dantruong.vn

Members
  • Content count

    3
  • Joined

  • Last visited

  1. anh ơi, cái usb kington dt 101/c 2gb của e lần trước xài cái formater để fix lỗi, bây h lại có vẫn đề rồi. nó lại không hiện dung lượng nữa sau lần xài formater thì bây h nó hiện thế này Device Name: ?[G:]?USB Mass Storage Device(USB DISK 30X USB Device) PnP Device ID: VID = 13FE PID = 1D00 Serial Number: 5&&10EF021E&&0&&8 Revision: 1.00 Device Type: Standard USB device - USB2.0 Full-Speed (USB1.1) Chip Vendor: phison(??) Chip Part-Number: UP13 Product Vendor: USB Product Model: DISK 30X Tools on Web: ?http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=20620
  2. 1 vấn đề nảy sinh khi e xài cái Phision_PS2232_Formatter_v2.9.0.6 là lúc e xài cái này thì nó về 1.87gb nhưng thông số nó lại hiện là: Device Name: ?[F:]?USB Mass Storage Device(Kingston DT 101 II USB Device) PnP Device ID: VID = 13FE PID = 1D00 Serial Number: 5&&10EF021E&&0&&8 Revision: PMAP Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed Chip Vendor: phison(??) Chip Part-Number: UP8~UP10 Product Vendor: Kingston Product Model: DT 101 II và e dùng thêm repair 2.9.1.1 thì usb bây h lại trở về 0kb e phải làm j đây anh thank rất nhiều
  3. Device Name: ?[H:]?USB Mass Storage Device(Kingston DT 101 II USB Device) PnP Device ID: VID = 0951 PID = 1613 Serial Number: 5B960C000003 Revision: PMAP Device Type: Standard USB device - Chip Vendor: phison(??) Chip Part-Number: UP14~UP19 Product Vendor: Kingston Product Model: DT 101 II cái usb 2gb của e nó bị hiển thị 0kb giúp em với anh ơi