lqv77

MiniPro TL866II Plus - Máy nạp ROM Bios - Giá 1.300.000đ

Recommended Posts

 

Trang chủ:

http://www.autoelectric.cn/EN/TL866_main.html
 

Link tải software 6.60: Support 14.177 ICs (update 09/05/2017)

 

http://www.autoelectric.cn/MiniPro/minipro_setup660.rar

 

MiniPro-TL866cs-Willem-Universal-Program

Description:

1.AVR series single-chip high speed programming
2.PIC series 8-bit microcontroller programming
3. serial 24/25/35/45/93 series programming
4. high-performance BIOS programmer
5. car computer chip programming
6. support WIN2000/WINXP/WIN2003/WIN2008/WIN_VISTA/Windows7
7. suport over 12.000 chips ( Various serial and FLASH, EEPROM, SOP,PLCC,TSOP Encapsulation chip are supported )

Support List 14.177 ICs:

http://www.autoelectric.cn/minipro/MiniProSupportList.txt

1, tốc độ lập trình nhanh nhất (5-10 tốc độ) một phần của chip.
2, nhỏ nhất thế giới, tự thấp nhất tiêu thụ điện năng, chỉ sốt Barbara lập trình viên.
3, tất cả các chip mà không cần nguồn điện bên ngoài, tiêu thụ điện năng thấp để đảm bảo các cổng USB có thể cung cấp đủ điện.
Tốt nhất nội bộ bảo vệ quá điện áp 40-pin, VPP mạnh, VCC 4 quá dòng bảo vệ.
Đừng ngắn mạch sẽ không thiết lập lại máy tính hoặc thiết bị lập trình.
5, chip của một loạt các hỗ trợ + 14.037, hỗ trợ hàng loạt nối tiếp, hàng ngàn song song của chip
40/44/48PIN dung lượng lớn FLASH.
6, chương trình duy nhất nối tiếp ICSP giao diện hỗ trợ cả download nối tiếp và lập trình song song tốc độ cao điện áp cao.
Lưu ý: TL866CS hạn chế, tính năng này
7, các kiểm tra 74/54 thực sự CMOS4000 loạt các mạch tích hợp. Có thể điều hướng đến các lỗi của cổng.
8, các con chip nối tiếp số lượng đầy đủ và thiết thực nhất.
9, 32-bit hỗ trợ hệ thống điều hành Win2000, WinXP, Win2003 Win2008 WinVista, Win7(32/64) bằng tiếng Anh (Win 64bit đã được hỗ trợ).
Hỗ trợ duy nhất cho chip mã hóa AVR vi điều khiển bằng cách sử dụng bộ dao động RC bên trong hiệu chuẩn hoạt động byte sản xuất Calibration
Đối với. Brute lực lượng phần mềm không thể chạy trực tiếp trên chip khác của cùng một mô hình!
 

Software MiniPro 6.60 support 14.177 ICs:

 

http://www.autoelectric.cn/MiniPro/minipro_setup660.rar

 

MiniProV650_setup.zip

Share this post


Link to post
Share on other sites

Support List:

 

SST-----> SST27SF256 SST27SF512 SST27SF512(PLCC32) SST27SF512(TSOP32) SST27SF010 SST27SF010(PLCC32) SST27SF020 SST27SF020(PLCC32) SST27SF020(TSOP32) SST27SF040 SST27SF040(PLCC32) SST27SF040(TSOP32) SST37VF512(PLCC/PDIP) SST37VF010(PLCC/PDIP) SST37VF020 (PLCC/PDIP) SST37VF040(PLCC/PDIP)

 

