Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 19/03/2018 in all areas

 1. 2 points
  lqv77

  T.VST59.031 chipset TSUMV59XU-Z1 Firmware

  Hướng dẫn: Lỗi thường gặp: 1. USB format = NTFS, Đèn sẽ ko chóp ko gì hết, đồng nghĩa board không được nạp file (format lại = FAT32 là OK) 2. Chép sai bộ file (bộ file dành cho bo V59 khác tên Board), vẫn chép bình thường ở lần đầu tiên, có khi vẫn lên hình bình thường, nhưng một số chức năng trên Remote ko đúng hoặc thậm chí không nhận remote, nạp lại không được. Khắc phục: Dùng tool RT809F để nạp lại, hoặc phải xả ROM ra nạp lại = máy nạp ROM chuyên dụng (như MiniPro TL866...) 3. Bị mất điện khi đang trong quá trình nạp file. --> Lỗi ROM, board sẽ không hoạt động, không tự chép lại được = USB. Khắc phục: như trường hợp 2. 4. Nạp thành công, bật tắt = Remote được nhưng không hiện hình: có thể chưa chọn đúng file (chưa đúng độ phân giải, bit màu), chọn sai Cable LVDS, hoặc lỗi bo cao áp. Bo do http://kythuatphancung.vn bán ra từ ngày 04/12/2014 A141EW01V0_SI6L_1280x800_3V_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0xC0FE_20141019_180211.zip AA170AT02_1280_768_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0x2783_20141019_183625.zip AX080B077H_DO8L_1366X768_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R116445_0x8FA7_20140722_125744.zip B101AW01_1024_576_3V_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0x27F3_20141019_192452.zip B101AW06_1024_600_3V_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0x14E4_20141019_190913.zip B150PG01_DO6L_1400X1050_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0xD30E_20141019_174622.zip B152EW01_1280X854_3V_SI6_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0x2342_20141019_182532.zip CA51001_0147_DO6L_XGA_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0x5696_20141019_190258.zip CA51001_0178_DO6L_XGA_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0x1712_20141019_181615.zip CA51001_0178_DO6L_XGA_VER2_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0xDCC7_20141019_183452.zip
 2. 2 points
  lqv77

  T.VST59.031 chipset TSUMV59XU-Z1 firmware -update 20141023

  [Firmware] Board TV LCD T.VST59.031 chip TSUMV59XU-Z1 New update: V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_20141023_085441 A141EW01V0_SI6L_1280x800_3V_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x79AE_20141023_085441.tar B150PG01_DO6L_1400X1050_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x61F5_20141023_085622.tar CHIMEI_V546H1_LH2_1920x1080_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x81E4_20141023_085758.tar CMO27_1280x720_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0xDBF8_20141023_085935.tar CMO29_1280X768_WXGA_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0xE96_20141023_090113.tar General_1024_768_6bit_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x46AF_20141023_090432.tar General_1024_768_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x6670_20141023_090250.tar General_1366_768_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x3600_20141023_090610.tar General_1440_900_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x4343_20141023_090746.tar General_1680_1050_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0xA3AF_20141023_090923.tar
 3. 1 point
  lqv77

  Dell Inspiron 1440 Alba DIS UMA Bios & Schematics

  [bios] Dell Inspiron 1440 GM45 1440 GM45.zip
 4. 1 point
  lqv77

  Toshiba L50 L55 C50 C55 - DA0BLIMB6F0 BIOS 8MB

  Nguồn: Chinafix DA0BLIMB6F0 BF OK.zip
 5. 1 point
  lqv77

  Dell Latitude E6520 LA-6561P Bios & Schematics

  Dell Latitude E6520 LA-6561P Bios & Schematics 25Q16BV.zip 25Q64BV.zip Schematics: Dell Latitude E6520 Compal LA-6561P Rev 1.0 (A00).zip
 6. 1 point
  lqv77

