Chipset BGA, chip VGA, IC nguồn, Mosfet, SIO, linh kiện điện tử

Chipset Nam, chipset Bắc Intel, AMD, ATI, SIS. VIA... chip VGA nvidia, ATI...

Subforums

 1. ADP

  ADP3168, ADP3180, ADP3181, ADP3188, ADP3410, ADP3421...

  36
  posts
 2. AMD

  • No posts here yet
 3. BQ

  46
  posts
 4. ATI

  • No posts here yet
 5. ENE

  38
  posts
 6. 36
  posts
 7. ISL

  ISL6312, ISL6566, ISL6521, ISL6237, ISL6260, ISL6262...

  122
  posts
 8. ITE

  51
  posts
 9. Maxim

  Max1999, Max1632, Max8731, Max8734, Max8724, Max8770, Max8760, Max1546...

  88
  posts
 10. NCP

  20
  posts
 11. 47
  posts
  • No posts here yet
 12. 25
  posts
 13. ST

  L6703, L6713...

  16
  posts
 14. Richtek

  RT9245, RT9248, RT8800, RT8802...

  71
  posts
 15. TPS

  84
  posts
 16. 21
  posts

120 topics in this forum

  • 0 replies
  • 77 views
  • 0 replies
  • 17 views
  • 0 replies
  • 15 views
 1. SY8037B GT - giá 70.000đ

  • 0 replies
  • 12 views
 2. SY8033 SY8033BD - giá 60.000vnđ

  • 0 replies
  • 20 views
 3. SY8037D HI - giá 60.000vnđ

  • 0 replies
  • 12 views
  • 0 replies
  • 11 views
  • 0 replies
  • 11 views
 4. SY8208B - Giá 60.000vnđ

  • 1 reply
  • 609 views
 5. SY8036 HA - giá 70.000vnđ

  • 0 replies
  • 16 views
 6. IRF6725 - Giá 25.000đ

  • 1 reply
  • 367 views
 7. IRF6721 - Giá 25.000đ

  • 1 reply
  • 404 views
  • 0 replies
  • 11 views
  • 2 replies
  • 550 views
 8. D95280 - Giá 100.000vnđ

  • 1 reply
  • 467 views
  • 0 replies
  • 9 views
 9. AXP288C - Giá 70.000vnđ

  • 0 replies
  • 18 views
 10. uP1565P - Giá 80.000vnđ

  • 1 reply
  • 736 views
  • 8 replies
  • 3,186 views
  • 3 replies
  • 874 views
 11. D9526A - Giá 100.000vnđ

  • 1 reply
  • 413 views
  • 5 replies
  • 5,054 views
  • 1 reply
  • 2,960 views
  • 1 reply
  • 496 views
  • 1 reply
  • 545 views