Chipset BGA, chip VGA, IC nguồn, Mosfet, SIO, linh kiện điện tử

Chipset Nam, chipset Bắc Intel, AMD, ATI, SIS. VIA... chip VGA nvidia, ATI...

Subforums

 1. ADP

  ADP3168, ADP3180, ADP3181, ADP3188, ADP3410, ADP3421...

  37
  posts
 2. AMD

  • No posts here yet
 3. BQ

  69
  posts
 4. ATI

  • No posts here yet
 5. ENE

  57
  posts
 6. 37
  posts
 7. ISL

  ISL6312, ISL6566, ISL6521, ISL6237, ISL6260, ISL6262...

  124
  posts
 8. ITE

  77
  posts
 9. Maxim

  Max1999, Max1632, Max8731, Max8734, Max8724, Max8770, Max8760, Max1546...

  90
  posts
 10. NCP

  39
  posts
 11. 75
  posts
  • No posts here yet
 12. 45
  posts
 13. ST

  L6703, L6713...

  17
  posts
 14. Richtek

  RT9245, RT9248, RT8800, RT8802...

  116
  posts
 15. TPS

  85
  posts
 16. 31
  posts

122 topics in this forum

  • 1 reply
  • 1,870 views
  • 6 replies
  • 5,740 views
 1. CD3301 - Giá 60.000vnđ

  • 2 replies
  • 1,279 views
 2. APW7142 giá 15.000vnđ

  • 4 replies
  • 3,649 views
 3. ICS 9LPRS511EGLF - Giá 50.000vnđ

  • 0 replies
  • 314 views
  • 2 replies
  • 4,698 views
  • 2 replies
  • 324 views
 4. TOP258P TOP 258PN - Giá` 20.000vnđ

  • 0 replies
  • 144 views
 5. IRF6725 - Giá 25.000đ

  • 2 replies
  • 480 views
 6. IRF6721 - Giá 25.000đ

  • 2 replies
  • 547 views
 7. SY8286BRAC AWVQB - giá 90.000đ

  • 0 replies
  • 180 views
 8. SY8286CRAC AWW5MA - giá 90.000đ

  • 0 replies
  • 116 views
  • 0 replies
  • 103 views
 9. SY8037B GT - giá 70.000đ

  • 0 replies
  • 108 views
 10. SY8033 SY8033BD - giá 60.000vnđ

  • 0 replies
  • 113 views
 11. SY8037D HI - giá 60.000vnđ

  • 0 replies
  • 105 views
 12. SY8206B NDSED - giá 60.000vnđ

  • 0 replies
  • 104 views
 13. SY8206D NF4SE - giá 65.000vnđ

  • 0 replies
  • 106 views
 14. SY8208B - Giá 60.000vnđ

  • 1 reply
  • 769 views
 15. SY8036 HA - giá 70.000vnđ

  • 0 replies
  • 111 views
  • 0 replies
  • 97 views
  • 2 replies
  • 661 views
 16. D95280 - Giá 100.000vnđ

  • 1 reply
  • 587 views
  • 0 replies
  • 92 views
 17. AXP288C - Giá 70.000vnđ

  • 0 replies
  • 112 views