  SKR.03 firmware free download

  SKR.03 firmware CPS13_17040218_HX_SKR_03_A1_IR_XY_AP_M90_PNL_GENERAL_1920_1080_AT_P_trunk_4b372f64_20170804_191442.zip CPS13_17040219_HX_SKR_03_A1_IR_XY_AP_M90_PNL_GENERAL_1366_768_AT_P_trunk_4b372f64_20170804_191517.zip CPS13_17040220_HX_SKR_03_A1_IR_XY_AP_M90_PNL_M170EN04_1280_1024_AT_P_trunk_4b372f64_20170804_191740.zip CPS13_17040221_HX_SKR_03_A1_IR_XY_AP_M90_PNL_SHARP_CPWBX_4499TP_1920_1080_AT_P_trunk_4b372f64_20170804_191922.zip CPS13_17040222_HX_SKR_03_A1_IR_XY_AP_M90_PNL_LTM240CT01_1920_1200_AT_P_trunk_ac4d0a2b_20170804_192456.zip CPS13_17040223_HX_SKR_03_A1_IR_XY_AP_M90_PNL_HV320WHB_N80_1366_768_AT_P_trunk_ac4d0a2b_20170804_192541.zip CPS13_17040224_HX_SKR_03_A1_IR_XY_AP_M90_PNL_GENERAL_1280_1024_AT_P_trunk_ac4d0a2b_20170804_192845.zip CPS13_17040225_HX_SKR_03_A1_IR_XY_AP_M90_PNL_LC470WX7_SLE1_DO8L_1366_768_AT_P_trunk_ac4d0a2b_20170804_192919.zip CPS13_17040226_HX_SKR_03_A1_IR_XY_AP_M90_PNL_GENERAL_1024_768_AT_P_trunk_ac4d0a2b_20170804_193141.zip CPS13_17040227_HX_SKR_03_A1_IR_XY_AP_M90_PNL_GENERAL_1680_1050_AT_P_trunk_ac4d0a2b_20170804_193325.zip
 7. 1 point
  Trương Thái Nguyên

  chuyển giới sony mbx 240

  Ai nói như thế? Máy phải chạy song song cả share cả rời thì mới có thể làm như vậy, và gỡ nguồn của VGA rời chứ ko phải GFX (share).
 8. 1 point
  lqv77

  Sơ đồ chân IT8772E chip SIO 64 chân dùng các main SK1155 mới

  Sơ đồ chân IT8772E chip SIO 64 chân dùng các main SK1155 mới Hình như y chang IT8758 IT8772E.pdf Làm Main H61 SK1155 không có khó chịu nên vừa search được.
 9. 1 point
  kotnatan

  Firmware chassis T.VST29.03

  A set of firmware chassis T.VST29.03 v.59 under a 7-button control under different resolutions TSUMV59XU https://mega.co.nz/#!Z1ZiwYyQ!G1D3JC93CNJYQqbrvHt3YDmUochyyCoGXaoHcf3Kub4 (55.4 MB) CMO27_1280x720_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xCD2_20121016_122638 General_1024_768_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xD6E5_20121016_120452 General_1600_900_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x3C1D_20121016_120626 General_1680_1050_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x38F8_20121016_120321 General_1920_1080_MAP7_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x6EC9_20121016_120933 General_1920_1080_MAP10_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xB7E2_20121016_121105 General_1920_1080_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x6F88_20121016_120800 General_1920_1200_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x7233_20121016_122812 HE315CF_B21_1920_1080_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xD6B6_20121016_122203 LC260W01_A5KA_1280_768_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x9D5_20121016_122506 LC470WX7_SLE1_DO8L_1366_768_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x739F_20121016_122946 LTM190M2_L31_1440_900 MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xF23_20121016_121723 M170EG02_SXGA_1280_1024 MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xD3_20121016_120146 M215HW03_V1_1920_1080 MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xD066_20121016_122029 MSV59_03_A141EW01V0_SI6L_1280x800_3V_M90_CHINA_7KEY_SiR620D_NF_R_AT_0xCE2F_20121119_173546 MT170EN04_1280X1024_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xD555_20121016_123120 PR_LC555EUF_SDF2_1920_1080_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x5F78_20121016_121854 T315XW02VL_1366_768_MAP10_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x93D3_20121016_121412 T315XW02VL_1366_768_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x32BB_20121016_121240 T370HW02_VB_WUXGA_1920X1080_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x5FAD_20121016_122336 VVX42F115B00_1920X1080_10BIT_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x3A90_20121016_121547
 10. 1 point
  Trương Thái Nguyên

