Sign in to follow this  
chí cường

Main P5QPL-VM không lên hình

Recommended Posts

em có cái main P5QPL -VM tình trang lá .. em kích nguồn vô quạt quay nguồn cpu có nhung ko lên hình... em sò vào chíp nam thi nó rát nóng... xin các anh chỉ giúp em vói... xin cám ơn

Nếu rất nóng thì 1 là chết NAM , 2 là mất nguồn 1,5V

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this