cuongtn87

Members
  • Content count

    7
  • Joined

  • Last visited

  1. Mình đang làm con này bị lỗi báo sai điện áp 5v cà 12v trong bios bạn nào có boadvew con này cho mình xin với ! Thank All !
  2. Schematich asus p5gcmx ASUS-20P5GC-MX-20REV-202.0.pdf
  3. Xin chia sẻ vớ các bạn NCP5911 = NCP5901
  4. Em tháo ra đo thấy đã đầy đủ các nguồn . nguồn cpu có.Lạp bios rồi vẫn vậy.Mong các bạn giúp đỡ.
  5. Bạn thay thử IC nguồn ram đi . Nếu không được bạn đo kt chân 5 của ic LM358 của nguồn chipset xem có áp ko rồi tính tiếp !