WINBOND-----> W27C257 W27C257(PLCC32) W27C512 W27C512(PLCC32) W27C010 W27C010(PLCC32) W27C01 W27C01(PLCC32) W27C020 W27C020(Q32) W27C020(S32) W27C02 W27C02(Q32) W27C02(S32) W27C040 W27C040(PLCC32) W27C040(SOP32) W27E257 W27E257(PLCC32) W27E512 W27E512(PLCC32) W27E010 W27E010(PLC32) W27E010(SOP32) W27E01 W27E01(PLCC32) W27E01(SOP32) W27E020 W27E020(PLCC32) W27E020(SOP32) W27E02 W27E02(PLCC32) W27E02(SOP32) W27E040 W27E040(PLCC32) W27E040(SOP32) W27E04

 

MXIC MX26C1000A(PDIP/SOP/PLCC/TSOP) MX26C2000A(PDIP/SOP/PLCC/TSOP) MX26C4000A(PDIP/SOP/PLCC/TSOP)

 

FLASH EEPROM 28xxx/29xxxx/39xxxx/49xxx/50xxxx

 

ACTRANS Parallel Flash AC39LV512 @PLCC32 AC39LV512 @TSOP32 AC39LV010 @PLCC32 AC39LV010 @TSOP32 AC39LV020 @PLCC32 AC39LV020 @TSOP32 AC39LV040 @PLCC32 AC39LV040 @TSOP32 AC39LV080 @TSOP40

 

28xxxx AM2816 AM2816A AM28C16 AM2864A AM2864AE AM28C256 AM28F256 AM28F256A AM28F256A(PLCC32) AM28F512 AM28F512(PLCC32) AM28F512A AM28F010 AM28F010(PLCC32) AM28F010A AM28F020 AM28F020(PLCC32)

 

