lqv77

Bộ 648 lưới chipset BGA không cần đế - Giá 1.400.000vnd

Recommended Posts

Link mua hàng ship COD online:

https://shopee.vn/product/24781698/1046510189/

Bộ 648 lưới mini:

Tham khảo link sau:

https://vi.aliexpress.com/store/product/2016-New-Upgrade-648-model-BGA-Stencil-Bga-Reballing-Stencil-Kit-with-direct-heating-Reballing-station/328763_32788092435.html

170-bga-stencil-reball-p0.jpg

170-bga-stencil-reball-p1.jpg
产品编号 厂商 品名
For 0.25MM Soler Ball (1 pcs)
901 P4933007
For 0.30MM Soler Ball (9 pcs)
1 "0.30万用网(间距0.58MM)
"
2 Intel 82801 IUX (AM828001IUX)
3 SIRF AT640
4 MTK MT6226
5 INFINEON TECH PMB7850
6 850AZYL
7 Intel BD 82HM65
8 L-FW643E-2 新款
9 LFXP2-5E 新款
For 0.35MM Soler Ball (6 pcs)
11 "0.35万用网(间距0.65MM)
"
12 Intel AC82GS45/ SLB92/ E26593(82HM57)
13 Intel AF82US15W SLGFQ
14 Intel AC80566/533
15 Intel BD82HM55/BD82GM55(BD82HM550)
16 330-FBGA-1414(新加)
For 0.4MM Soler Ball (5 pcs)
21 "0.40万用网(间距0.7MM)
"
22 Intel BD82P55
23 Intel BD82H61
24 Intel I7-620M
25 NV MCP79U-B2 /nVIDIA GeForce 9400M G(MCP79U)
For 0.45MM Soler Ball (14 pcs)
31 "0.45万用网(间距0.78MM)
"
32 内存 DDR1
33 内存 DDR2
34 内存 DDR2-2
35 内存 DDR2-3
36 内存 DDR3 (XBOX CACHE通用505编号)
37 内存 DDR5
38 Intel "AC82PM45/'AC82GM45//82GL40//AC88CTPM(82PM45//GM45
"
39 Intel AC82P45/AC82P43(82P45) //G41
40 Intel CG82NM10/SLGXX
41 PVC0019
42 L110IA07
43 F2117LP
44 SR071
For 0.5MM Soler Ball (63 pcs)
100 0.5万用网(间距0.8MM)
101 ATI 1100//1150//AMD /216MQA6AVA12FG /038SSP /0738SSP RS485M//RS485MC //RS690M
102 ATI 21514//M64-M 216PVAVA12FG///215CDABKA15FG//X2600PRO//M74-M//216-0707009通用
103 ATI 21515//216-0707011//M72-S//M82-S A11//ATI0909SSP//216-0707001/M64-S
104 ATI 215-0669065
105 ATI 215-0708003// 215-0308003//0803SSP Universal
106 ATI 215-0719090//216-0728014
107 ATI 215-0758000
108 ATI 215-0735003
109 ATI 216-0728018/通用 ATI 216-0708020//ATI 215-0725018/216-0728020/ATI -HD4570//0725013//0725007/显卡
110 ATI 218-0697010/218-0697014/218-0792001
111 ATI 700M//ATI200M//RC415MD//RC415M/216DCP5ALA11FG(ATI X700/64M M26-CSP64 216CZGAKA13FH)
112 ATI RS800ME//RS600ME(RS600ME 216MEP6CLA14FG)
113 ATI IXP600//SB600(XP600)
114 ATI SB700/RD700/RD780//218S7EBLA12FG//216-0674026//216-0674022//AMDIGP
115 ATI IXP460
116 ATI E350
117 ATI X1300-216PQAKA13FG;通用 M52-P 216PNAKA13FG
118 ATI M64-M
119 ATI AMD-CPU 0。5
120 ATI RS485M/(1150 RS485M 216MSA4ALA12FG) 0.5
130 NV MCP67MV-A2//MCP67M-A2 MCP67D-A3/MCP77MV-A2//MCP87
131 NV MCP7A-P-B1(MCP7A-P-A1//MCP79S//MCP79M)MCP79MXT-B2
132 NV NF-6100-430(NF-6100-N-A2//8200//8400//8600)NF-G6100-N-A2
133 NV NF-200-SL1-A2//BR04-300-A2(NF200-5LI-A2 )
134 NV NF-6801-SL1-N-A2 (NF-6801-SL1)
135 NV NF-7150-6301-A2 (NF-7150-630I-A2)NF7050//7100//7150
136 NV GFGO7400-N-A3//GFGO7200//7300//6200AGP//G84(G86)-630-A2//G86-631-A2//G86-620-A2//G86-621-A2
137 NV GF104-325-A1
138 NV G94-300-A1//G94-210-A1
139 NV G96-600-A1//GT215-450-A2(G96-630-A1 /C1 G96-750-A1 G96-632-C1)通用 G96-309-B1(重要)
