Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 03/14/2018 in all areas

 1. 1 point
  Firmware t.vst59.031 chip TSUMV29LU
 2. 1 point
  Nay Win

  Firmware T.vst59.031 chip TSUMV29LU

  Thank administrators.
 3. 1 point
  BAI VIET DUOC TANG 100 XU: NO2.COM.VN- 0904 02 02 08 Tình trạng lúc nhận main : main kích lên chạy bình thường nhưng hiện lên thông báo usb device over current status detected và tự tắt sau 15s do đường báo nguồn của usb về chip nam bị sai lệch Tiến hành kiểm tra tại các chân của 2 trở bẹ như sau tại chân số 1 áp bằng 0v tại chân số 2 áp bằng 2v tại chân số 3 áp bằng 2v tại chân số 4 áp bằng 2v ở đây chúng ta phát hiện ra rằng chân số 1 áp =0v chứng tỏ đường báo nguồn của usb về nam bị lỗi tiến hành thay trở bẹ ăn vào chân 1. Xong main chạy bình thường
 4. 0 points
  kamran

  Firmware T.vst59.031 chip TSUMV29LU

  Sir I want t.vst59.031 lc320wx4(sl)(d2) 12 v-(1366 x 768) 32" LG LCD