Thảo luận về sửa chữa Main PC

Khu vực dành riêng thảo luận về sửa chữa và các bài hướng dẫn về sửa chữa main PC cho thợ và kỹ thuật. Không hường dẫn cho người dùng cách tự khắc phục lỗi hoặc các vấn đề liên quan đến sử dụng máy tính.


Quy định khi tham gia box Mainboard

Hãy tìm kiếm trước khi gởi bài. Vì có rất nhìêu ngư

1.449 chủ đề trong chuyên mục này

  • 25 trả lời
  • 45.233 lượt xem
  • 9 trả lời
  • 51.919 lượt xem
  • 45 trả lời
  • 91.851 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 46 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 71 lượt xem
 1. main dell t1700

  • 0 trả lời
  • 37 lượt xem
 2. desktop bios

  • 0 trả lời
  • 44 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 65 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 31 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 157 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 107 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 94 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 88 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 76 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 108 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 97 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 71 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 82 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 80 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 127 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 173 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 101 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 103 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 147 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 95 lượt xem