Chipset BGA, chip VGA, IC nguồn, Mosfet, SIO, linh kiện điện tử

Chipset Nam, chipset Bắc Intel, AMD, ATI, SIS. VIA... chip VGA nvidia, ATI...

Subforums

 1. ADP

  ADP3168, ADP3180, ADP3181, ADP3188, ADP3410, ADP3421...

  37
  posts
 2. AMD

  • No posts here yet
 3. BQ

  90
  posts
 4. ATI

  • No posts here yet
 5. ENE

  69
  posts
 6. 37
  posts
 7. ISL

  ISL6312, ISL6566, ISL6521, ISL6237, ISL6260, ISL6262...

  124
  posts
 8. ITE

  99
  posts
 9. Maxim

  Max1999, Max1632, Max8731, Max8734, Max8724, Max8770, Max8760, Max1546...

  90
  posts
 10. NCP

  40
  posts
 11. 75
  posts
  • No posts here yet
 12. 45
  posts
 13. ST

  L6703, L6713...

  19
  posts
 14. Richtek

  RT9245, RT9248, RT8800, RT8802...

  161
  posts
 15. TPS

  112
  posts
 16. 31
  posts

134 topics in this forum

 1. IRF6721 - Giá 25.000đ

  • 4 replies
  • 807 views
  • 1 reply
  • 63 views
 2. ME15N10 15N10 - Giá 7.000đ

  • 1 reply
  • 69 views
  • 1 reply
  • 64 views
 3. uP1565P - Giá 80.000vnđ

  • 3 replies
  • 924 views
  • 5 replies
  • 1,211 views
  • 3 replies
  • 715 views
 4. APW7142 giá 15.000vnđ

  • 5 replies
  • 3,958 views
  • 6 replies
  • 36,190 views
 5. ICS 9LPRS511EGLF - Giá 50.000vnđ

  • 1 reply
  • 430 views
 6. ICS 954511BFLF - Giá 20.000đ

  • 3 replies
  • 379 views
  • 2 replies
  • 3,249 views
 7. SY8036 HA - giá 70.000vnđ

  • 1 reply
  • 172 views
 8. SY8033 SY8033BD - giá 60.000vnđ

  • 1 reply
  • 171 views
 9. SY8037D HI - giá 60.000vnđ

  • 1 reply
  • 161 views
 10. SY8037B GT - giá 70.000đ

  • 1 reply
  • 159 views
  • 1 reply
  • 156 views
 11. SY8286B AWV5 - Giá 90.000đ

  • 0 replies
  • 49 views
 12. SY8206B NDSED - giá 60.000vnđ

  • 1 reply
  • 158 views
 13. SY8206D NF4SE - giá 65.000vnđ

  • 1 reply
  • 162 views
 14. SY8208B - Giá 60.000vnđ

  • 2 replies
  • 880 views
 15. SY8206C NE3ZA - Giá 70.000đ

  • 0 replies
  • 56 views
 16. SY8286C AWW5 - Giá 90.000đ

  • 0 replies
  • 56 views
 17. CD3301 - Giá 60.000vnđ

  • 3 replies
  • 1,361 views
 18. NB670 ADZD - Giá 70.000đ

  • 0 replies
  • 50 views