29xxxx AM29F010 @DIP32_PLCC32_TSOP32 AM29F040B @DIP32_PLCC32_TSOP32 AM29F010B @DIP32_PLCC32_TSOP32 AM29F080(B) @TSOP40 AM29F040 @DIP32_PLCC32_TSOP32 AM29F016D @TSOP40 AM29F002T @DIP32_PLCC32TSOP32 AM29F002B @DIP32_PLCC32TSOP32 AM29F002BT @DIP32_PLCC32TSOP32 AM29F002BB @DIP32_PLCC32TSOP32 AM29F002NT @DIP32_PLCC32TSOP32 AM29F002NB @DIP32_PLCC32TSOP32 AM29F002NBT @DIP32_PLCC32TSOP32 AM29F002NBB @DIP32_PLCC32TSOP32 AM29F100T @TSOP48 AM29F100T @SOP44 AM29F100B @TSOP48 AM29F100B @SOP44 AM29F100AT @TSOP48 AM29F100AT @SOP44 AM29F100AB @TSOP48 AM29F100AB @SOP44 AM29F200AT @TSOP48 AM29F200AT @SOP44 AM29F200AB @TSOP48 AM29F200AB @SOP44 AM29F200BT @TSOP48 AM29F200BT @SOP44 AM29F200BB @TSOP48 AM29F200BB @SOP44 AM29F400AT @TSOP48 AM29F400AT @SOP44 AM29F400AB @TSOP48 AM29F400AB @SOP44 AM29F400BT @TSOP48 AM29F400BT @SOP44 AM29F400BB @TSOP48 AM29F400BB @SOP44 AM29F800T @TSOP48 AM29F800T @SOP44 AM29F800B @TSOP48 AM29F800B @SOP44 AM29F800AT @TSOP48 AM29F800AT @SOP44 AM29F800AB @TSOP48 AM29F800AB @SOP44 AM29F800BT @TSOP48 AM29F800BT @SOP44 AM29F800BB @TSOP48 AM29F800BB @SOP44 AM29F160DT @TSOP48 AM29F160DB @TSOP48 (38) AM29LV010B @PLCC32 AM29LV004BT @TSOP40 AM29LV020B @PLCC32 AM29LV004BB @TSOP40 AM29LV040B @PLCC32 AM29LV008T @TSOP40 AM29LV010B @TSOP32 AM29LV008B @TSOP40 AM29LV020B @TSOP32 AM29LV008BT @TSOP40 AM29LV040B @TSOP32 AM29LV008BB @TSOP40 AM29LV081 @TSOP40 AM29LV200T @TSOP48 AM29LV017 @TSOP40 AM29LV200B @TSOP48 AM29LV033C @TSOP40 AM29LV200BT @TSOP48 AM29LV033M @TSOP40 AM29LV200BB @TSOP48 AM29LV001T @PLCC32 AM29LV200T @SOP44 AM29LV001B @PLCC32 AM29LV200B @SOP44 AM29LV001BT @PLCC32 AM29LV200BT @SOP44 AM29LV001BB @PLCC32 AM29LV200BB @SOP44 AM29LV001T @TSOP32 AM29LV400T @TSOP48 AM29LV001B @TSOP32 AM29LV400B @TSOP48 AM29LV001BT @TSOP32 AM29LV400BT @TSOP48 AM29LV001BB @TSOP32 AM29LV400BB @TSOP48 AM29LV002T @TSOP40 AM29LV400T @SOP44 AM29LV002B @TSOP40 AM29LV400B @SOP44 AM29LV004T @TSOP40 AM29LV400BT @SOP44 AM29LV004B @TSOP40 AM29LV400BB @SOP44---(44) AM29LV800T @TSOP48 AM29DL800BB @SOP44 AM29LV800B @TSOP48 AM29DL161DT @TSOP48 AM29LV800BT @TSOP48 AM29DL161DB @TSOP48 AM29LV800BB @TSOP48 AM29DL162DT @TSOP48 AM29LV800T @SOP44 AM29DL162DB @TSOP48 AM29LV800B @SOP44 AM29DL163DT @TSOP48 AM29LV800BT @SOP44 AM29DL163DB @TSOP48 AM29LV800BB @SOP44 AM29DL164DT @TSOP48 AM29LV160BT @TSOP48 AM29DL164DB @TSOP48 AM29LV160BB @TSOP48 AM29DL322DT @TSOP48 AM29LV160DT @TSOP48 AM29DL322DB @TSOP48 AM29LV160DB @TSOP48 AM29DL322GT @TSOP48 AM29LV320DT @TSOP48 AM29DL322GB @TSOP48 AM29LV320DB @TSOP48 AM29DL323GT @TSOP48 AM29LV320MT @TSOP48 AM29LV320MB @TSOP48 AM29LV641D @TSOP48 AM29DL323GB @TSOP48 AM29DL400BT @TSOP48 AM29DL323DT @TSOP48 AM29DL400BB @TSOP48 AM29DL323DB @TSOP48 AM29DL400BT @SOP44 AM29DL324DT @TSOP48 AM29DL400BB @SOP44 AM29DL324DB @TSOP48 AM29DL800BT @TSOP48 AM29DL324GT @TSOP48 AM29DL800BB @TSOP48 AM29DL324GB @TSOP48 AM29DL800BT @SOP44 AM29BL802CB SOP56 AM29BL162CB SOP56

 

A290xx A29001T (DIP/PLCC/TSOP) A290011T (DIP/PLCC/TSOP) A29001U (DIP/PLCC/TSOP) A290011U (DIP/PLCC/TSOP) A29002T (DIP/PLCC/TSOP) A290021T (DIP/PLCC/TSOP) A29002U (DIP/PLCC/TSOP) A290021U (DIP/PLCC/TSOP) A29512 (DIP/PLCC/TSOP) A29010 (DIP/PLCC/TSOP) A29020 (DIP/PLCC/TSOP) A29040 (DIP/PLCC/TSOP) A29040 (DIP/PLCC/TSOP) A29040A (DIP/PLCC/TSOP) A29040B (DIP/PLCC/TSOP) A29L040 (DIP/PLCC/TSOP) A29x00 A29400TV @TSOP48 A29800TV @TSOP48 A29400UV @TSOP48 A29800UV @TSOP48 A29400TM @SOP44 A29800TM @SOP44 A29400UM @SOP44 A29800UM @SOP44

 

