Đầu đĩa VCD - DVD - CD/DVD-ROM/RW

Tạm thời nhập chung vô đây, cái này sôi nỗi thì sẽ tách tiếp ra.

253 topics in this forum

  • 42 replies
  • 282,895 views
  • 22 replies
  • 161,653 views
  • 2 replies
  • 17,597 views
  • 0 replies
  • 15,513 views
  • 4 replies
  • 13,327 views
  • 32 replies
  • 87,811 views
  • 0 replies
  • 863 views
  • 0 replies
  • 1,629 views
  • 1 reply
  • 21,701 views
  • 0 replies
  • 1,204 views
  • 3 replies
  • 4,485 views
  • 0 replies
  • 1,271 views
  • 19 replies
  • 37,147 views
  • 6 replies
  • 3,461 views
  • 1 reply
  • 1,613 views
 1. Hỏi về ic nguồn vcd

  • 3 replies
  • 3,986 views
  • 0 replies
  • 1,593 views
  • 1 reply
  • 2,552 views
  • 0 replies
  • 2,270 views
  • 0 replies
  • 1,947 views
  • 1 reply
  • 2,198 views
  • 0 replies
  • 2,197 views
  • 0 replies
  • 2,868 views
  • 1 reply
  • 3,421 views
  • 2 replies
  • 17,731 views