Thảo luận về sửa chữa Main PC

Khu vực dành riêng thảo luận về sửa chữa và các bài hướng dẫn về sửa chữa main PC cho thợ và kỹ thuật. Không hường dẫn cho người dùng cách tự khắc phục lỗi hoặc các vấn đề liên quan đến sử dụng máy tính.


Quy định khi tham gia box Mainboard

Hãy tìm kiếm trước khi gởi bài. Vì có rất nhìêu ngư

1.444 chủ đề trong chuyên mục này

  • 25 trả lời
  • 44.471 lượt xem
  • 9 trả lời
  • 51.578 lượt xem
  • 45 trả lời
  • 90.186 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 108 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 41 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 53 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 69 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 67 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 48 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 77 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 71 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 51 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 60 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 55 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 103 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 96 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 79 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 81 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 123 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 74 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 115 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 191 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 65 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 291 lượt xem
 1. xin Bios Acer H61H2-AD

  • 8 trả lời
  • 1.826 lượt xem