Thảo luận về sửa chữa Mainboard Desktop - Hardware Repair Discussion

Khu vực dành riêng thảo luận về sửa chữa và các bài hướng dẫn về sửa chữa desktop mainboard cho thợ và kỹ thuật. Không hường dẫn cho người dùng cách tự khắc phục lỗi hoặc các vấn đề liên quan đến sử dụng desktop mainboard.


Quy định khi tham gia box Mainboard

Hãy tìm kiếm trước khi gởi bài. Vì có rất nhìêu ngư

1.412 chủ đề trong chuyên mục này

  • 45 trả lời
  • 84.540 lượt xem
  • 23 trả lời
  • 42.142 lượt xem
  • 7 trả lời
  • 50.253 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 32 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 27 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 27 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 53 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.079 lượt xem
  • 8 trả lời
  • 7.991 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 1.162 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 67 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 136 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 82 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 77 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 97 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 89 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 110 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 5.796 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 143 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 167 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 137 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 122 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 1.055 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 5.191 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 625 lượt xem