Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 08/27/2020 in all areas

 1. 1 point
  COMBO K43SD-REV 5.0-BIOS+BOADVIEW+ROM USB3.0 K43SD-REV 5.0-THANG.rar
 2. 1 point
  Link download: Part1: +290 Gigabyte schematics Part2: +280 Gigabyte schematics Part3: +325 Gigabyte schematics Part4: +225 Gigabyte schematics Part5: +410 Gigabyte schematics
 3. 1 point
 4. 1 point
  h81(3647).rar
 5. 1 point
  Xin ACE Bios Acer E5-575G DAZAAMB16E0 REvE I3 card rời
 6. 1 point
  up cho ai cần ZAA_104.zip
 7. 1 point
  Khi PCIE_WAKE# ở trạng thái mất áp, đo trở kháng giữa chân này và mass xem được bao nhiêu ohm? Nếu tầm cỡ 33 ohm trở lên bạn nối tắt luôn R269.
 8. 1 point
  Bạn đo 3 chân của Q26 và LQ2 khi gắn sạc và khi không gắn sạc xem nào. Nếu muốn sửa nhanh thì tháo luôn 2 con này, nếu muốn sửa như zin thì đo.
 9. 1 point
  lqv77

  Dell Inspiron N5050 Bios & Schematics

  Bios 4096kb: 25Q32BV.zip Schematics: DELL N5050 DV15 UMA Caruso15_HR_H00RX_A00_MB_20110602.zip
 10. 1 point
  Bios UMA: 25Q32BV.zip 25X40BV.zip Bios DIS: N4110 HM67-vga 2160809000.zip N4110.zip Schematics: Dell Inspiron N4110 - QUANTA V02 DA0V02MB6E1 - REV 1.zip
 11. 1 point
  Acer Extensa 4630 LA-4221P Bios & Schematics Bios: 25L1605A.zip Schematics: LA-4221P.zip
 12. 1 point
  lqv77

  Acer Aspire 4349 ZQR Bios

  Nguồn khác: 25Q32BV.zip 25X10BV.zip
 13. 1 point
  K43SD_MAIN_BOARD_5.0.fz.zip
 14. 1 point
  hiepphuoc

  Acer Aspire 4749z DA0ZQRMB6C0 Bios

  ok ACER 4749Z DA0ZQRMB6CO REV C.zip
 15. 1 point
  try 1920x1080 file PLS
 16. 1 point
  Lenovo G480/G580 Wistron LG4858L G48/G58 Laptop Schematics Wistron G48 G58 lenovo-g480-lg4858l-11326.pdf