Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 12/20/2012 in Posts

 1. 8 points
  [Firmware] Board TV LCD T.VST59.031 chip TSUMV59XU-Z1 New update: V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_20141023_085441 A141EW01V0_SI6L_1280x800_3V_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x79AE_20141023_085441.tar B150PG01_DO6L_1400X1050_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x61F5_20141023_085622.tar CHIMEI_V546H1_LH2_1920x1080_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x81E4_20141023_085758.tar CMO27_1280x720_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0xDBF8_20141023_085935.tar CMO29_1280X768_WXGA_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0xE96_20141023_090113.tar General_1024_768_6bit_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x46AF_20141023_090432.tar General_1024_768_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x6670_20141023_090250.tar General_1366_768_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x3600_20141023_090610.tar General_1440_900_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x4343_20141023_090746.tar General_1680_1050_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0xA3AF_20141023_090923.tar
 2. 7 points
  Hiện diễn đàn Kỹ Thuật Phần Cứng đã nâng cấp thành công lên phiên bản IPB 4.1.19.4 http://kythuatphancung.vn/forum/ Do quá trình chuyển đổi code khó tránh những sai sót nhất định, nếu quá trình truy cập có gì sai xót hoặc bất tiện, vui lòng thông báo đến mình (admin - lqv77) qua nick FB lqv77, Zalo, ĐT số 01686088311. Chân thành cám ơn.
 3. 6 points
  Nên xem thêm: +2100 Gigabyte schematics full free download (1.2GB data) Part 1_1: 6IEM_11.pdf 6IEML_11_.pdf 31217_GA_G41MT_S2P_R131.pdf G31M_S2C_R11.pdf GIGABYTE 945GCM-S2 - REV 3.0.pdf GIGABYTE MA770-DS3.pdf GIGABYTE Q35M-S2.pdf 8GNXP_R10_10E.pdf 8gdm-ch3_r103h-1022-1.pdf 8GDM-LE1 Rev.1.03.pdf 8GDM-LE3 Rev.1.03.pdf 8GE667 PRO 1.2.pdf 8GE667(1.0).pdf 8GEM667K (1.0).pdf 8GEM800 Rev.1.0.pdf 8GEM800 Rev.1.0.pdf 8GEM800 Rev.1.01.pdf 8GEMT4_1.0.pdf
 4. 6 points
  Hp 450 1000 6050A2493101-MB-A02 Laptop Schematics e91f6_inventec_harvey_14_uma_dis_rev_x01_sch_hp_pavilion_g4-2000_presario_cq35-701tu_cq45-2000_1.pdf
 5. 6 points
  V315H1_LH1C1_WUXGA_1920x1080_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x1E89_20141023_134313.tar V320BK1_XCD1_DO8L_1366X768_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0xE951_20141023_134449.tar VVX42F115B00_1920X1080_10BIT_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x7B22_20141023_135020.tar YUSIPU_B156XW03_V1_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x3EC3_20141023_135349.tar Update thêm độ phân giải 1024x600: LQ10W03_DO6L_1024x600_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0x64C6_20141019_192625.zip LP101WSA_LTA1_1024X600_SI6L_3V_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0xC07B_20141019_192143.zip KD101N1_40NA_A1_1024X600_SI6L_3V_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0x4D89_20141019_181439.zip Update thêm độ phân giải 1440x900: (Date:09/03/2017) 19 Wide General_1440_900_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0x3CBA_20141019_171517.zip General_1440_900_V59_031_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x4343_20141023_090746.zip LTM190M2_L31_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0x3518_20141019_172743.zip
 6. 5 points
  lqv77

  T.RD8503.03 firmware

  CPS8_18008512_SLRW_RD8503_03_A1_IR_XY_AP_M90_PNL_GENERAL_1920_1080_AT_trunk_f052e5fb_20180412_184729.zip CPS8_18008513_SLRW_RD8503_03_A1_IR_XY_AP_M90_PNL_GENERAL_1366_768_AT_trunk_f052e5fb_20180412_184719.zip CPS8_18008514_SLRW_RD8503_03_A1_IR_XY_AP_M90_PNL_ST3151A05_8_1366_768_AT_trunk_f052e5fb_20180412_185106.zip CPS8_18008515_SLRW_RD8503_03_A1_IR_XY_AP_M90_PNL_M170EN04_1280_1024_AT_trunk_f052e5fb_20180412_185108.zip CPS8_18008516_SLRW_RD8503_03_A1_IR_XY_AP_M90_PNL_GENERAL_1280_1024_AT_trunk_f052e5fb_20180412_185431.zip CPS8_18008517_SLRW_RD8503_03_A1_IR_XY_AP_M90_PNL_GENERAL_1680_1050_AT_trunk_f052e5fb_20180412_185441.zip CPS8_18008518_SLRW_RD8503_03_A1_IR_XY_AP_M90_PNL_GENERAL_1024_768_AT_trunk_f052e5fb_20180412_185805.zip CPS8_18008519_SLRW_RD8503_03_A1_IR_XY_AP_M90_PNL_GENERAL_1440_900_AT_trunk_f052e5fb_20180412_185813.zip CPS8_18008520_SLRW_RD8503_03_A1_IR_XY_AP_M90_PNL_GENERAL_1600_900_AT_trunk_f052e5fb_20180412_190124.zip CPS8_18008522_SLRW_RD8503_03_A1_IR_XY_AP_M90_PNL_M240UW01_1920_1200_AT_trunk_f052e5fb_20180412_190231.zip
 7. 5 points
  Corei