  main Foxconn G31 MV đủ nguồn treo đèn reset

  Có tài liệu nào nói chân 4 bắt buộc là 3,3V ko? Điện áp khi qua trở trị số lớn bị sụt là bình thường. Bạn cần nạp bios và hàn lại clock 1 lần nữa, vệ sinh sạch socket.
 11. 1 point
  lqv77

  ASUS K501LX boardview

  Reupload: K501LX_2.0.fz
 12. 1 point
  thanhminh835

  Nhờ ae đo giúp H61M-DS2 R4.0

  sao không dùng bipmap với schematic đi ? GA-H61M-DS2 Rev.4.0_Bitmap.pdf Gigabyte_GA-H61M-DS2_R4.0.pdf
 13. 1 point
  Donguyenvang89

  Xin Bios H81M-DS2 REV : 2.0

  Đây bác [vnfix.net]h81mds2rev2.0.BIN
 14. 1 point
  lqv77

  Bios HP 450 G2 (LA-B181P)

  Bios HP 450 G2 (LA-B181P) Hp 450 g2 la-b181p share.zip Hp 450 g2 la-b181p vga.zip
 15. 1 point
  lekhacnhu

  Gigabyte H61 DS2 đơ chuột bàn phím khi vào menu boot

  em tháo 820 ra chạy ngon lành, cho em hỏi vậy tháo trở đó ra có ảnh hưởng j ko nhỉ, vì em đang chạy chuột phím usb thấy ko có vấn đề j cả
 16. 1 point
  Hridoy

  ASUS K501LX boardview

  Asus k501LX Board view .....Just download it ... Asus_K501LX_r2.0.rar
 17. 1 point
  lqv77

  Gigabyte GA-B75-D3V r1.0 Schematics & Bios

  Schematics: GA-B75-D3V r1.0.pdf Bios: B75D3V.zip
 18. 1 point
  honglongyb

  Compaq 621 6050A2364401-MB-A01 Bios & Schematics

  thank a lot
 19. 1 point
  cyberbrainte

  xin boardview MSI H61M-P20

  Đây nhé: 7788-1.0.CAD_QN.zip
 20. 1 point
  HỔ CON

  Xin bios asus X554L (X555LD) cần gấp ạ

  em là em rất không ưa cái kiểu không có lên xin ầm ĩ. xong có rùi lăn mất tăm luôn. fai chuẩn cho các bac em đã thử và rất ok . x555ld-rev3.3doc v_Clear me.zip
 21. 1 point
  lqv77

  [Firmware] Board Tivi LCD JX-V29-GA HDMI chip TSUMV29LU

  1600X1200.zip 800x600.zip 1024X768.zip 1280x768.zip 1280x800.zip 1280x1024.zip 1366x768.zip 1400X1050.zip 1440X900.zip 1600X900.zip V29_MINI_GT_AUDIO_CHANGED_20121129.zip 1680X1050.zip 1920x1080.zip 1920X1200.zip Lưu ý: Các dòng bo HDMI nếu chép không đúng source có thể vẫn lên hình nhưng sẽ không nhận Remote hoặc một số nút Remote không ăn. Vui lòng chọn đúng firmware dành cho bo của mình.
 22. 1 point
  quanghai168

  Gigabyte H61 DS2 đơ chuột bàn phím khi vào menu boot

  vào diễn đàn gặp những câu trả lời kiểu này khó chịu thật. chả lẽ dân kỹ thuật mà ko biết cái này. người ta đã thử hết rồi mới vào đây!
 23. 1 point
  lqv77