140 NV G200-103-B3(G200-103-B1)
141 NV GF 106-250-KA-A1
142 NV NF790IU-SLI-N-B1
143 NV GF100-030-A3
144 NV BR03-N-A3
145 NV NF8200 (GF8200-A-A2)
146 NV N12P-Q3-A1 0。5
147 NV G96-309-A1
148 NV G86-631-A2 (新款) 0.5
150 Intel 965(LE82965//82P965//82P31 )G31
151 Intel QG 82945P//82945GC
152 Intel QG 82945PM( QG945GM//QG945PM )945GM//QG82945GM
153 Intel QG 82945GMS (82945GMS/945GMS)
154 Intel NQ82915GMS (QG 82915GMS)915GMS
155 Intel LE82PM965//LE82GM965(965GM/PM)
156 Intel LGA1155
157 Intel LGA1156
158 Intel N475CPU
171 VIA MSPII ///VX800U
172 ATHEROS AR2313A-001
173 ATHEROS AR2414A-001
174 雷凌 RT2571W(Ralink2571芯片/RT2573)
175 Conexant CX82310-14
176 ST STi7162
177 S5C2410H11
178 S5C2410H
179 NSC-NATIONAL SEMI 1822-0727
180 INGENIC 4732HXF(JZ4732HXF-D0)
181 TI 5416GGU(DVC5416GGU)
182 TI TMS320DM642A2DK(新加)
183 XILINX FG900(XCV600E-FG900 )
184 CC-06AP8LW(新加)
For 0.6MM Soler Ball (104 pcs)
201 NV GF-GO6200/7200/7300/7400/7600/G84-630-A2/G86-730-A2/G86-771-A2
202 NV G80-100-K1-A2 (G80-100-K1)/G80-300-A2/8800GTX
203 NV GO 5200
204 NV GO 6800-B1 (GO 6800-BI)GO7800//GO7900
205 NV 4200GO(GO4200)
206 NV NF-4N-A3//NF4-A3(NF4-N-A3)
207 NV NF-430-N-A3//NF-410-N-A3
208 NV NF550/NF570
209 NV NF-G6150-N-A2/NF-G6100-N-A2//NF-6100-A2//SPP-100-N-A2通用(NF-GO6100/6150)
210 NV NF-GO150
211 NV 420GO
212 NV MX440
213 NV HSI-A4
214 NV NF 250(NF32-50)/NFORCE3 250GB
215 NV FXGO5200(FGO5200)
216 NV FX5700
217 NV FX5900//GO6800LE
218 NV "NV MCP89M2-A2/MCP89M-ENG-A2的
(新款) 0.60"
219 NV GO5700 (FX-GO5700 0.6
230 ATI 215-0718020
231 ATI 215RGMDKA13FG
232 ATI 218BAPAGA12F
233 ATI 200M//RS480M//216MPA4AKA22//M64-P
234 ATI 7500 M7/9000-CSP32 216QTCGBGA13 216QTCFBGA13
235 ATI 9000 64M//M9-CSP64//216T9NGBGA13FHG
236 ATI 9000 IGP
237 ATI 9100 IGP
238 ATI 9200//9600//9700//X300//X600//X700
239 ATI 9600-T2
240 ATI M6-C16(K6-C16)
241 ATI IXP400//IXP450
242 ATI X1600/X1650/RV516//X1300//X700//X1400/X1700//M52-P
243 ATI X1800
244 ATI R360
245 ATI RC410MB//AT1200M通用
246 ATI R480 (215RBHAGA11//215RBPAGA11FF)
251 VIA CLE266
252 VIA C7-M
253 VIA CX700M
254 VIA VT8235M
255 VIA VT8235//VT8237//VT8237A
256 VIA VT8237R (8237R)
257 VIA VT8237S
258 VIA VT8251
259 VIA VX700
260 VIA P4M898
261 VIA P4M900//CN896//VN896
262 VIA PN800
263 VIA K8M890
270 SIS 307ELV(307)
271 SIS 648FX
272 SIS 649
273 SIS 655FX
274 SIS 661FX (M661MX M661GX)
275 SIS 662
276 SIS 671//SIS671DX/SIS672
277 SIS 756
278 SIS 964L(964)
279 SIS 965L(965)
280 SIS 968
291 Intel N270-1.60GHZ/512/533- SLB73//AU80586GE025D
292 Intel 1828-0206//1825-0206//1825-0220
293 Intel 775CPU
294 Intel 82801HB(80001HB)
295 Intel 82801GBM//82801GR//82801GB// NH82801GHM
296 Intel 82801HBM//82801IBM//NH82801HEM
297 Intel 82801IB// 82801IR//82801IO//82801JIB
298 Intel 82801FBM
299 Intel 82801BA
300 Intel 82915P (QG82915P //NG82915G)
301 Intel 989
302 Intel QG5000P (QG500P//QC5000P)
303 Intel 915PM/915GM (QG82915PM//GM)82915PM
304 Intel X38 (AC82X38)
