Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 05/26/2019 in all areas

 1. 1 point
  Cảm ơn bạn mình đã làm được rồi.
 2. 1 point
 3. 1 point
 4. 1 point
  dientuthanhcong

  ASROCK H61M-VS3

  BIOS ASROCK H61M-VS3 ASROCK H61M-VS3.zip
 5. 1 point
  ...h67-uatx2.00.zip
 6. 1 point
  Reupload: Dell_Inspiron 17_7537_7737.zip
 7. 1 point
  Halt at 40 1. Check memory power: .5VDUAL, VTTDDR, D3_VREFDQ, 0.75V, N-DDR-VREF, 0.75V SMBDATA_MAIN, SMBCLK_MAIN, 3.2V are all normal. 2. Check CLK, CK_RESET and O_ENASUS are all normal. Further check, at bottle of PCB surface, the 0 ohm inductor NL7 is broken, which is supplied for NB. Try to exchange this component to solve this problem.
 8. 1 point
  Máy Tính AV

  XIN BIOS ASUS P8H61 M LX3 R2.0

  chào bạn! đây là bản backup từ máy sống bên mình đang sửa! nếu nạp bios không dc ! liên hệ mình. mình hướng dẫn fix h61 P8H61-M LX3 REV 201 0802 W25Q64BV.zip
 9. 1 point
  lqv77

  [Firmware] LCD Viewsonic VA703B-3

  [Firmware] LCD Viewsonic VA703B-3 Info: 003: REALTEK series, MCU type is RTD2120, built-in flash. 004: Current selected : RTD2120 #ISP,Size: 768Kbits,96KBytes. VA703B-3.zip
 10. 1 point
  bệnh này đứt mạch từ day xanh lá về IO rồi bạn. ak , dây xanh lá chạy về trên con nguồn cpu ,hay bị đửt mạch chỗ đó lắm