  HP EliteBook 840 (Inventec Comet DIS) 6050A2559101 Laptop Schematics

  HP ElitBook 840 (Inventec Comet DIS) 6050A2559101 Laptop Schematics Inventec Comet DIS HP ElitBook 840 - 6050A2559101.zip
 24. 1 point
  scltmn

  Giúp em bios SVF14a29w DA0HK8MB6E0 REV : E

  Anh Vinh và anh em trong diễn đàn giúp giùm e con này với>
 25. 1 point
  lqv77

  HP 440 G2 (Compal LA-B181P) Laptop Schematics

  Của bạn đây: Compal LA-B181P.pdf
 26. 1 point
  ATCPRF

  Xin Boardview asus H61M-K

  nhà có sẵn, hm trc kiếm đc mà quên, r1.02 r1.03 cho ai cần thì tải về boardview asuc h61m k teknisi-indonesia.zip
 27. 1 point
  lqv77

  T.VST59.031 chipset TSUMV59XU-Z1 firmware -update 20141023

  try 1920x1080 file PLS
 28. 1 point
  Trương Thái Nguyên

  main GiGa G31 không tắt được nguồn

  Thực tế ko phải do lỗi chip nam mà lỗi trong CMOS thôi, chỉ cần vào bios -> power management -> disable power on by ring là được, thay chip nam nghĩa là thay luôn CMOS nên hết bệnh là phải.
 29. 1 point
  lqv77

  [Bios] Sony SVF15328SGB (DAHKDAMB6AO) Rev:A

  Reupload: Quanta HKDA.zip
 30. 1 point
  kotnatan

  [Bios] Sony SVF15328SGB (DAHKDAMB6AO) Rev:A

  Quanta HKDA http://www.mediafire.com/download/mpspjgdf6lao1bl/Quanta_HKDA.zip
 31. 1 point
  lqv77

  [Bios] Lenovo T410

  Reupload: Lenovo T410 (48.4FZ05.031).zip
 32. 1 point
  lqv77

  [Bios] HP 2530p - Compal LA-4902P

  Dung lương sau khi giải nén là 8MB Nguồn: http://www.heimafix.com/thread-57643-1-1.html 8440p la-4902p rev1.zip
 33. 1 point
  kotnatan

  [Bios] Lenovo T410

  Lenovo T410 (48.4FZ05.031) http://www.mediafire.com/download/qobbme8znrjolpz/Lenovo_T410_(48.4FZ05.031).zip
 34. 1 point
  lqv77

  T.VST59.031 chipset TSUMV59XU-Z1 firmware -update 20141023

  LQ150X1LAP5_XGA_SI6L_3V_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x5A7D_20141023_093504.tar LT150X1_151_TTL_DOT_1024X768_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0xA3F_20141023_094242.tar LTA150B850F_1024_768_VER2_3V_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x1C92_20141023_094636.tar LTA320HF07_WUXGA_100HZ_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x9CD5_20141023_095028.tar LTA400HF05_DO8L_1920X1080_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0xB48B_20141023_095747.tar LTA400WS_L02_1920X1080_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x81EC_20141023_095937.tar LTF460HF08_WUXGA_1920x1080_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x7FBD_20141023_100119.tar LTM190M2_L31_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x3BB3_20141023_100640.tar LTM200KT10_1600_900_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x3CE0_20141023_101002.tar LTM230TT02_2048X1152_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x62A4_20141023_101440.tar
 35. 1 point
  Trương Thái Nguyên

  Xin Schematics GA-G41MT-S2 REV:1.5

  Đây là S2P mà, đâu phải S2 (tuy nhiên nhìn sơ sơ cũng giống). Thôi được rồi để down về up lại cho chủ thớt vậy: https://www.mediafire.com/?2ai2z711bg7a7p8
 36. 1 point
  lqv77

