lqv77

Bộ 648 lưới chipset BGA không cần đế - Giá 1.400.000vnd

Recommended Posts

Xin hỏi kỹ thuật trong clip này 2 điểm:

1 - Liệu với chút mở mỏng như thế có cố định được lưới và chíp, đảm bảo không bị xê dịch vị trí các chân ko?

2 - Máy khò này để nhiệt khoảng bao nhiêu( vạch thứ mấy đối với Quick 850A)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Xin hỏi kỹ thuật trong clip này 2 điểm:

1 - Liệu với chút mở mỏng như thế có cố định được lưới và chíp, đảm bảo không bị xê dịch vị trí các chân ko?

2 - Máy khò này để nhiệt khoảng bao nhiêu( vạch thứ mấy đối với Quick 850A)

 

Trong thực tế, bôi mỡ nhiều sẽ gây dính lưới và chạy bi (đối với trường hợp nhấc lưới trước khi khò)

 

Còn khò thẳng trên lưới thì phải đính từ 2 đến 4 viên bi cho các góc để cố định lưới.

 

Đối với người là có kinh nghiệm, đa số đều nhấc lưới lên rồi mới khò.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bộ 475 lưới mini hàng về Ngày 22/5/2013: Số lượng nhiều nhất hiện tại.

 

Tăng số lượng lưới, giá không đổi. 1.300.000vnđ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fix giá 1.400.000vnd/ bộ

 

Danh sách tham khảo:

 

 

