nqhuan

Members
  • Content count

    1
  • Joined

  • Last visited

  1. Con Asus K45A của mình khi bật máy lên vào màn hình destop thì bị đơ 1 lúc. Đến khi hiện cảnh báo " Do you want to change the color scheme to improve performance? " xong mình click vào dòng " Change the color scheme to Windows 7 Basic" thì dùng bớt đơ hơn là bị sao hả mọi người?