  T.VST59.031 chipset TSUMV59XU-Z1 Firmware

  T315XW02_VF_DO8L_1366X768_VER2_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R116445_0xBCC7_20140722_132129.zip T315XW02VL_1366_768_MAP10_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R116445_0x2490_20140722_132218.zip T315XW02VL_1366_768_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R116445_0x3DE1_20140722_132307.zip T320XVN01_1366_768_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R116445_0xC835_20140722_132356.zip T320XVN01_1366_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0x8F3E_20141019_185202.zip T370HW02_VB_WUXGA_1920X1080_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R116445_0xCED6_20140722_132445.zip T370HW02_VD_1920_1080_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R116445_0x1D0B_20140722_132534.zip T370HW03_V1_WUXGA_1920x1080_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R116445_0x596C_20140722_132623.zip TM150XG_26L06_SI8L_XGA_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0x2190_20141019_185817.zip TM290WX_71N31_1280X768_DO8L_WXGA_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0x85AD_20141019_201631.zip
 37. 1 point
  lqv77

  T.VST59.031 chipset TSUMV59XU-Z1 Firmware

  LTM190E4_1280X1024_3V_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0xF55D_20141019_182359.zip LTM190M2_L31_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0x3518_20141019_172743.zip LTM200KT10_1600_900_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0xC0F3_20141019_180038.zipLTM220M1_L01_1680x1050_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0xA0D8_20141019_184106.zip LTM220MT5_001_1680x1050_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0x8AC7_20141019_201458.zip LTM230HU03_1920_1080_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0x2CA8_20141019_194032.zip LTN141P2_L02_DO6L_1400X1050_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0x3ABB_20141019_181133.zip LTN154P3_L02_DO6L_1680X1050_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0x70E1_20141019_184854.zip LTN156AT29_1366_768_6bit_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0x22FE_20141019_193416.zip LTN184KT01_DO6L_1680_945_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0xE090_20141019_201017.zip
 38. 1 point
  lqv77

  T.VST59.031 chipset TSUMV59XU-Z1 Firmware

  General_DO8L_1024_768_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0x63B0_20141019_180345.zip HE315CF_B21_1920_1080_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R116445_0xC749_20140722_130507.zip HSD_CPT_JA_DO6T_1024_768_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0x1058_20141019_194825.zip HSD150MX41_DO6T_1024_768_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0x9D45_20141019_193108.zip HSD150PK12_DO6L_1400X1050_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0xECC7_20141019_184547.zip HSD150SX82_B_DO6T_1024_768_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0x7536_20141019_194517.zip HSD150SX84_C_DO6T_XGA_5V_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0xD1E0_20141019_200844.zip HSD150SX84_DO6T_TOCN_SS40_12V_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0x2B60_20141019_194207.zip HSD150SXA01_BX_HC_D50_SI6T_1024X768_12V_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0x7525_20141019_195923.zip HSD190ME13_1280X1024_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0xA4F7_20141019_192317.zip
 39. 1 point
  lqv77

  T.VST59.031 chipset TSUMV59XU-Z1 Firmware

  General_1600_900_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0x1798_20141019_171652.zip General_1680_1050_RB_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0xA7F2_20141019_200711.zip General_1680_1050_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0x4FEB_20141019_171825.zip General_1920_1080_MAP7_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R116445_0xFE29_20140722_130150.zip General_1920_1080_MAP10_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R116445_0x23D2_20140722_130239.zip General_1920_1080_RB_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0xD48C_20141019_191047.zip General_1920_1080_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R116445_0xF407_20140722_130328.zip General_1920_1200_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R116445_0x3ECE_20140722_130418.zip General_1920_1200_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0xB9FF_20141019_171958.zip General_DO6L_1024_768_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0x1865_20141019_180518.zip
 40. 1 point
  Reupload: Wistron DNE40-CR-MB (Essentials Oak14 Chief River DIS) (91.4WT01.001, 91.4XP01.001) REV A00 - DELL INSPIRON 5421 14R.pdf
 41. 1 point
  no2.com.vn