505片小钢网型号配制表   编号 厂商 品名   FOR 0.25MM Soler Ball(1 pcs)   901   P4933007   FOR 0.30MM Soler Ball(12 pcs)   1   0.30万用网 (间距0.58MM)   2 Intel 82801 IUX (AM828001IUX)   3 SIRF AT640   4 MTK MT6226/8226   5   PMB7850   6   850AZYL   7 Intel BD 82HM65   8   L-FW643E-2  新款   9   LFXP2-5E    新款   10   1131S2P1X2(平板电脑芯片)   10A IR 7807A779(7807ZTR芯片名)       NB44C01BA   FOR 0.35MM Soler Ball(10 pcs)   11   0.35万用网 (间距0.65MM)   12 Intel AC82GS45/SLB92/E26593/82HM57/AC82GS965   13 Intel AF82US15W SLGFQ   14 Intel AC80566/533   15 Intel BD82HM55/BD82GM55(BD82HM550)   16   330-FBGA-1414(新加)   17 Intel 82801HUB   18   SRO4S-CPU       MCIMX27V0P4A       GS45-BGA1363   FOR 0.4MM Soler Ball(9 pcs)   21   0.40万用网 (间距0.7MM)   22 Intel BD82P55   23 Intel BD82H61   24 Intel I7-620M   25 NV MCP79U-B2/nVIDIA GeForce 9400M   26 NV MCP89UZ-A3       D510-CPU       K9F2G08ROA-J1B0     Intel BD82QS67 SLJ4K 新款 FOR 0.45MM Soler Ball(22 pcs)   31   0.45万用网 (间距0.78MM)   32 内存 DDR1   33 内存 DDR2   34 内存 DDR2-2   35 内存 DDR2-3   36 内存 DDR3(XBOX CACHE通用505编号)   37 内存 DDR5   38 Intel AC82PM45/AC82GM45//82GL40   39 Intel AC82P45/AC82P43(82P45)//G41   40 Intel CG82NM10/SLGXX   41   PVC0019(PUC-0019)   42   L110IA07   43   F2117LP   44   SR071   45 内存 DDR3-2   46 内存 DDR3-3   47 内存 DDR3-4 KF   48   18A16GW   49 NV T20L-H-A1   50   CC-16ALQDW   51 内存 DDR2-4 新款 52 内存 DDR3-5 新款 53 内存 DDR3-6 新款     0.45MM 13       T20-H-A2   FOR 0.5MM Soler Ball(70 pcs)   100   0.5万用网 (间距0.8MM)   101 ATI 1100//1150//AMD/216MQA6AVA12FG   102 ATI 21514//M64-M 216PVAVA12FG   103 ATI 21515//216-0707011//M72-S//M82-S A11   104 ATI 215-0669065   105 ATI 215-0708003//215-0308003   106 ATI 215-0719090//216-0728014   107 ATI 215-0758000   108 ATI 215-0735003   109 ATI 216-0728018/通用 ATI 216-0708020   110 ATI 218-0697010/218-0697014/218-0792001   111 ATI 700M//ATI200M//RC415MD//RC415M   112 ATI RS800ME//RS600ME   113 ATI IXP600//SB600(XP600)   114 ATI SB700/RD700/RD780   115 ATI IXP460   116 ATI E350   117 ATI X1300-216PQAKA13FG   118 ATI M64-M   119 ATI AMD-CPU   120 ATI RS485M  0.5   121 ATI 215-0807018   122 AMD AND-X2-CPU   130 NV MCP67MV-A2//MCP67M-A2 MCP67D-A3   131 NV MCP7A-P-B1(MCP7A-P-A1//MCP79S//MCP79M)   132 NV NF-6100-430(NF-6100-N-A2)   133 NV NF-200-SL1-A2//BR04-300-A2   134 NV NF-6801-SL1-N-A2 (NF-6801-SL1)   135 NV NF-7150-6301-A2(NF-7150-6301-A2)   136 NV GFGO7400-N-A3//GFGO7200//7300//6200AGP   137 NV GF104-325-A1   138 NV G94-300-A1//G94-210-A1   139 NV G96-600-A1//GT215-450-A2   140 NV G200-103-B3(G200-103-B1)   141 NV GF 106-250-KA-A1   142 NV NF790IU-SLI-N-B1   143 NV GF100-030-A3   144 NV BR03-N-A3   145 NV NF8200(GF8200-A-A2)   146 NV N12P-Q3-A1  0.5   147 NV G96-309-A1   148 NV G86-631-A2 (新款)      0.5   150 Intel 965(LE82965//82P965//82P31)G31   151 Intel QG 82945P//82945GC   152 Intel QG 82945PM(QG945GM//QG945PM)   153 Intel QG 82945GMS(82945GMS/945GMS)   154 Intel NQ82915GMS(QG 82915GMS)915GMS   155 Intel LE82PM965//LE82GM965(965GM/PM)   156 Intel LGA1155   157 Intel LGA1156   158 Intel N475CPU   159 Intel E5099(E50999芯片名)   170 VIA VX900(新加)   171 VIA MSPII//VX800U   172 ATHEROS AR2313A-001   173 ATHEROS AR2414A-001   174 雷凌 RT2571W(Ralink2571芯片/RT2573)   175 