Chipset BGA, chip VGA, IC nguồn, Mosfet, SIO, linh kiện điện tử

Chipset Nam, chipset Bắc Intel, AMD, ATI, SIS. VIA... chip VGA nvidia, ATI...

Subforums

 1. ADP

  ADP3168, ADP3180, ADP3181, ADP3188, ADP3410, ADP3421...

  37
  posts
 2. AMD

  • No posts here yet
 3. BQ

  90
  posts
 4. ATI

  • No posts here yet
 5. ENE

  68
  posts
 6. 37
  posts
 7. ISL

  ISL6312, ISL6566, ISL6521, ISL6237, ISL6260, ISL6262...

  124
  posts
 8. ITE

  99
  posts
 9. Maxim

  Max1999, Max1632, Max8731, Max8734, Max8724, Max8770, Max8760, Max1546...

  90
  posts
 10. NCP

  39
  posts
 11. 75
  posts
  • No posts here yet
 12. 45
  posts
 13. ST

  L6703, L6713...

  19
  posts
 14. Richtek

  RT9245, RT9248, RT8800, RT8802...

  159
  posts
 15. TPS

  112
  posts
 16. 31
  posts

135 topics in this forum

 1. ICS 9LPRS511EGLF - Giá 50.000vnđ

  • 1 reply
  • 390 views
 2. ICS 954511BFLF - Giá 20.000đ

  • 3 replies
  • 341 views
  • 2 replies
  • 3,192 views
 3. SY8036 HA - giá 70.000vnđ

  • 1 reply
  • 141 views
 4. SY8033 SY8033BD - giá 60.000vnđ

  • 1 reply
  • 137 views
 5. SY8037D HI - giá 60.000vnđ

  • 1 reply
  • 126 views
 6. SY8037B GT - giá 70.000đ

  • 1 reply
  • 127 views
  • 1 reply
  • 126 views
 7. SY8286B AWV5 - Giá 90.000đ

  • 0 replies
  • 22 views
 8. SY8206B NDSED - giá 60.000vnđ

  • 1 reply
  • 125 views
 9. SY8206D NF4SE - giá 65.000vnđ

  • 1 reply
  • 126 views
 10. SY8208B - Giá 60.000vnđ

  • 2 replies
  • 797 views
 11. SY8206C NE3ZA - Giá 70.000đ

  • 0 replies
  • 31 views
 12. SY8286C AWW5 - Giá 90.000đ

  • 0 replies
  • 27 views
 13. ME15N10 15N10 - Giá 7.000đ

  • 0 replies
  • 25 views
 14. CD3301 - Giá 60.000vnđ

  • 3 replies
  • 1,305 views
  • 0 replies
  • 20 views
 15. NB670 ADZD - Giá 70.000đ

  • 0 replies
  • 22 views
  • 0 replies
  • 20 views
  • 0 replies
  • 21 views
 16. IRF6721 - Giá 25.000đ

  • 3 replies
  • 570 views
  • 4 replies
  • 1,106 views
  • 1 reply
  • 108 views
  • 0 replies
  • 25 views
  • 0 replies
  • 23 views