Sign in to follow this  
binhqpc

ga g41mt-s2

Recommended Posts

em này không có tiếng nhưng driver vẫn nhận đầy đủ,lúc đầu bị phòng 1 con tụ cạnh ic alc887.không biết con alc887 thay được tương đương con alc 883,alc888 không?mong các bác chỉ giáo vì không có alc887 để thay.

Share this post


Link to post
Share on other sites
thay co ti chu may, vua co kinh nghiem,vua co tien khi khach lan sau mang den,cu sai card roi nhin mat tham my

 

Đại sư huynh này nói chuẩn luôn, mang ra thợ mà lại dùng card Sound rời , không sửa được, như thế khách hàng coi thường, nếu là em không sửa được em mua Main cùng loại rồi (lấy con Sound thay thử) nếu main cũ không được thì đưa luôn cho khách cái Main mua đó, để tìm cách sửa được main đó, chứ bảo khách cắm card rời mất khách, lần sau ai sửa nữa đó là bí quyết kinh doanh.

Share this post


Link to post
Share on other sites

mình mới thay sound cho giga p31 gì đó mà thay tới 4 con cũng im re nản, có 4 con như nhau 3 con đều đủ các nguồn,  một con nguồn cpu thấp tháo ic dao động từ main kia sang nguồn cpu im re luôn, lắp lại như cũ nguồn cpu main kia tịt luôn, mới đi làm thuê chỗ đó cái máy khò hơi lởm, cái cạc test đểu, đồng hồ tự mang đi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

mình mới thay sound cho giga p31 gì đó mà thay tới 4 con cũng im re nản, có 4 con như nhau 3 con đều đủ các nguồn,  một con nguồn cpu thấp tháo ic dao động từ main kia sang nguồn cpu im re luôn, lắp lại như cũ nguồn cpu main kia tịt luôn, mới đi làm thuê chỗ đó cái máy khò hơi lởm, cái cạc test đểu, đồng hồ tự mang đi.

nguyên nhân do cái máy khò làm chết ic.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this