Sign in to follow this  
nothing123

Main 478 cardtest chạy đến C700 lại chạy lại

Recommended Posts

Mình có main 478 : nguồn ram 2.5v , cpu ~1,5v, chipset 1,5v (các mức nguồn khác đủ cả)

Cắm cardtest chạy đến C700 lại reset lại rồi lại đến C700 cứ lặp đi lặp lại hoài , tháo ram ra vẫn báo như vậy!

Mình đã tháo chip Sound,Lan ra vẫn báo như trên.

Mong mọi người giúp mình với!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this