Conexant CX82310-14   176 ST STi7162   177   S5C2410H11   178   S5C2410H   179 NATIONAL 1822-0727   180 INGENIC 4732HXF(JZ4732HXF-D0)   181 TI 5416GGU(DVC5416GGU)   182 TI TMS320DM642A2DK(新加)   183 XILINX FG900(XCV600E-FG900)   184   CC-06AP8LW(新加)       DDR RAM       VX800       GF108-876-A1   FOR 0.55MM Soler Ball(1 pcs)     AK100 218-0755064//218-0755034可以通用 新款 FOR 0.6MM Soler Ball(118 pcs)   201 NV GF-GO6200/7200/7300/7400/7600   202 NV G80-100-K1-A2(G80-100-K1)   203 NV GO5200   204 NV GO6800-B1(GO6800-B1)GO7800   205 NV 4200GO(GO4200)   206 NV NF-4N-A3//NF4-A3(NF4-N-A3)   207 NV NF-430-N-A3//NF-410-N-A3   208 NV NF550/NF570   209 NV NF-G6150-N-A2/NF-G6100-N-A2   210 NV NF-GO150   211 NV 420GO   212 NV MX440   213 NV HIS-A4   214 NV NF 250(NF32-50)/NFORCE3 250GB   215 NV FXGO5200(FGO5200)   216 NV FX5700   217 NV FX5900//GO6800LE   218 NV NV MCP89M2-A2/MCP89M-ENG-A2(新款) 0.60   219 NV GO5700 (FX-GO5700)       0.6   220 NV NF4-SL1-SPP   221 NV GO 6800/6600   230 ATI 215-0718020   231 ATI 215RGMDKA13FG   232 ATI 218BAPAGA12F   233 ATI 200M//RS480M//216MPA4AKA22   234 ATI 7500 M7/9000-CSP32 216QTCGBGA13   235 ATI 9000 64M//M9-CSP64//216T9NGBGA13FHG   236 ATI 9000 IGP   237 ATI 9100 IGP   238 ATI 9200//9600//9700//X300//X600   239 ATI 9600-T2   240 ATI M6-C16(K6-C16)   241 ATI IXP400//IXP450   242 ATI X1600/X1650/RV516//X1300//X700   243 ATI X1800   244 ATI R360   245 ATI RC410MB//AT1200M通用   246 ATI R480(215RBHAGA11//215RBPAGA11FF)   247 AMD 215-0716050   251 VIA CLE266   252 VIA C7-M   253 VIA CX700M   254 VIA VT8235M   255 VIA VT8235//VT8237//VT8237A   256 VIA VT8237R(8237R)   257 VIA VT8237S   258 VIA VT8251   259 VIA VX700   260 VIA P4M898   261 VIA P4M890/900//CN896//VN896   262 VIA PN800   263 VIA K8M890   264 VIA VT82037R(新款)  0.6   270 SIS 307ELV(307)   271 SIS 648FX   272 SIS 649   273 SIS 655FX   274 SIS 661FX(M661MX M661GX)   275 SIS 662   276 SIS 671//SIS671DX/SIS672   277 SIS 756   278 SIS 964L(964)   279 SIS 965L(965)   280 SIS 968   291 Intel N270-1.60GHZ/512/533-SLB73   292 Intel 1828-0206//1825-0206//1825-0220   293 Intel 775CPU   294 Intel 82801HB(80001HB)   295 Intel 82801GBM//82801GR//82801GB   296 Intel 82801HBM//82801IBM//NH82801HEM   297 Intel 82801IB//82801IR//82801IO   298 Intel 82801FBM   299 Intel 82801BA   300 Intel 82915P(QG82915P//NG82915G)   301 Intel 989   302 Intel QG5000P(QG500P//QC5000P)   303 Intel 915PM/915GM(QG82915PM//GM)   304 Intel X38(AC82X38)   305 Intel X58(AC82X58)   306 Intel RC82540EM   307 Intel RG82865PE (865PE)   308 Intel LGA1366(IGA1366)   321 BROADCOM BCM5464   322 BROADCOM BCM21000   323 BROADCOM BCM56639(DCM56639)   324 BROADCOM BCM6368UKPBG   325   CB6849   326   CIZB0003716(CIZBZ0003716)   327 MTK MT5362BLG   328 MTK MT5363   329 MTK MT5388   330 MTK MT8202AG   331 ARM MT8520   332   M1573 A1(M1573 R1)   333   M1697-AIB   334 FREEBOAD MPC8270   335 PIXELWOR PW106B-10L   336 PIXELWOR PW218-10L   337 PHI SAA7117AE   338   TSX188-B1A02-L   339   62898C2   340 LSILOGLC 62095D2   341   XCI5000 676(新加)   342 XILINX XC3S1000   343   1009HAL(新加)   344 Agilent 28V3-0001 KF   345   S4LHP01 KF   346   1822-0724 KF   347   L7D2053 KF   348 HP 1825-0184 KF   349 ST X380   