lqv77

Administrators
 • Content count

  14,735
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  887

Everything posted by lqv77

 1. SN608090 dùng chung với isl6237 và 51427 RT8206B. Đặc biệt 8206A khác 8206B I/O ENE KB926QF C0, D2, D3 thay thế cho nhau được. Và I/O ITE IT8500E, IT8502,IT8512 dùng chung được. isl 6266 = isl 6262 isl 62883 = isl 62882 rt 8223 = rt 8205 i/o ite 8502e jxa = ite 8502e kxo kxt ite8512e jxa= ite8512e jxt ite8512e kxs= ite8512e kxo 6A ISL6237 = MAX17020 = MAX8778 = TPS51427 = RT8206B PM6686 = TPS17020 UP1585QQAG (marked EM EC) = TPS51123A = RT8223P(marked EQ=) Charger ISL88731=BQ24745 1: RT8206B = ISL 6237 2: MAX8734A = RT8203 3: J493 (G966-93) = RT9018B (DELL VASTRO 1015) 4: I/O... KB926QF D3 = KB926QF CO KB3926QF D3= KB3926QF CO RT8205(A) = TPS51125 Ef=de 41j ------------------- rt8207lgqw cj=cl 40w ------------------- tps51125 Microcontrollers (KBC, SUPER I/O, EC, etc) interchangeability Table interchangeability multicontrollers EC1 Replacement EC2 Platform Note ENE KB3310QF-A0 > KB3310QF-B0 Asus All-in-One PC ET1602C KB3310QF-C1 > KB3310QF-B0 Asus EeePC 900 KB3926QF-A1 > KB3926QF-A2 Quanta AT3 KB3926QF-C0 > KB926QF-D3 HP DV5 KB3926QF-C0 <-> KB3926QF-D2 Quanta OP6, QT6 KB3930QF-A2 > KB930QF-A1 Quanta R23 KB926QF-B1 > KB926QF-C0 Compal LA-3551P KB926QF-B1 > KB926QF-D3 Compal LA-6552P KB926QF-D3 > KB926QF-C0 Lenovo G550 - Compal LA-5082P KB926QF-E0 > KB926QF-C0 Compal LA-6061P KB926QF-E0 > KB926QF-D3 Compal LA-6311P, Lenovo G555 (LA-5972P) KB926QF-E0 > KB926QF-D2 Compal LA-6421P, LA-6221P Winbond WPCE773 <-> WPCE775 WPC8763LDG <-> WPC8769LDG WistronBiwa, Aspire 5920G - Quanta ZD1 WPC8769LA0DG > WPC8769LDG Alienware M15x - Quanta MX3 (Maddog 2.5) nuvoTon NPCE781LA0DX > NPCE781BA0DX NPCE781LA0DX > NPCE783LA0DX Quanta ZQ1 NPCE795GA0DX > NPCE795LA0DX Quanta ZYG ITE IT8500E > IT8502E Asus K50IJ IT8502E > IT8500E Asus K40AB, K40C, K50C, K50AB IT8502E <-> IT8512E Asus K50IJ IT8512E > IT8500E Acer 6920 IT8511TE-BXS > IT8510TE-GXA Asus X51R/RL SMSC MEC1300-NU <-> MEC1308-NU Samsung R530 (BREMEN-L3, 1.0, BREMEN-L4, r1.4), Samsung R519 (BONN-L) Nguồn: https://www.facebook.com/laptopadvance Bổ sung: SN0608098 tương đương ISL6236 PERFECT SUB 1. RT8205A=TPS51125 2. ISL6236=RT8206A 3. ISL6268=APW7318 4. TPS51117=RT8209B ao=ca AO=BM AO=CD AO=CA AO=BG AO=BG AO=CB AO=BL. AO=BG AO=BH 40. RT8209A=FH=CG CU1 FH=EE,FH=CC,FH=DD,FH=CL,FH=8JFH=CF, 5. TPS51116=RT8207 ISL6227=APW7108 6. TPS51125=RT8205B=UP6182 7. TPS51123=RT8223M=UP1585QQAG(20=el,20=df,20=ef.......rt8223p)eq=cg,eq=dm,eq=do,eq=dd=da=dc=dkrt8223m RICHTEK RT8223BGQW RT8223B DS=CC DS=CD DS=CE DS=CF DS=BJ DS=BK 8. P2805MF=G5933 9. SN608090=ISL6237=TPS51427=RT8206B 10. ISL6237=MAX17020=MAX8778=TPS51427=RT8206B 11. PM6686=TPS17020=isl6236=rt8206a 12. U1585QQAG(EM=EC)=51123A=RT8223P(EQ=XX) 13. MAX8734A=RT8203 14. MAX1908=MAX8724 15. ISL88731=BQ24745 16. ISL6266=ISL6262 17. ISL62883=ISL62882 18. ALC660=ALC883 19. RT8223=51123 20. (DH=CH)=(DH=CA)=RT8207 CP=DD,CP=CF,DH=EA,CP=AJ(DH=,CP=) 21. W8769=W8763 22. SN608090=ISL6236=51427=RT8206B 23. KB9206QF C0,D2,D3 ARE INTERCHANGEABLE 24. IT8500E=IT8512=IT8502 25. ISL6262=ISL6266 26. ISL62883=ISL628823 27. RT8205(A)=RT8223 28. RT8206B=ISL62373 29. ITE8512EKXS=ITE8512EKXO 30. MAX8734A=RT82032 31. J493(G966-93)RT9018B(DELL VOSTRO 1015) ES=EF ES=CL ES=DD 32. (EF=DE 41J)=RT8207LGQW EF-EF-DE-. EF=CM EF=CG EF=CF EF EF=CM EF=DG EF=DE EF=CG EF=DF 33. (CJ=CL 40W)=TPS51125 34. PM6686=TPS17020 35. UP1585QQAG(MARKED EC EM)=TPS51123A=RT8223P(MARKED EQ=) RICHTEK RT8223BGQW RT8223B DS=CC DS=CD DS=CE DS=CF DS=BJ DS=BK 36. RT8205(A0=TPS51125% 37. EF=DE 41J---------------RT8207LGQW 38. CJ=CL 40W------------ TPS51125 39. TPS51125A=RT8205BGQW=(CK=CD C47) 40. RT8209A=FH=CG CU1 FH=EE,FH=CC,FH=DD,FH=CL,FH=8JFH=CF, 41. RT8204C H6=CH,H6=CB,H6=CG,H6=BE,H6=CC ETC JOX RT8204BGQW (FR=AH FR=AM FR= 42. RT8205=TPS51125 43. SN10504=SN0608098 RHBR 44. MAX1908=MAX8724 45. ISL6266=ISL6262 46. RT8205=RT8223
 2. Mình đã download bản remote TQ và test OK luôn rồi nhé, sẽ có video clip liên quan.
 3. NPCE795PAODX - Giá 75.000vnđ