A29Lxxx A29L040 @DIP_PLCC32 A29L008AUV @TSOP40 A29L040 @TSOP32 A29L400TV @TSOP48 A29L040A @DIP_PLCC32 A29L400UV @TSOP48 A29L040A @TSOP32 A29L400ATV @TSOP48 A29L004TL @PLCC32 A29L400AUV @TSOP48 A29L004UL @PLCC32 A29L400TM @SOP44" A29L004TV @TSOP32 A29L400UM @SOP44 A29L004UV @TSOP32 A29L400ATM @SOP44 A29L004TX @TSOP32 A29L400AUM @SOP44 A29L004UX @TSOP32 A29L800TV @TSOP48 A29L004TW @TSOP40 A29L800UV @TSOP48 A29L004UW @TSOP40 A29L800ATV @TSOP48 A29L004ATL @PLCC32 A29L800AUV @TSOP48 A29L004AUL @PLCC32 A29L800TM @SOP44 A29L004ATV @TSOP32 A29L800UM @SOP44 A29L004AUV @TSOP32 A29L800ATM @SOP44 A29L004ATX @TSOP32 A29L800AUM @SOP44 A29L004AUX @TSOP32 A29L160TV @TSOP48 A29L004ATY @TSOP32 A29L160UV @TSOP48 A29L004AUY @TSOP32 A29L160ATV @TSOP48 A29L004ATW @TSOP40 A29L160AUV @TSOP48 A29L004AUW @TSOP40 A29L320TV @TSOP48 A29L008TV @TSOP40 A29L320UV @TSOP48 A29L008UV @TSOP40 A29L320ATV @TSOP48 A29L008ATV @TSOP40 A29L320AUV @TSOP48

 

A49xxxx A49LF004TL A49LF004TX A49LF040TL A49LF040TX A49LF040ATL A49LF040ATX A49FL004TL A49FL004TX

 

AE29F1008 (DIP_DIP/PLCC) AE29F2008 (DIP_DIP/PLCC) AE29F4008 (DIP_DIP/PLCC) AE49F2008 (DIP_DIP/PLCC)

 

AT28XXX AT28C04 AT28C04E AT28C04F AT28C16 AT28C16E AT28C16F AT28C17 AT28C17E AT28C17F AT2864A AT28C64 AT28HC64 AT2864L AT28PC64 AT28C64B AT28HC64B AT28BC64B AT28PC64B AT28C64BL AT28C64E AT28C64F AT28C64X AT28C256/E/F AT28HC256 /F

 

AT29xxx AT29C257 @DIP32_PLCC32_SOP32 AT29LV512 @PLCC32_SOP32 AT29C512 @DIP32_PLCC32_SOP32 AT29LV010A @PLCC32_SOP32 AT29C010A @DIP32_PLCC32_SOP32 AT29LV020 @PLCC32_SOP32 AT29C020 @DIP32_PLCC32_SOP32 AT29LV040A @PLCC32_SOP32 AT29C040A @DIP32_PLCC32_SOP32 AT29LV040 @PLCC32_SOP32 AT29C040 @DIP32_PLCC32_SOP32 AT29BV010A @PLCC32_SOP32 AT29BV020 @PLCC32_SOP32 AT29BV040A @PLCC32_SOP32 AT29BV040 @PLCC32_SOP32

 

