Chipset BGA, chip VGA, IC nguồn, Mosfet, SIO, linh kiện điện tử

Chipset Nam, chipset Bắc Intel, AMD, ATI, SIS. VIA... chip VGA nvidia, ATI...

Subforums

 1. ADP

  ADP3168, ADP3180, ADP3181, ADP3188, ADP3410, ADP3421...

  37
  posts
 2. AMD

  • No posts here yet
 3. BQ

  69
  posts
 4. ATI

  • No posts here yet
 5. ENE

  57
  posts
 6. 37
  posts
 7. ISL

  ISL6312, ISL6566, ISL6521, ISL6237, ISL6260, ISL6262...

  123
  posts
 8. ITE

  77
  posts
 9. Maxim

  Max1999, Max1632, Max8731, Max8734, Max8724, Max8770, Max8760, Max1546...

  90
  posts
 10. NCP

  39
  posts
 11. 75
  posts
  • No posts here yet
 12. 45
  posts
 13. ST

  L6703, L6713...

  17
  posts
 14. Richtek

  RT9245, RT9248, RT8800, RT8802...

  116
  posts
 15. TPS

  85
  posts
 16. 31
  posts

122 topics in this forum

  • 6 replies
  • 5,420 views
 1. CD3301 - Giá 60.000vnđ

  • 2 replies
  • 1,222 views
 2. APW7142 giá 15.000vnđ

  • 4 replies
  • 3,568 views
  • 0 replies
  • 282 views
  • 2 replies
  • 4,593 views
  • 2 replies
  • 287 views
  • 0 replies
  • 93 views
 3. IRF6725 - Giá 25.000đ

  • 2 replies
  • 433 views
 4. IRF6721 - Giá 25.000đ

  • 2 replies
  • 503 views
  • 0 replies
  • 140 views
  • 0 replies
  • 74 views
  • 0 replies
  • 65 views
 5. SY8037B GT - giá 70.000đ

  • 0 replies
  • 68 views
 6. SY8033 SY8033BD - giá 60.000vnđ

  • 0 replies
  • 78 views
 7. SY8037D HI - giá 60.000vnđ

  • 0 replies
  • 66 views
  • 0 replies
  • 65 views
  • 0 replies
  • 66 views
 8. SY8208B - Giá 60.000vnđ

  • 1 reply
  • 709 views
 9. SY8036 HA - giá 70.000vnđ

  • 0 replies
  • 75 views
  • 0 replies
  • 61 views
  • 2 replies
  • 622 views
 10. D95280 - Giá 100.000vnđ

  • 1 reply
  • 544 views
  • 0 replies
  • 54 views
 11. AXP288C - Giá 70.000vnđ

  • 0 replies
  • 72 views
 12. uP1565P - Giá 80.000vnđ

  • 1 reply
  • 822 views