Sign in to follow this  
kebuidoi_bh

adapter bịnh lạ??????????????

Recommended Posts

xin giúp đỡ ,em có cái nguồn adapter dell không hiểu bị cái gi mà cắm điện đèn báo sáng được khoảng 10s là tắt (nếu kô xài) còn cắm vào laptop nhưng phải nhanh trước 10s nếu sau 10s là phải cắm lại mới dùng được , nói chung lại là cắm vào laptop trước sau đó cắm điện thi xài bình thường xin ace giúp

xin cảm ơn .

Share this post


Link to post
Share on other sites
xin giúp đỡ ,em có cái nguồn adapter dell không hiểu bị cái gi mà cắm điện đèn báo sáng được khoảng 10s là tắt (nếu kô xài) còn cắm vào laptop nhưng phải nhanh trước 10s nếu sau 10s là phải cắm lại mới dùng được , nói chung lại là cắm vào laptop trước sau đó cắm điện thi xài bình thường xin ace giúp

xin cảm ơn .

Có thể đó là do thiết kế thông minh của bộ nguồn, chứ ko bị gì đâu bạn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this