Recommended Posts

in nóng bị kẹt giấy là do thiếu mỡ bôi trơn thôi bạn. nếu máy in nhiều thì phải dùng mỡ dzin thôi. nhung mà bạn cũng phải kiểm tra lại lô ép nữa nhé. tốt nhất là thay lô ép dzin nếu máy bạn in nhiều

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this