  Foxconn Mainboard PC Schematics

  45CMX.pdf 945m09-.pdf G31M09.pdf G31MG.pdf G31MV.pdf G31MX.pdf G31MXP.pdf G33M.pdf G41M01.pdf G41M01-6KS2H.pdf G41M04-FAB1.pdf G41MD.pdf G43M0G43MXG43MX-.pdf Foxconn G43M01.pdf H55M.pdf H61MXL-K.pdf
 8. 5 points
  NL10276AC28_05R_SI6L_XGA_5V_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0xAAB5_20141023_105845.tar PM42H2000_1024_768_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x9AC_20141023_113638.tar PR_LC555EUF_SDF2_1920_1080_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x35AF_20141023_121331.tar QD141X1LH12_XGA_SI6L_3V_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0xE9DA_20141023_123632.tar SONY_KDL_40ZX1_J1_1920_1080_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x26CB_20141023_130810.tar SVA150XG04TB_1024_768_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x9760_20141023_132926.tar T315HW07_V1_1920X1080_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x3EC7_20141023_133603.tar T315XW02VL_1366_768_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0xCC08_20141023_133828.tar T370HW02_VB_WUXGA_1920X1080_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0xC7A1_20141023_134003.tar T370HW02_VD_1920_1080_V59_031_2AV_CH_M90_KA03_RW7KEY_SiR840_NF_AT_CPS_R137374_0x2EEA_20141023_134137.tar
 9. 4 points
  Link download: Part1: +290 Gigabyte schematics Part2: +280 Gigabyte schematics Part3: +325 Gigabyte schematics Part4: +225 Gigabyte schematics Part5: +410 Gigabyte schematics
 10. 4 points
  Nguồn: Chinafix DA0BLIMB6F0 BF OK.zip
 11. 4 points
  [bios] Toshiba C40-A DA0MTCMB8F0 C40-A DA0MTCMB8F0.zip Schematics Quanta MTC MTCD: Toshiba C40 (DA0MTCMB8G0) Quanta MTC -MTCD.zip
 12. 4 points
  Thắng kÒi