AT49xxx- AT49F512 (DIP32/PLCC32/TSOP32) AT49BV512 (PLCC32/TSOP32) AT49F010 (DIP32/PLCC32/TSOP32) AT49BV010 (PLCC32/TSOP32) AT49F020 (DIP32/PLCC32/TSOP32) AT49BV020 (PLCC32/TSOP32) AT49F040 (DIP32/PLCC32/TSOP32) AT49BV040 (PLCC32/TSOP32) AT49F512 (DIP32/PLCC32/TSOP32) AT49BV040T (PLCC32/TSOP32) AT49F001 (DIP32/PLCC32/TSOP32) AT49F002NT (DIP32/PLCC32/TSOP32) AT49F001N (DIP32/PLCC32/TSOP32) AT49F002 (DIP32/PLCC32/TSOP32) AT49F001T (DIP32/PLCC32/TSOP32) AT49F002N (DIP32/PLCC32/TSOP32) AT49F001NT (DIP32/PLCC32/TSOP32) AT49F002T (DIP32/PLCC32/TSOP32) AT49F002 (DIP32/PLCC32/TSOP32) AT49F002NT (DIP32/PLCC32/TSOP32) AT49F002N (DIP32/PLCC32/TSOP32) AT49F002T (DIP32/PLCC32/TSOP32) AT49F080 (TSOP40) AT49F080T (TSOP40) AT49F1024 (VSOP40) AT49F8192A (TSOP48) AT49F2048A (TSOP48) AT49F8192AT (TSOP48) AT49F4096A (TSOP48) AT49F8011 (TSOP48) AT49F4096AT (TSOP48) AT49F8011T (TSOP48) AT49F004 (TSOP40) AT49F008A (TSOP40) AT49F004T (TSOP40) AT49F008AT (TSOP40) AT49F1604 (TSOP48) AT49F1614 (TSOP48) AT49F1604T (TSOP48) AT49F1614T (TSOP48) AT49BV080 TSOP40 AT49BV1604T TSOP48 AT49BV1024A VSOP40 AT49BV1614 TSOP48 AT49BV2048A TSOP48 AT49BV1614T TSOP48 AT49BV4096A TSOP48 AT49BV162A TSOP48 AT49BV4096AT TSOP48 AT49BV162AT TSOP48 AT49BV8192A TSOP48 AT49BV163A TSOP48 AT49BV8192AT TSOP48 AT49BV163AT TSOP48 AT49BV8011 TSOP48 AT49BV320 TSOP48 AT49BV8011T TSOP48 AT49BV320T TSOP48" AT49BV802A TSOP48 AT49BV320D TSOP48" AT49BV080T TSOP40 AT49BV321 TSOP48 AT49BV802AT TSOP48 AT49BV321T TSOP48 AT49BV160 TSOP48 AT49BV322 TSOP48 AT49BV160T TSOP48 AT49BV322T TSOP48 AT49BV161 TSOP48 AT49BV3218 TSOP48 AT49BV161T TSOP48 AT49BV3218T TSOP48 AT49BV1604 TSOP48 AT49BV6416 TSOP48 AT49BV6416T TSOP48 (35) AT49BV002 @PLCC32/TSOP32 AT49BV004 @TSOP40 AT49BV002N @PLCC32/TSOP32 AT49BV004T @TSOP40 AT49BV002T @PLCC32/TSOP32 AT49BV008A @TSOP40 AT49BV002NT @PLCC32/TSOP32 AT49BV008AT @TSOP40 AT49LV512 @PLCC32/TSOP32 AT49LV040 @PLCC32/TSOP32 AT49LV010 @PLCC32/TSOP32 AT49LV040T @PLCC32/TSOP32 AT49LV020 @PLCC32/TSOP32 AT49LV080 @TSOP40 AT49LV080T @TSOP40 AT49LV1024A @VSOP40 AT49LV161T @TSOP48" AT49LV2048A @TSOP48 AT49LV1614 @TSOP48 AT49LV4096A @TSOP48 AT49LV1614T @TSOP48 AT49LV4096AT @TSOP48 AT49LV320 @TSOP48" AT49LV8192A @TSOP48 AT49LV320T @TSOP48" AT49LV8192AT @TSOP48 AT49LV320D @TSOP48 AT49LV8011 @TSOP48 AT49LV321 @TSOP48 AT49LV8011T @TSOP48 AT49LV321T @TSOP48" AT49LV160 @TSOP48 AT49LV3218 @TSOP48" AT49lV160T @TSOP48 AT49LV3218T @TSOP48" AT49LV161 @TSOP48 AT49LV001 @PLCC32/TSOP32 AT49LV002 @PLCC32/TSOP32 AT49LV001N @PLCC32/TSOP32 AT49LV002N @PLCC32/TSOP32 AT49LV001T @PLCC32/TSOP32 AT49LV002T @PLCC32/TSOP32 AT49LV001NT @PLCC32/TSOP32 AT49LV002NT @PLCC32/TSOP32 AT49LV008A @TSOP40 AT49LV008AT @TSOP40 AT49LH002 @PLCC32 AT49LW040 @PLCC32" AT49LH004 @PLCC32 AT49LW080 @PLCC32" AT49LH002 @TSOP40 AT49LW040 @TSOP40" AT49LH004 @TSOP40 AT49LW080 @TSOP40" AT49LL020 @PLCC32 AT49LL020 @TSOP40 AT49LL040 @PLCC32 AT49LL040 @TSOP40 AT49LL080 @PLCC32 AT49LL080 @TSOP40 AT49HF010 @DIP32 AT49HBV010 @TSOP32 AT49HF010 @PLCC32 AT49HLV010 @DIP32 AT49HF010 @TSOP32 AT49HLV010 @PLCC32 AT49HBV010 @DIP32 AT49HLV010 @TSOP32 AT49HBV010 @PLCC32

