Sign in to follow this  
computer

Phục hồi pin Laptop

Recommended Posts

ai co kinh nghiệm gi thi chia sẽ đi bà con phần mềm nào free :) dùng ic 74hc05 phục hồi như thế nào minh dang quang tâm vấn đè này

phần mềm free thì chỉ đọc đươc thông số pin thôi

không thể reset pin được đâu bạn ah

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this