351   0.6(0.9间距)(pitch=0.9mm)   352   0.6(1.0间距)(pitch=1.0mm)   353   0.6(1.0间距)(pitch=1.1mm)   354 NV N13M-GE-B-A2 新款     FG456EGQ0817       GF420GO-32M       RS400     Intel LTD2053 新款 FOR 0.76MM Soler Ball(50 pcs)   400   0.76万用网(1.27间距)   401 ATI 216-PSZBFA22H 320M/330M   402 ATI AMD SOKET SI CPU(SOKET SI CPU)   403 ATI IXP150   404 ATI 941   405 ATI M1535+   406 ATI AM2   407 ATI AM3   421 Intel 478CPU   422 Intel 479/LE80539//SL6F5   423 Intel 754CPU   424 Intel 845GL/845GV   425 Intel 855GM//855GME   426 Intel 82801EB   427 Intel 82801AA   428 Intel 82801DBM/82801DB   429 Intel 82371EB   430 Intel M1671(ALIM1671BI)   431 Intel FW82815EP   432 Intel RG82875   433 Intel 845MP/855PM(RG845MP/855PM)   434 Intel 82801CAM(FW82801CAM)   0.76   441 SIS 630E/630   442 SIS 630S   443 SIS 650   444 SIS 760LV   445 SIS 962   451 VIA K8M800   452 VIA K8T800   453 VIA VT82C686B   454 VIA VT82C694X   455 VIA VN800   456 VIA P4M800   457 VIA PN133(PN133T)   458 VIA P4X266A   471 AUO AUO-024   472 BROADCOM BCM53242   473 欧美 MCP8245RRZU400D(MCP8245//MCP8245AR)   474 FREESCAD MPC880   475 GEENSI FLI18532-LF   476 PANELPRO T7203   477 MARVELL 1825-8249   478 MARVELL 1825-0050   479   2R39741   480 NXP/HP 1825-0177   481   Z71Z46A   482 BROADCOM BCM3349KPBG   483   1825-0427 KF   484 HP 1825-0264 KF   485   320/330/340   以下为游戏机钢网(46片)   501 微软 XBOX 360CPU       0.6   502 微软 XBOX 360GPU       0.6   503 微软 XBOX 360HANA      0.6   504 微软 XBOX 360CSP(360 Southbridge)   505 微软 XBOX XCPU C-A01   506 微软 XB360AV           0.6   511 索尼 PS3-CPU(new model)    0.6   512 索尼 PS3-GPU(old model)    0.6   513 索尼 CPS3 CPU BALL   514 索尼 PS3-CXR714120/CXR714123   0.6   515 索尼 PS3 CXD2964GB      0.6   516 索尼 PS3 CXD2973GB//2976GB     0.6   521 任天堂 WII GPUAA(new model)      0.6   522 任天堂 WII GPU(old model)        0.6   523 任天堂 WII CPU(new model)        0.6   524 任天堂 WIICPUB                   0.5   531 索尼 CXD2949CGB         0.76   532 索尼 CXD2972GB          0.6   533 索尼 CXD2976GB          0.6   534 索尼 CXD2980BGB//CXD29808     0.6   535 索尼 CXD2992GB          0.6   536 索尼 CXD7203-15         0.76   537 索尼 CXD9209GB          0.6   538 索尼 CXD9799GB(CAD9799GP)     0.76   539 索尼 CXD9833GB                0.76   540 索尼 CXD1876(CXD1876-102GG)/新加 0.35   541 索尼 CXD2981GB   551 PSP PSP-1/5209    (0.3mm Soler Ball)   552 PSP PSP-2/2975    (0.3mm Soler Ball)   553 PSP PSP-3         (0.3mm Soler Ball)   554 PSP PSP-4         (0.3mm Soler Ball)   555 PSP PS3-5CPU      (0.3mm Soler Ball)   556 PSP PSP-6         (0.3mm Soler Ball)   557 PSP PSP-7         (0.3mm Soler Ball)   558 PSP PSP3-1        (0.3mm Soler Ball)   559 PSP PSP-MB44C018A (0.3mm Soler Ball)   560 PSP PSP-LR38807   (0.3mm Soler Ball)   561 PSP 833KM3E       (0.3mm Soler Ball)   562 PSP L8GV7657      (0.3mm Soler Ball)   563 PSP PSP-Z7-201A(PSP-27-201A)   564 索尼 CXD929GB KF   565 PSP PS3-2 KF       XBOX360GPU-B     SONY CXD4140GG LFBGA-97  0.45 新款   SONY CXD5148GG LFBGA-64  0.45 新款   微软 XBOX360-KSB X850744-004  0.55 新款 万用网(0.25-0.76MM----18片)   601   0.5MM 35*35万用网      0.78间距   602   0.5MM 40*40万用网      0.81间距   603   0.55MM万用网           1.02间距   604   0.6MM 24*24万用网      0.99间距   605   0.6MM 27*27万用网      