  Hàng về nhiều: Mua hàng online, ship COD toàn quốc: https://shopee.vn/product/24781698/1382423232/
 4. NUVOTON NPCE795PAODX - Giá 75.000vnd Mua hàng online, ship COD toàn quốc: https://shopee.vn/product/24781698/1382423232/ Mua hàng online, ship COD toàn quốc: https://shopee.vn/product/24781698/1382423232/
 5. NPCE985PAODX - Giá 100.000vnđ

  Hàng về nhiều: Mua hàng online, ship COD toàn quốc: https://shopee.vn/product/24781698/1513362595/
 6. Mua hàng online, ship COD toàn quốc: https://shopee.vn/product/24781698/1513362595/ Mua hàng online, ship COD toàn quốc: https://shopee.vn/product/24781698/1513362595/
 7. NPCE795LAODX - Giá 60.000vnđ

  Hàng về nhiều: Mua hàng online, ship COD toàn quốc: https://shopee.vn/product/24781698/1382411155/
 8. NUVOTON NPCE795LAODX - Giá 60.000vnđ Mua hàng online, ship COD toàn quốc: https://shopee.vn/product/24781698/1382411155/ Mua hàng online, ship COD toàn quốc: https://shopee.vn/product/24781698/1382411155/
 9. NPCE783LAODX - Giá 50.000vnđ

  Hàng về nhiều: Mua hàng online, ship COD toàn quốc: https://shopee.vn/product/24781698/1382370459/
 10. NUVOTON NPCE783LAODX - Giá 50.000vnđ Mua hàng online, ship COD toàn quốc: https://shopee.vn/product/24781698/1382370459/ Mua hàng online, ship COD toàn quốc: https://shopee.vn/product/24781698/1382370459/
 11. MAX17411 - Giá 60.000vnđ

  Hàng về nhiều: Mua hàng online, ship COD toàn quốc: https://shopee.vn/product/24781698/984287579/
 12. MAX17411 - Giá 60.000vnđ

  Mua hàng online, ship COD toàn quốc: https://shopee.vn/product/24781698/984287579/ Mua hàng online, ship COD toàn quốc: https://shopee.vn/product/24781698/984287579/
 13. MAX17435 MAX17435E - Giá 150.000vnđ

  Hàng về nhiều: Mua hàng online, ship COD toàn quốc: https://shopee.vn/product/24781698/984292995/
 14. Mua hàng online, ship COD toàn quốc: https://shopee.vn/product/24781698/984292995/ MAX17435 MAX17435E - Giá 150.000vnđ Mua hàng online, ship COD toàn quốc: https://shopee.vn/product/24781698/984292995/
 15. MEC5055-LZY - giá 65.000vnđ

  Mua hàng online, ship COD toàn quốc: https://shopee.vn/product/24781698/1011920809/ Mua hàng online, ship COD toàn quốc: https://shopee.vn/product/24781698/1011920809/
 16. IT8985E - Giá 180.000đ

