Recommended Posts

Mọi người cho em hỏi . . . em có con laptop lenovo g460 . .tình trạng sức khỏe nó như sau : cứ vào màn hình win 1 lúc nó là nó treo . ..

CPU: em đã vệ sinh sạch sẽ va bôi keo tản nhiệt

Ổ cứng : em đã test không bị bad ( đã dùng hiren boot )

Ram : đã test cũng không sao ( đã dùng đĩa boot )

Có dùng phần mềm đo nhiết độ thấy vẫn trong mức cho phép ( CPU + Ổ cứng + hệ thống ).

=>> không hiểu sao lúc thì ngồi mãi mới treo lúc thì mới vào được 1 tý đã treo luôn . . .rất mong được giúp đỡ . . .thank

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this