0.99间距   606   0.6MM 30*30万用网      0.99间距   607   0.6MM 33*33万用网      0.99间距   608   0.6MM 41*41万用网      1.01间距   609   0.65MM万用网           1.0间距   610   0.76MM 30*30万用网     1.27间距   611   0.76MM 33*33万用网     1.27间距   612   0.76MM 34*34万用网     1.27间距   613   0.76MM 37*37万用网     1.27间距   614   0.76MM 41*41万用网     1.27间距   615   1.00MM万用网           1.5间距   620   0.25MM万用网           0.5间距   621   0.30MM万用网           0.5间距   622   0.35MM万用网           0.6间距   MTK/IPHONE4(18PCS)   701 MTK MTK3301   702 MTK MTK6205   703 MTK MTK6217   704 MTK MTK6218   705 MTK MTK6219   706 MTK MTK6223   707 MTK MTK6225   708 MTK MTK6226   709 MTK MTK6228   710 MTK MTK6230   711 MTK MTK6231   712 MTK MTK6235   713 MTK MTK6238   714 MTK MTK6318   715 MTK MTK6325   716 MTK MTK6600       IPHONE4-CPU       IPHONE4   高通系列(32PCS)   801   高通MDM0200   802   X44305BC   803   MSM7227   804   PM7540   805   LC1808B   806   QS6085   807   QSC6020   808   MSM7625   809   4011   810   51001582002   811   MSM7627   812   高通MSM7225A   813   VP40584B   814   F320C3TD   815   O546MBD   816   MQ7479FS   817   TWL3025B2   818   84UD2238TE-90   819   PMB6850E   820   34HF3284   821   WL3SMPU24   822   0703FBBA   823   0407MXMG   824   A321750b0H   825   MSM5100   826   PMB7850E   827   290L163TE-70   828   K524626BBCBA050   829   Abb720ABC2   830   MIAMI606   831   F4B9650   832   7M5012   IPHONE3G 4G 3GS系列新款(45PCS)   911   iphone cpu A   912   iphone cpu B   913   iphone cpu C   914   iphoneLG3G cpu   915   iphone 2   916   iphone GO923   917   副CPU   918   主电源   919   副电源A   920   副电源B   921   副电源1   922   音频IC   923   小字库   924   iphone 主电源   925   iphone苹果 3GS电源   926   中频IC   927   3G电源1   928   iphone cpu F   929   3GS小cpu   930   iphone 3Gcpu   931   iphone A   932   CPU   933   iphone cpu E   934   iphone cpu D   935   smp31   936   触摸IC   937   iphone 触摸IC   938   功放   939   码片   940   指南针IC   941   升压IC   942   HTC字库   943   iphone字库A   944   iphone字库B   945   974601174   946   GO720   947   iphoneB   948   iphone多用网   949   LG3G字库   950   iphone3GS cpu   951   大字库   952   SKY77340   953   EFIC   954   WIFI   955   KMBB18105   IPHONE4S系列(29PCS)   961   4s 主电源   962   4s CPU   963   4s 副CPU   964   4s 副电源   965   4s 主A5   966   4s 小字库   967   4s 触摸IC   968   4s WIF 回放   969   4s 3GS CPU   970   4s 大字库   971   4s 电源IC   972   4s 字库   973   4s PR8743播放   974   4s BR2582前摄像   975   4s 77464后摄像   976   4s 音频   977   4s 字库供电指南针   978   4s 码片   979   4s 闪光供电   980   4s A5CPU   981   4s 小CPU   982   4s 中频   983   4s 触摸IC   984   4s 功放A   985   4s 功放B   986   4s 滤波器A   987   4s 滤波器B   988   4s-77541语音字库   989   4s HB52数据库   IPHONE 5系列(以下为刮锡膏板)(20PCS)       A6主核       A6副CPU       电源       摄像       功放       播放       电源       影像       回放       上传       传送       内光       触摸       数据分析库       音频       数据处理器       字库       大字库       播放       供电IC

Share this post


Link to post
Share on other sites

an vinh cho em hỏi anh có bán lẻ lưới làm chíp card ati 216...-2001 không? trước em có mua một bộ đủ cả nhưng không may bị mất cái đó chỗ em không bán lẻ.anh có a bán cho em cái đó nhé em cảm ơn anh vinh nhiều!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now