Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 10/01/2020 in all areas

 1. 1 point
  Nên xem thêm: +2100 Gigabyte schematics full free download (1.2GB data) Part 1_1: 6IEM_11.pdf 6IEML_11_.pdf 31217_GA_G41MT_S2P_R131.pdf G31M_S2C_R11.pdf GIGABYTE 945GCM-S2 - REV 3.0.pdf GIGABYTE MA770-DS3.pdf GIGABYTE Q35M-S2.pdf 8GNXP_R10_10E.pdf 8gdm-ch3_r103h-1022-1.pdf 8GDM-LE1 Rev.1.03.pdf 8GDM-LE3 Rev.1.03.pdf 8GE667 PRO 1.2.pdf 8GE667(1.0).pdf 8GEM667K (1.0).pdf 8GEM800 Rev.1.0.pdf 8GEM800 Rev.1.0.pdf 8GEM800 Rev.1.01.pdf 8GEMT4_1.0.pdf
 2. 1 point
  ĐaịCH

  bios dell latude 3560

  bios dell latude 3560 dell latude3560p.zip
 3. 1 point
  Thắng kÒi

  Schematic ECS G41T-R3-rev 1.0A

  Schematic ECS G41T-R3-rev 1.0A G41T-R3_.pdf
 4. 1 point
  thanhminh835

  K43SD rev 2.2 nhờ ae giúp

  asus k43 khởi động 3 lần mới lên hình fix.rar
 5. 1 point
  asus x453ma boardview, repair guide, bios: X453MA_2.0.fz X453MA_RG.pdf 25Q64FW.zip
 6. 1 point
  thocuibap

  ACER ES1-411 KÍCH O.07

  đã fix lỗi xong, lâu lâu kích sáng đèn bình thường, đo đủ các nguồn, nghi ngờ cpu làm cpu máy đã lên hình
 7. 1 point
  lqv77

  Xin Schematic biostar G41D3C

  Của bạn đây: IG41M-M7S G41D3 .pdf HP Compaq 6515b/6715b/6715s (INVENTEC TT1.0 1310A21421-0 6050A2142101-MB Motherboard schematic) scheme-hp_compaq_6515b.pdf
 8. 1 point
  đo có nguồn 5v có xugn thì là chip set
 9. 1 point
  http://advancerepairlaptop.blogspot.com/2015/04/b490-code-main-la48-mb-11264-1-bios.html http://www.mediafire.com/download/2jn4dc7pn755omo/LA48+MB+11264-1.rar B490 (LA48 MB 11264-1M).zip
 10. 1 point
  Part 1_19: 8I955XRO_0322.pdf 8i945plge_10a.pdf 8I945PLGE-RH Rev.1.0.pdf 8I945PMF Rev.1.0.pdf 8i945pm-rh-nf_r10a-050721.pdf 8I955P-FJ_R10.pdf 8I955RS-FJ Rev.1.0.pdf 8I955X DUAL GRAPHIC Rev.1.0.pdf 8I955X Royal Rev.1.0.pdf 8I955XP-00-11A.pdf 8IDM-NF (1.0).pdf 8i955xro_0517_11.pdf 8IAX-FJ Rev.1.2.pdf 8id533-11.pdf 8ID533 #1.0.pdf 8ID2003 ver.2.0.pdf 8ID2003-P Rev.2.01.pdf 8ID #1.0.pdf 8IDFL #1.2.pdf 8IDML0~1.PDF 8IDPZ-C(1.0).pdf Upload Complete - Đã upload xong part1.
 11. 1 point
  Part 1_5: 8i865gm-775_r12-060103.pdf 8i865fr330-ht-10.pdf 8I865FR330-HT Rev.1.0.pdf 8I865FR350-HT Rev.1.0.pdf 8i865frd-ht-101.pdf 8I865FR-HT Rev.1.0.pdf 8I865FR-HT Rev.1.0A.pdf 8i865g775-g_2_01b.pdf 8I865GM-775 Rev.1.0.pdf 8I865GM-775_R10-MP.pdf 8I865GME-775 Rev1.1.0.pdf 8I865GME-775_R10A_060209-PVT.pdf 8I865GME-775-RH V2.0.pdf 8I865GMF-775 Rev.1.0.pdf 8I865GMF-775_R10-MP.pdf
 12. 1 point
  Part 1_4: 8I848P-G Rev.2.02.pdf 8I848MTA-GB Rev .1.01.pdf 8I848MTA-GB Rev.1.01.pdf 8I848MT-CH1 Rev.1.0.pdf 8I848MT-CH2 Rev.1.0.pdf 8I848P775-G Rev.1.1.pdf 8i848P Rev.1.0.pdf 8I848P Rev.2.01.pdf 8I848P Rev.2.02.pdf 8I848P-G Rev.2.01.pdf 8I848P-L Rev.1.0.pdf 8I848PM-FS Rev.1.0.pdf 8I848PM-FS Rev.1.01.pdf 8i865add1-ht rev10.pdf 8I865ADD1-HT Rev.1.0.pdf
 13. 1 point
  Part 1_3: 8I848ML-LE1 Rev.1.03.pdf 8I845GV Rev.1.0.pdf 8I845GV Rev.1.02.pdf 8I845GVM775-CH1 Rev.1.01.pdf 8I845GVM775-CH1_r10b.pdf 8I845GVMRZ-AC Rev.1.0.pdf 8I845PE PRO Rev.1.0.pdf 8I845PE-RZ Rev.1.0.pdf 8I845PE-RZ-C Rev.1.0.pdf 8I848E Rev.1.01.pdf 8I848ML-LE2 R.1.03.pdf 8I848ML-LE2 Rev.1.03.pdf 8I848MS-CH1 Rev.1.01.pdf 8I848MS-CH2 Rev.1.0D.pdf 8I848MTA Rev.1.01.pdf
 14. 1 point
  lqv77

  nguồn cấp trước 12v còn lại 8v

  DÒ đường 12v này sẽ dẫn vào chân cấp nguồn Vcc của IC (chân 12 IC TL494, KA7500), nhiều khả năng chạm IC. Tham khảo: