Chipset BGA, chip VGA, IC nguồn, Mosfet, SIO, linh kiện điện tử

Chipset Nam, chipset Bắc Intel, AMD, ATI, SIS. VIA... chip VGA nvidia, ATI...

Subforums

 1. ADP

  ADP3168, ADP3180, ADP3181, ADP3188, ADP3410, ADP3421...

  37
  posts
 2. AMD

  • No posts here yet
 3. BQ

  69
  posts
 4. ATI

  • No posts here yet
 5. ENE

  57
  posts
 6. 37
  posts
 7. ISL

  ISL6312, ISL6566, ISL6521, ISL6237, ISL6260, ISL6262...

  123
  posts
 8. ITE

  75
  posts
 9. Maxim

  Max1999, Max1632, Max8731, Max8734, Max8724, Max8770, Max8760, Max1546...

  88
  posts
 10. NCP

  39
  posts
 11. 71
  posts
  • No posts here yet
 12. 44
  posts
 13. ST

  L6703, L6713...

  16
  posts
 14. Richtek

  RT9245, RT9248, RT8800, RT8802...

  116
  posts
 15. TPS

  84
  posts
 16. 31
  posts

122 topics in this forum

  • 0 replies
  • 134 views
  • 2 replies
  • 4,431 views
  • 2 replies
  • 241 views
  • 0 replies
  • 44 views
 1. IRF6725 - Giá 25.000đ

  • 2 replies
  • 389 views
 2. IRF6721 - Giá 25.000đ

  • 2 replies
  • 438 views
 3. CD3301 - Giá 60.000vnđ

  • 1 reply
  • 1,004 views
  • 0 replies
  • 105 views
  • 0 replies
  • 33 views
  • 0 replies
  • 33 views
 4. SY8037B GT - giá 70.000đ

  • 0 replies
  • 30 views
 5. SY8033 SY8033BD - giá 60.000vnđ

  • 0 replies
  • 39 views
 6. SY8037D HI - giá 60.000vnđ

  • 0 replies
  • 31 views
  • 0 replies
  • 27 views
  • 0 replies
  • 29 views
 7. SY8208B - Giá 60.000vnđ

  • 1 reply
  • 647 views
 8. SY8036 HA - giá 70.000vnđ

  • 0 replies
  • 42 views
  • 0 replies
  • 27 views
  • 2 replies
  • 570 views
 9. D95280 - Giá 100.000vnđ

  • 1 reply
  • 504 views
  • 0 replies
  • 22 views
 10. AXP288C - Giá 70.000vnđ

  • 0 replies
  • 36 views
 11. uP1565P - Giá 80.000vnđ

  • 1 reply
  • 770 views
  • 8 replies
  • 3,230 views
  • 3 replies
  • 921 views