Thảo luận về sửa chữa Main PC

Khu vực dành riêng thảo luận về sửa chữa và các bài hướng dẫn về sửa chữa main PC cho thợ và kỹ thuật. Không hường dẫn cho người dùng cách tự khắc phục lỗi hoặc các vấn đề liên quan đến sử dụng máy tính.


Quy định khi tham gia box Mainboard

Hãy tìm kiếm trước khi gởi bài. Vì có rất nhìêu ngư

1.417 chủ đề trong chuyên mục này

  • 24 trả lời
  • 42.542 lượt xem
  • 45 trả lời
  • 85.627 lượt xem
  • 7 trả lời
  • 50.411 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 32 lượt xem
 1. help 393.

  • 2 trả lời
  • 30 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 31 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 47 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 5.800 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 39 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 67 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 75 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 73 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 102 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.205 lượt xem
  • 8 trả lời
  • 8.149 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 1.358 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 113 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 222 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 131 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 117 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 156 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 134 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 160 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 5.898 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 201 lượt xem