 

CAT2816 CAT2816A CAT28C16 CAT28C17 CAT2817A CAT2864A CAT28C64 CAT28HC64 CAT28C256 CAT28C257 CAT28F001T @DIP32/PLCC32/TSOP32 CAT28F001B @DIP32/PLCC32/TSOP32 CAT28F256 @DIP32/PLCC32/TSOP32 CAT28F512 @DIP32/PLCC32/TSOP32 CAT28F010 @DIP32/PLCC32/TSOP32 CAT28F020 @DIP32/PLCC32/TSOP32

 

ECON29F EN29F002T (DIP/PLCC/TSOP) EN29F002B (DIP/PLCC/TSOP) EN29F002NT (DIP/PLCC/TSOP) EN29F002NB (DIP/PLCC/TSOP) EN29F512 (DIP/PLCC/TSOP) EN29F010 (DIP/PLCC/TSOP) EN29F040 (DIP/PLCC/TSOP)

 

ECON29LV EN29LV010 @PLCC32 EN29LV160AT @TSOP48 EN29LV010 @TSOP32 EN29LV160AB @TSOP48 EN29LV040 @PLCC32 EN29LV160JT @TSOP48 EN29LV040 @TSOP32 EN29LV160JB @TSOP48 EN29LV800T @TSOP48 EN29LV320T @TSOP48 EN29LV800B @TSOP48 EN29LV320B @TSOP48 EN29LV800AT @TSOP48 EN29LV640H @TSOP48 EN29LV800AB @TSOP48 EN29LV640L @TSOP48 EN29LV800BT @TSOP48 EN29LV641H @TSOP48 EN29LV800BB @TSOP48 EN29LV641L @TSOP48 EN29LV160T @TSOP48 EN29LV641U @TSOP48 EN29LV160B @TSOP48

 

F49L004U @PLCC32 F49L400UA @TSOP48 F49L004U @TSOP40 F49L400BA @TSOP48 F49L004B @PLCC32 F49L800UA @TSOP48 F49L004B @TSOP40 F49L800BA @TSOP48 F49L040A @PLCC32 F49L160UA @TSOP48 F49L040A @TSOP32 F49L160BA @TSOP48

 

