Sign in to follow this  
em trai do et

hỏi về main kenao

Recommended Posts

hiện tại em có cái main kenao, không hiểu sao nó vẫn chạy bình thường nhưng cỡ 30p là nó đứng máy, em đã kiểm tra ổ cứng và ram đều bình thường, nhưng không hiểu sao cứ chạy khoản 30p là đứng máy. Anh em nào có kinh nghiệm chỉ em với.

Share this post


Link to post
Share on other sites
hiện tại em có cái main kenao, không hiểu sao nó vẫn chạy bình thường nhưng cỡ 30p là nó đứng máy, em đã kiểm tra ổ cứng và ram đều bình thường, nhưng không hiểu sao cứ chạy khoản 30p là đứng máy. Anh em nào có kinh nghiệm chỉ em với.

Kiểm tra đơn giản nhất là nhiệt độ CPU, nhiệt độ chíp Bắc, chip Nam. Nếu tất cả đều mát thì thay lại toàn bộ dàn tụ lọc nguồn trên mainboard nhé!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this