Mr Hieu

Members
  • Content count

    4
  • Joined

  • Last visited

  1. Không hiểu nói j cã ! nếu đã cắm Vga rời thì là j có chuyện share ram nữa,nếu cắm ram 4G thì nó sẽ nhận đc 3,8 G đối với win 64bit. Với win 32 bit thì có cắm 8G nó cũng chỉ nhận đc 2,8 hoặc 3,2 là cao tay rồi
  2. Bài viết rất hay cảm ơn a vinh rất nhiều.