Sign in to follow this  
dientulahoanh

TÌM SƠ ĐỒ FOXCONN 45GMX NGHIÊN CỨU

Recommended Posts

Chào các bạn!

Mình đang sửa cái Mainboard hiệu Foxconn 45GMX hiện tượng:

*/Các đèn nguồn đầy đủ.

*/Đèn RST cháy hoài.

*/Ko cháy đèn hiện số.

*/Nguồn ra CPU ko có,các nguồn khác thì bình thường.

*/Cpu và Chip Bắc lạnh tanh.

Như vậy mình cần kiểm tra cái nào trước? xung Clock hay CPU trước.

Bạn nào có sơ đồ cho mình xin nhé!

Cám ơn các bạn nhiều!

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chào các bạn!

Mình đang sửa cái Mainboard hiệu Foxconn 45GMX hiện tượng:

*/Các đèn nguồn đầy đủ.

*/Đèn RST cháy hoài.

*/Ko cháy đèn hiện số.

*/Nguồn ra CPU ko có,các nguồn khác thì bình thường.

*/Cpu và Chip Bắc lạnh tanh.

Như vậy mình cần kiểm tra cái nào trước? xung Clock hay CPU trước.

Bạn nào có sơ đồ cho mình xin nhé!

Cám ơn các bạn nhiều!

 

Kiểm tra nguồn đường nguồn cấp Vram trước. Nguồn Vram cấp ra 1.8vcc rồi từ đó cấp ra 1.5Vcc cho SB và đồng thời nó tao ra nguồn 1.2Vcc cho NB. Từ nguồn 1.2vcc này được cấp làm nguồn VidVTT cho IC nguồn CPU để lấy tín hiệu VID sau đó mới có nguồn Vcore.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this