  Hàng về nhiều: Mua hàng online, ship COD toàn quốc: https://shopee.vn/product/24781698/1053330753/
 17. IT8985E - Giá 180.000đ

  Mua hàng online, ship COD toàn quốc: https://shopee.vn/product/24781698/1053330753/ IT8985E - Giá 180.000đ Mua hàng online, ship COD toàn quốc: https://shopee.vn/product/24781698/1053330753/
 18. IT8517E - Giá 50.000vnđ

  Hàng về nhiều: Mua hàng online, ship COD toàn quốc: https://shopee.vn/product/24781698/1051006244/
 19. IT8517E - Giá 50.000vnđ

  Mua hàng online, ship COD toàn quốc: https://shopee.vn/product/24781698/1051006244/ ITE IT8517E - Giá 50.000vnđ ITE IT8517E Datasheet: http://www.lqv77.com/uploads/download/e91f6_inventec_harvey_14_uma_dis_rev_x01_sch_hp_pavilion_g4-2000_presario_cq35-701tu_cq45-2000_.pdf Mua hàng online, ship COD toàn quốc: https://shopee.vn/product/24781698/1051006244/
 20. Hàng về nhiều: Mua hàng online, ship COD toàn quốc: https://shopee.vn/product/24781698/1187230214/
 21. Mua hàng online, ship COD toàn quốc: https://shopee.vn/product/24781698/1187230214/ CD3301 - Giá 60.000vnđ Mua hàng online, ship COD toàn quốc: https://shopee.vn/product/24781698/1187230214/
 22. Mua hàng online, ship COD toàn quốc: https://shopee.vn/product/24781698/1389867974/
 23. Mua hàng online, ship COD toàn quốc: https://shopee.vn/product/24781698/1389867974/ Trên bo LCD LG W1943S hay chết, nhiều người hỏi nên mình đặt hàng về theo yêu cầu. Mua hàng online, ship COD toàn quốc: https://shopee.vn/product/24781698/1389867974/
 24. Con APW7142 thay bằng con gì đc

  Hàng về nhiều: https://shopee.vn/product/24781698/1389867974/
 25. Mainboard: Mạch khởi động nguồn - The motherboard triggers the power-on circuit Khi nút PWR được nhấn, tín hiệu PWR_BTN# sẽ được gửi đến chân số 106 của IT8712F-A, nhận được tín hiệu này, chân 103 của IT8712F-A sẽ gửi tín hiệu PWRBTN# về cho ICH (chip Nam), nhận được tín hiệu này, ICH sẽ đáp trả bằng tín hiệu SUSB# về chân 102 của IT8712F-A, nhận được tín hiệu này chân 107 của IT8712F-A sẽ xuất tín hiệu PS_ON# về chân xanh là của giắc cắm nguồn ATX (chân 14 của giắc nguồn ATX) kéo chân xanh lá này xuống thấp, dẫn theo nguồn ATX sẽ hoạt động, các nguồn chính +5V, +12V, +3.3V từ ATX sẽ đồng loạt cấp cho mainboard. Hoàn tất quá trình khởi động nguồn. Trước khi kích nguồn: - Chân 98 của IT8712F-A có 5V (các IT8718, IT8720, IT8728.. có thể chỉ có 3VSB) - Chân kích nguồn thông với chân 106 của IT8712F-A và có 3.3V ~ 5V. - Chân 107 của IT8712F-A thông với chân Xanh lá có 3v3 ~ 5V. - Chân 103 của IT8712F-A có 3.3V. Sau khi kích nguồn: - Chân 103, 106 của IT8712F-A (trong lúc kích nguồn) sẽ trở về 0v xong lên 3.3V ~5V như bình thường. - Kiểm tra chân 103 bằng cách vừa đo chân 103, vừa bấm nút kích nguồn. Nếu không đúng, hay thay thử IT8712F-A này. - Chân 107 của IT8712F-A sẽ về mức 0V. - Chân 102 của IT8712F-A sẽ có 3.3V. Mất nguồn này có thể lỗi chip ICH. When the PWR switch is triggered, generates the PWR_BTN # signal to pin 106 of the IT8712F-A I/O, after the I/O receives this signal, through the first 103 feet issued a 3.3V voltage jump PWRBTN# signal to the South Bridge. South bridge after receiving this signal, issue a 3.3V SUSB # signal to I/O at pin 102 (SUSB # similar to W83627 I/O inside the SLP_S3# signal), After the I/O receives the SUSB # signal, After the internal logic of the 107 feet after the issue of a sustained low-level PS_ON # signal to the ATX power supply green line (the ATX interface pin 14), - ATX power supply after receiving this signal to work, Friends of the motherboard work required by the group of voltage, Complete the entire power process. (Google Translate). Bài viết liên quan: Mainboard: Nguồn cấp trước - Standby voltage generation circuit