  Nhấp nháy Reset - bệnh truyền kiếp của Gigabyte?

  hay qua em lai hoc them duoc ty kien thuc roi
 42. 1 point
  Bệnh 2 luôn đi bạn, con G31 có schematic đây mà ko biết nó lỗi chỗ nào: http://kythuatphancung.com/download/gigabyte-gag31m-es2c-schematics.html
 43. 1 point
  khanhdubvdt

  Nhấp nháy Reset - bệnh truyền kiếp của Gigabyte?

  hôm nay hạ sơn xuống núi quyết tâm truyền thu lại cho anh em những kiến thức khổng lồ thu thập được trong quá trình sửa giga từ thằng 845--h61 chứ nhiều anh em còn gà lắm .. hy vọng kiến thức này giúp anh em kiếm thêm tí rau thịt cho vợ con : bệnh 1 : không kích nguồn được : thay tùm lum chíp sét /sio .... nhưng vẫn không kích nguồn . bệnh 2 : mấy riset / hoặc đã có nhưng nhấp nháy . bệnh 3 : có riset nhưng không nhảy code ..... tôi sẽ vẽ lại cho anh em sơ đồ và thay những con gì
 44. 1 point
  lqv77

  Lenovo ThinkPad Edge E125 (Quanta FL8A DM Note) Laptop Schematics

  Lenovo ThinkPad Edge E125 (Quanta FL8A DM Note) Laptop Schematics Quanta FL8A DM Note.pdf
 45. 1 point
  Máy Tính Thông Tuấn

  [Bios] Acer Aspire 4738

  Có sẵn đây bạn! lon.zip nho.zip
 46. 1 point
  phuongvh06

  Màn hình ASUS VH192D

  Do con IC TOP258PN. Thay vao chay OK.
 47. 0 points
  lqv77

  Không Thể Tải 1 số file

  link cụ thể nào
 48. 0 points
  lqv77

  T.VST59.031 chipset TSUMV59XU-Z1 firmware -update 20141023

  General_1920_1080_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x8422_20141023_091312.tar General_1920_1200_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0xD9E0_20141023_091656.tar General_DO6L_1024_768_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0xF89C_20141023_091836.tar General_DO8L_1024_768_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0xF28E_20141023_092020.tar HE315CF_B21_1920_1080_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0xEE54_20141023_092208.tar LC260W01_A5KA_1280_768_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x8902_20141023_092348.tar LC420EUS_SCA1_1920X1080_8BIT_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0xE8B7_20141023_092702.tar LC470EUS_SCA1_WUXGA_1920x1080_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x383A_20141023_092839.tar LC470WX7_SLE1_DO8L_1366_768_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0xE4AA_20141023_092527.tar LM201U04_A3K4_1600X1200_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x762E_20141023_093016.tar
 49. 0 points
  lqv77

  T.VST59.031 chipset TSUMV59XU-Z1 Firmware

  LTA400WS_L02_1920X1080_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R116445_0xBD58_20140722_131140.zip LTA460HM04_WUXGA_1920X1080_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R116445_0xFC03_20140722_131229.zip LTA550HQ27_1920x1080_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R116445_0x275_20140722_131318.zip LTF400HG02_WUXGA_1920X1080_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R116445_0x59C6_20140722_131407.zip LTF460HF08_WUXGA_1920x1080_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R116445_0x943_20140722_131456.zip LTM15C166_DO6L_1600X1200_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0xE06A_20141019_184240.zip LTM15C423_DO8L_XGA_3V_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0xEE15_20141019_183145.zip LTM170E4_P01_SI6T_SXGA_1280X1024_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0x36EB_20141019_200230.zip LTM170EU_L31_DO8L_1280_1024_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0x8594_20141019_190431.zip LTM170W1_T01_1280X768_DO8T_WXGA_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0xCAEF_20141019_193723.zip