305 Intel X58 (AC82X58)
306 Intel RC82540EM
307 Intel RG82865PE (865PE)
308 Intel LGA1366 (IGA1366)
321 BROADCOM BCM5464
322 BROADCOM BCM21000
323 BROADCOM BCM56639(DCM56639)
324 BROADCOM BCM6368UKPBG
325 CB6849
326 CIZB0003716 (C1ZBZ0003716)
327 MTK MT5362BLG
328 MTK MT5363
329 MTK MT5388
330 MTK MT8202AG
331 ARM MT8520
332 M1573 A1 (M1573 R1)
333 M1697-AIB
334 FREESCAD MPC8270
335 PIXELWOR PW106B-10L
336 PIXELWOR PW218-10L
337 PHI SAA7117AE
338 TSX188-B1A02-L
339 62898C2
340 LSILOGLC 62095D2
341 XCI5000 676(新加)
342 XILINX XC3S1000
343 1009HAL(新加)
351 0.6(0.9间距)(pitch=0.9mm) Universal Stencil
352 0.6(1.0间距)(pitch=1.0mm) Universal Stencil
353 0.6(1.1间距)(pitch=1.1mm) Universal Stencil
For 0.76MM Soler Ball (47 pcs)
400 0.76万用网 (1.27间距)
401 ATI 216-PSZBFA22H\\320M/330M/340M/345M Universal(ATI 216PS2BFA22H)
402 ATI AMD SOKET SI CPU (SOSKET SI CPU)
403 ATI IXP150
404 ATI 941
405 ATI M1535+
406 ATI AM2
407 ATI AM3
421 Intel 478CPU
422 Intel 479/LE80539//SL6F5
423 Intel 754CPU
424 Intel 845GL/845GV
425 Intel 855GM//855GME
426 Intel 82801EB
427 Intel 82801AA
428 Intel 82801DBM/82801DB
429 Intel 82371EB
430 Intel M1671(ALIM1671BI )
431 Intel FW82815EP
432 Intel RG82875
433 Intel 845MP/855PM(RG845MP/855PM)
434 Intel 82801CAM (FW82801CAM 0.76
441 SIS 630E/630
442 SIS 630S
443 SIS 650
444 SIS 760LV
445 SIS 962
451 VIA K8M800
452 VIA K8T800
453 VIA VT82C686B
454 VIA VT82C694X
455 VIA VN800
456 VIA P4M800
457 VIA PN133 (PN133T)
458 VIA P4X266A
471 AUO AUO-024
472 BROADCOM BCM53242
473 欧美 MCP8245RRZU400D(MCP8245//MCP8245AR)
474 FREESCAD MPC880
475 GEENSI FLI18532-LF
476 PANELPRO T7203
477 MARVELL 1825-8249
478 MARVELL 1825-0050
479 2R39741
480 NXP/HP 1825-0177
481 Z71Z46A
482 BROADCOM BCM3349KPBG
以下为游戏机钢网(39片)
501 微软 XBOX 360CPU 0.6
502 微软 XBOX 360GPU 0.6
503 微软 XBOX 360HANA 0.6
504 微软 XBOX 360CSP(360 Southbridge) 0.6
506 微软 XB360AV 0.6
511 索尼 PS3-CPU(new model) 0.6
512 索尼 PS3-GPU(old model) 0.6
513 索尼 CPS3 CPU BALL
514 索尼 PS3-CXR714120/CXR714123 0.6
515 索尼 PS3 CXD2964GB 0.6
516 索尼 PS3 CXD2973GB//2976GB 0.6
521 任天堂 WII GPUAA(new model) 0.6
522 任天堂 WII GPU(old model) 0.6
523 任天堂 WII CPU(new model) 0.6
524 任天堂 WIICPUB 0.5
531 索尼 CXD2949CGB 0.76
532 索尼 CXD2972GB 0.6
533 索尼 CXD2976GB 0.6
534 索尼 CXD2980BGB//CXD2980 0.6
535 索尼 CXD2992GB 0.6
536 索尼 CXD7203-15 0.76
537 索尼 CXD9209GB 0.6
538 索尼 CXD9799GB (CAD9799GP) 0.76
539 索尼 CXD9833GB 0.76
540 索尼 CXD1876 (CXD1876-102GG)/新加 0.35
541 索尼 CXD2981GB
551 PSP PSP-1/5209 (0.3mm Soler Ball)
552 PSP PSP-2/2975 (0.3mm Soler Ball)
553 PSP PSP-3 (0.3mm Soler Ball)
554 PSP PSP-4 (0.3mm Soler Ball)
555 PSP PS3-5CPU (0.3mm Soler Ball)
556 PSP PSP-6 (0.3mm Soler Ball)
557 PSP PSP-7 (0.3mm Soler Ball)
558 PSP PSP3-1 (0.3mm Soler Ball)
559 PSP PSP-MB44C018A (0.3mm Soler Ball)
560 PSP PSP-LR38807 (0.3mm Soler Ball)
561 PSP 833KM3E (0.3mm Soler Ball)
562 PSP L8GV7657 (0.3mm Soler Ball)
563 PSP PSP-Z7-201A(PSP-27-201A) (0.6mm Soler Ball)