MBM29F MBM29F002T @PLCC32 MBM29F400BA @TSOP48 MBM29F002T @TSOP32 MBM29F400TA @SOP44 MBM29F002B @PLCC32 MBM29F400BA @SOP44 MBM29F002B @TSOP32 MBM29F400TC @TSOP48 MBM29F040 @PLCC32 MBM29F400BC @TSOP48 MBM29F040 @TSOP32 MBM29F400TC @SOP44 MBM29F033C @TSOP40 MBM29F400BC @SOP44 MBM29F200TA @TSOP48 MBM29F800TA @TSOP48 MBM29F200BA @TSOP48 MBM29F800BA @TSOP48 MBM29F200TA @SOP44 MBM29F800TA @SOP44 MBM29F200BA @SOP44 MBM29F800BA @SOP44 MBM29F200TC @TSOP48 MBM29F800TC @TSOP48 MBM29F200BC @TSOP48 MBM29F800BC @TSOP48 MBM29F200TC @SOP44 MBM29F800TC @SOP44 MBM29F200BC @SOP44 MBM29F800BC @SOP44 MBM29F400TA @TSOP48 MBM29F160T @TSOP48 MBM29F160B @TSOP48

 

MBM29LV- MBM29LV001TC @PLCC32 MBM29LV200Bx @SOP44 MBM29LV001BC @PLCC32 MBM29LV400Tx @TSOP48 MBM29LV001TC @TSOP32 MBM29LV400Bx @TSOP48 MBM29LV001BC @TSOP32 MBM29LV400Tx @SOP44 MBM29LV002TC @TSOP40 MBM29LV400Bx @SOP44 MBM29LV002BC @TSOP40 MBM29LV800Tx @TSOP48 MBM29LV004TC @TSOP40 MBM29LV800Bx @TSOP48 MBM29LV004BC @TSOP40 MBM29LV800Tx @SOP44 MBM29LV008TA @TSOP40 MBM29LV800Bx @SOP44 MBM29LV008BA @TSOP40 MBM29LV160Tx @TSOP48 MBM29LV016T @TSOP40 MBM29LV160Bx @TSOP48 MBM29LV016B @TSOP40 MBM29LV320T @TSOP48 MBM29LV017 @TSOP40 MBM29LV320B @TSOP48 MBM29LV200Tx @TSOP48 MBM29LV650U @TSOP48 MBM29LV200Bx @TSOP48 MBM29LV651U @TSOP48 MBM29LV200Tx @SOP44

 

MBM29LV- MBM29DL400Tx @TSOP48 MBM29DL164B @TSOP48 MBM29DL400Bx @TSOP48 MBM29DL32TF @TSOP48 MBM29DL400Tx @SOP44 MBM29DL32BF @TSOP48 MBM29DL400Bx @SOP44 MBM29DL34TF @TSOP48 MBM29DL800Tx @TSOP48 MBM29DL34BF @TSOP48 MBM29DL800Bx @TSOP48 MBM29DL321Tx @TSOP48 MBM29DL800Tx @SOP44 MBM29DL321Bx @TSOP48 MBM29DL800Bx @SOP44 MBM29DL322Tx @TSOP48 MBM29DL161T @TSOP48 MBM29DL322Bx @TSOP48 MBM29DL161B @TSOP48 MBM29DL323Tx @TSOP48 MBM29DL162T @TSOP48 MBM29DL323Bx @TSOP48 MBM29DL162B @TSOP48 MBM29DL324Tx @TSOP48 MBM29DL163T @TSOP48 MBM29DL324Bx @TSOP48 MBM29DL163B @TSOP48 MBM29DL640E @TSOP48 MBM29DL164T @TSOP48 MBM29DL640D @TSOP48

 

HY29F002T @DIP_PLCC32 HY29F040A @DIP_PLCC32 HY29F002T @TSOP32 HY29F040A @TSOP32 HY29F040 @DIP_PLCC32 HY29F040T @DIP_PLCC32 HY29F040 @TSOP32 HY29F040T @TSOP32 HY29F080 @TSOP40 HY29F200T @TSOP48 HY29F800AT @TSOP48 HY29F200T @SOP44 HY29F800AT @SOP44 HY29F200B @TSOP48 HY29F800AB @TSOP48 HY29F200B @SOP44 HY29F800AB @SOP44 HY29F400T @TSOP48 HY29LV400T @TSOP48 HY29F400T @SOP44 HY29LV400T @SOP44 HY29F400B @TSOP48 HY29LV400B @TSOP48 HY29F400B @SOP44 HY29LV400B @SOP44 HY29F400AT @TSOP48 HY29LV800T @TSOP48 HY29F400AT @SOP44 HY29LV800T @SOP44 HY29F400AB @TSOP48 HY29LV800B @TSOP48 HY29F400AB @SOP44 HY29LV800B @SOP44 HY29F800T @TSOP48 HY29LV160T @TSOP48 HY29F800T @SOP44 HY29LV160B @TSOP48 HY29F800B @TSOP48 HY29LV320T @TSOP48 HY29F800B @SOP44 HY29LV320B @TSOP48

