Sign in to follow this  
zxnhoc

Thu mua chipset hư cũ

Recommended Posts

mua tất cả các loại chipset có lưng cabon (lưng thang) như chip nam, chip vga, chip bắc,...

giá mua là 5000/con

mong ACE ủng hộ

 

Liên hệ: 0933034459

Share this post


Link to post
Share on other sites
mua tất cả các loại chipset có lưng cabon (lưng thang) như chip nam, chip vga, chip bắc,...

giá mua là 5000/con

mong ACE ủng hộ

 

Liên hệ: 0933034459

 

Mua cái này làm gì vậy anh?

Share this post


Link to post
Share on other sites
mua chipset về tập phân kim loại

Việt Nam 10 năm nữa chưa đủ cửa để phân kim đâu nhé. Bọn Trung Quốc đang thu mua mấy loại chip này thì đúng hơn. Một mainboard có rất nhiều nguyên tố hóa học trong đó, Việt Nam mình mà phân kim thì chỉ có lỗ sặc máu, nước ngoài đặc biệt là TQ nó mới đủ tools để phân ra những kim loại quí trong đó nên nó mới thu đựoc giá cao. Mà gặp bọn Việt Nam mình mất dạy quá, tháo hết main board ra rùi lấy keo 502 dán chíp banh xác vào.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Việt Nam 10 năm nữa chưa đủ cửa để phân kim đâu nhé. Bọn Trung Quốc đang thu mua mấy loại chip này thì đúng hơn. Một mainboard có rất nhiều nguyên tố hóa học trong đó, Việt Nam mình mà phân kim thì chỉ có lỗ sặc máu, nước ngoài đặc biệt là TQ nó mới đủ tools để phân ra những kim loại quí trong đó nên nó mới thu đựoc giá cao. Mà gặp bọn Việt Nam mình mất dạy quá, tháo hết main board ra rùi lấy keo 502 dán chíp banh xác vào.

 

Núi cao còn có trời xanh

Sông dài còn có biển rộng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this