万用网(0.25-0.76MM----18片)
601 0.5MM 35*35 万用网 0.78间距
602 0.5MM 40*40万用网 0.81间距
603 0.55M万用网 1.02间距
604 0.6MM 24*24万用网 0.99间距
605 0.6MM 27*27万用网 0.99间距
606 0.6MM 30*30 万用网 0.99间距
607 0.6MM 33*33万用网 0.99间距
608 0.6MM 41*41万用网 1.01间距
609 0.65MM 万用网 1.0间距
610 0.76MM30*30万用网 1.27间距
611 0.76MM33*33 万用网 1.27间距
612 0.76MM34*34万用网 1.27间距
613 0.76MM37*37 万用网 1.27间距
614 0.76MM 41*41万用网 1.27间距
615 1.00MM 万用网 1.5间距
620 0.25MM 万用网 0.5间距
621 0.30MM 万用网 0.5间距
622 0.35MM 万用网 0.6间距

MTK/IPHON4(17PCS)
701 MTK MTK3301
702 MTK MTK6205
703 MTK MTK6217
704 MTK MTK6218
705 MTK MTK6219
706 MTK MTK6223
707 MTK MTK6225
708 MTK MTK6226
709 MTK MTK6228
710 MTK MTK6230
711 MTK MTK6231
712 MTK MTK6235
713 MTK MTK6238
714 MTK MTK6318
715 MTK MTK6325
716 MTK MTK6600
717 MTK IPHON4-CPUMiễn phí chuyển phát trên toàn quốc.

Xem thêm:

http://www.aliexpress.com/product-gs/47197...holesalers.html

http://www.aliexpress.com/product-gs/47197...holesalers.html

http://www.aliexpress.com/product-gs/46759...holesalers.html

http://www.hytool.net/html/2011/8286.html

 

Link mua hàng ship COD online:

https://shopee.vn/product/24781698/1046510189/

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

anh vinh oi . em mua bộ 180 lưới , em chuyển tiền cho anh ,song anh gửi cho em ve địa chỉ này nhé :

kim văn sang ( tươi) _(tươi là bà xã em)

đội 1-thôn trung nguyên - xă trung nguyên - huyện yên lạc - tỉnh vĩnh phúc

DT : 0985 567 940

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hàng mới về:

 

Bộ 190 lưới, giá 1.600.000vnd (tính ra chưa tới 10.000vnd/lưới)

 

Ai cần PM nhé.

Hôm nay chỗ A.Vinh còn bộ 190 lưới mini không?Giá hiện tại?Bộ này có lưới HM57 và VIDIA 110M-N-A2 không?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hiện bộ này đã lên đến 204 lưới, giá chỉ 1.600.000vnd, thêm nhiều lưới độc lắm 0.3mm, 0.35mm, 0.40mm, 0.45mm. CÓ lưới HM57 bạn cần đó.

 

 

(a) 0.3MM Ball(3pcs)

82HM57//GS45

82801IUX

0.3mm universal stencil (pitch = 0.5mm) (20 * 20mm)

 

(cool.gif 0.35MM Ball(2pcs)

82HM55//82GM55

0.35mm universal stencil (pitch = 0.65mm) (20 * 20mm)

 

© 0.4MM Ball(8pcs)

BD82H61

I7-620M

CG82NM10

D510-CPU

82P55

82P45//G41

82PM45//GM45

0.4mm universal stencil (pitch = 0.7mm) (29.5 * 29.5mm)

 

(d) 0.45MM Ball(6pcs)

DDR2-2

PVC0019

DDR1

DDR2

DDR3//XBOX360

0.45mm universal stencil (pitch = 0.8mm) (29.5 * 29.5mm)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lưới làm Chip nầy có bán lẻ ko bạn Vinh?

Mình chỉ cần mua những cái mình đang cần sử dụng thôi.

Cám ơn bạn!

 

lưới lẻ 60k/ lưới loại 80mmx80mm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now