Sign in to follow this  
911_AG

main G31mv không nhận usb

Recommended Posts

chào cả nhà em có main foxcom g31 máy vẫn chạy bình thường tội cái là 4 cổng usb sau lưng chỉ nhận 1 cổng hà còn 3 cổng còn lại thì không nhận, mà gắn usb vào là đứng máy lun, mong các anh giúp đỡ cho.

thank you

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this