  Bios H81M-DS2 REV : 3.0

  http://www.mediafire.com/download/n120lkfqm3yec69/H81M-Ds2-REV_3.0-Thang.rar M_BIOS.zip B_BIOS.zip
 13. 4 points
  sơ đồ cho bác nào cần GA-H61M-DS2-r30.pdf Gigabyte_GA-H61M-DS2_R4.0.pdf
 14. 4 points
  T.V56.A8 chipset TSUMV56RUU-Z1 tuner R842 firmware Update 03-2017 CPS6_17008096_RX_VST56_A8_A20_IR_XY_AP_M90_PNL_General_1024_768_4MB_NF_CH_SiR84X_AT_960_c3d49114_0x9662_20170302_213053.zip CPS6_17008097_RX_VST56_A8_A20_IR_XY_AP_M90_PNL_General_DO6L_1024_768_4MB_NF_CH_SiR84X_AT_960_c3d49114_0xC7CC_20170302_213402.zip CPS6_17008098_RX_VST56_A8_A20_IR_XY_AP_M90_PNL_M170EN04_1280_1024_4MB_NF_CH_SiR84X_AT_960_c3d49114_0xD100_20170302_213803.zip CPS6_17008099_RX_VST56_A8_A20_IR_XY_AP_M90_PNL_LM201U04_SL03_1600X1200_4MB_NF_CH_SiR84X_AT_960_c3d49114_0x87B_20170302_214145.zip CPS6_17008100_RX_VST56_A8_A20_IR_XY_AP_M90_PNL_General_1366_768_4MB_NF_CH_SiR84X_AT_960_c3d49114_0x9B3B_20170302_214715.zip CPS6_17008102_RX_VST56_A8_A20_IR_XY_AP_M90_PNL_LM201WE3_TLA1_1680_1050_4MB_NF_CH_SiR84X_AT_960_c3d49114_0x339_20170302_215402.zip CPS6_17008103_RX_VST56_A8_A20_IR_XY_AP_M90_PNL_LTM200KT10_1600_900_4MB_NF_CH_SiR84X_AT_960_c3d49114_0x7D7D_20170302_220145.zip CPS6_17008104_RX_VST56_A8_A20_IR_XY_AP_M90_PNL_General_1920_1080_4MB_NF_CH_SiR84X_AT_960_c3d49114_0x831_20170302_220659.zip CPS6_17008105_RX_VST56_A8_A20_IR_XY_AP_M90_PNL_A141EW01V0_SI6L_1280x800_3V_4MB_NF_CH_SiR84X_AT_960_c3d49114_0x9A78_20170302_221007.zip CPS6_17008106_RX_VST56_A8_A20_IR_XY_AP_M90_PNL_NL12876BC26_21_1280X768_4MB_NF_CH_SiR84X_AT_960_c3d49114_0x63BE_20170302_221404.zip CPS6_17008107_RX_VST56_A8_A20_IR_XY_AP_M90_PNL_General_1920_1200_4MB_NF_CH_SiR84X_AT_960_c3d49114_0x581C_20170302_221801.zip CPS6_17008108_RX_VST56_A8_A20_IR_XY_AP_M90_PNL_B150PG01_DO6L_1400X1050_4MB_NF_CH_SiR84X_AT_960_c3d49114_0x11DF_20170302_222204.zip CPS6_17008109_RX_VST56_A8_A20_IR_XY_AP_M90_PNL_LC470WX7_SLE1_DO8L_1366_768_4MB_NF_CH_SiR84X_AT_960_c3d49114_0x1F98_20170302_222602.zip CPS6_17008110_RX_VST56_A8_A20_IR_XY_AP_M90_PNL_LM201W01_A6K1_ZT102A_1680X1050_TMDS_SI6L_4MB_NF_CH_SiR84X_AT_960_c3d49114_0x95D6_20170302_223001.zip CPS6_17008168_RX_VST56_A8_A20_IR_XY_AP_M90_PNL_General_1440_900_4MB_NF_CH_SiR84X_AT_960_26c24950_0xCEDB_20170303_165211.zip CPS8_17004431_SLRW_VST56_A8_A20_IR_XY_AP_M90_PNL_CLAA150XG02_HBT_1024_768_DO6T_XGA_VER2_4MB_NF_CH_SiR84X_AT_960_ce77fa42_0x5388_20170308_194559.zip CPS8_17004438_SLRW_VST56_A8_A20_IR_XY_AP_M90_PNL_NL10276AC30_04R_SI6L_1024_768_IHS_4MB_NF_CH_SiR84X_AT_960_ce77fa42_0x7CAC_20170308_201201.zip CPS13_17030950_HX_VST56_03_A1_IR_XY_AP_M90_PNL_LS150X05_A3_BX_HC_D50_1024_768_4MB_NF_CH_SiR84X_AT_960_ff462308_0x96B6_20170322_165003.zip CPS42_17011674_HL_VST56_A8_A20_IR_XY_AP_M90_PNL_LS150X05_A3_1024_768_RSDS_4MB_NF_CH_SiR84X_AT_960_457b7bce_0xFEF5_20170322_182623.zip CPS42_17011675_HL_VST56_A8_A20_IR_XY_AP_M90_PNL_LS150X05_A4_1024_768_RSDS_4MB_NF_CH_SiR84X_AT_960_83090cae_0x794B_20170322_183115.zip
 15. 4 points
  15341-1 91n85.bin
 16. 4 points
  schematich và boardview + Bitmap H61M-DS2_30.FAZ H61M-DS2-r30.pdf H61M-DS2_r3.0_bipmap.pdf
 17. 4 points
  Của bạn đây: Compal LA-B181P.pdf
 18. 4 points
  khoa_LCD

  ASUS X553MA REV 2.0 bios

  cua bạn đây Asus_X553MA_211.zip
 19. 4 points
  try 1920x1080 file PLS
 20. 3 points
  Dell Latitude E6520 LA-6561P Bios & Schematics 25Q16BV.zip 25Q64BV.zip Schematics: Dell Latitude E6520 Compal LA-6561P Rev 1.0 (A00).zip
 21. 3 points
  lqv77

  Asus X450LD rev 2.1 Bios

  x450ld rev2.1.zip
 22. 3 points