Sign in to follow this  
hct1981

TOSHIBA M5-S433 BI PASSWORD VAN TAY

Recommended Posts

chẳng là em mới nhận một chú toshiba m5-s433 nó bị password bảo mật vân tay , khi nhấn nút khởi động là nó đòi pass ngay , nếu rút dây bảo mật vân tay ra thì nó lại đòi pass hệ thống không cách nào vào được '' lưu ý là khi nhấn nút nguồn lên là không sử dụng được phím nào hết nên không thể nào chọn boot khác được . rất mong được sự giúp đỡ của các bạn , thanks !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this