Sign in to follow this  
lqv77

[Video] Làm chân chip với bộ lưới nhỏ 180 lưới

Recommended Posts

- có những loại lưới nhỏ khác nhau; vậy đế làm chân chíp có vai có làm được không ah Vinh?

- Theo tài liệu của anh em học rất nhiều nhưng hiện nay có cái main ECS 945 không biết con nào là chíp VGA, nhờ anh hướng dẫn, cam ơn anh nhiều!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this