Thảo luận về sửa chữa Main PC

Khu vực dành riêng thảo luận về sửa chữa và các bài hướng dẫn về sửa chữa main PC cho thợ và kỹ thuật. Không hường dẫn cho người dùng cách tự khắc phục lỗi hoặc các vấn đề liên quan đến sử dụng máy tính.


Quy định khi tham gia box Mainboard

Hãy tìm kiếm trước khi gởi bài. Vì có rất nhìêu ngư

1.452 chủ đề trong chuyên mục này

  • 25 trả lời
  • 45.857 lượt xem
  • 9 trả lời
  • 52.156 lượt xem
  • 45 trả lời
  • 92.931 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 90 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 48 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 77 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 166 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 112 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 98 lượt xem
 1. main dell t1700

  • 0 trả lời
  • 63 lượt xem
 2. desktop bios

  • 0 trả lời
  • 71 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 68 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 187 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 149 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 114 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 106 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 101 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 138 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 120 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 93 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 97 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 110 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 146 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 201 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 123 lượt xem