thảo luận về sửa chữa Laptop Notebook

Các câu hỏi không liên quan đến "sửa chữa" thì post vào box "thắc mắc chung về tin học" nhé.

807 chủ đề trong chuyên mục này

  • 118 trả lời
  • 92.184 lượt xem
  • 28 trả lời
  • 45.301 lượt xem
  • 9 trả lời
  • 8.625 lượt xem
  • 7 trả lời
  • 3.124 lượt xem
  • 33 trả lời
  • 42.923 lượt xem
 1. Laptop: Mạch kích nguồn

  • 11 trả lời
  • 26.869 lượt xem
  • 12 trả lời
  • 24.641 lượt xem
  • 11 trả lời
  • 38.999 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 11.647 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 8.303 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 76 lượt xem
  • 23 trả lời
  • 33.568 lượt xem
 2. asus r752m bios dump

  • 1 trả lời
  • 600 lượt xem
 3. ms-16ga1 schema

  • 0 trả lời
  • 222 lượt xem
 4. MSI MS-N014 Laptop Schematics

  • 6 trả lời
  • 2.326 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 159 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 421 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 5.088 lượt xem
 5. Benq U105 LA-5661 Bios & Schematics

  • 1 trả lời
  • 747 lượt xem
 6. Dell 6410 mất run_on

  • 16 trả lời
  • 1.036 lượt xem
 7. pegatron h36t no power

  • 2 trả lời
  • 494 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 617 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 4.389 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 289 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 277 lượt xem