 

28F001BX-T (PLCC32/DIP32/SOP) 28F512 (PLCC32/DIP32/SOP) 28F001BX-B (PLCC32/DIP32/SOP) 28F010 (PLCC32/DIP32/SOP) 28F256A (PLCC32/DIP32/SOP) 28F020 (PLCC32/DIP32/SOP) E28F002BVT @TSOP40 E28F008BET @TSOP40 E28F002BVB @TSOP40 E28F008BEB @TSOP40 E28F002BET @TSOP40 E28F008S3 @TSOP40 E28F002BEB @TSOP40 E28F008S5 @TSOP40 E28F002BXT @TSOP40 E28F008SA @TSOP40 E28F002BXB @TSOP40 E28F008SC @TSOP40 E28F004BVT @TSOP40 E28F016S3 @TSOP40 E28F004BVB @TSOP40 E28F016S5 @TSOP40 E28F004BET @TSOP40 E28F016SC @TSOP40 E28F004BEB @TSOP40 E28F200B5T @TSOP48 E28F004BLT @TSOP40 E28F200B5B @TSOP48 E28F004BLB @TSOP40 E28F200CVT @TSOP48 E28F004BXT @TSOP40 E28F200CVB @TSOP48 E28F004BXB @TSOP40 E28F400B5T @TSOP48 E28F004B5T @TSOP40 E28F400B5B @TSOP48 E28F004B5B @TSOP40 E28F400CVT @TSOP48 E28F004S3 @TSOP40 E28F400CVB @TSOP48 E28F004S5 @TSOP40 E28F800B5T @TSOP48 E28F004SC @TSOP40 E28F800B5B @TSOP48 E28F008BVT @TSOP40 E28F800CVT @TSOP48 E28F008BVB @TSOP40 E28F800CVB @TSOP48 (42) TE28F002BVT @TSOP40 TE28F200B5T @TSOP48 TE28F002BVB @TSOP40 TE28F200B5B @TSOP48 TE28F002BET @TSOP40 TE28F200CVT @TSOP48 TE28F002BEB @TSOP40 TE28F200CVB @TSOP48 TE28F002BXT @TSOP40 TE28F400B3T @TSOP48 TE28F002BXB @TSOP40 TE28F400B3B @TSOP48 TE28F004BVT @TSOP40 TE28F400B5T @TSOP48 TE28F004BVB @TSOP40 TE28F400B5B @TSOP48 TE28F004BET @TSOP40 TE28F400CVT @TSOP48 TE28F004BEB @TSOP40 TE28F400CVB @TSOP48 TE28F004BXT @TSOP40 TE28F400CET @TSOP48 TE28F004BXB @TSOP40 TE28F400CEB @TSOP48 TE28F004S3 @TSOP40 TE28F800B3T @TSOP48 TE28F004S5 @TSOP40 TE28F800B3B @TSOP48 TE28F004SC @TSOP40 TE28F800B5T @TSOP48 TE28F008BVT @TSOP40 TE28F800B5B @TSOP48 TE28F008BVB @TSOP40 TE28F800CVT @TSOP48 TE28F008BET @TSOP40 TE28F800CVB @TSOP48 TE28F008BEB @TSOP40 TE28F800C3T @TSOP48 TE28F008B3T @TSOP40 TE28F800C3B @TSOP48 TE28F008B3B @TSOP40 TE28F160B3T @TSOP48 TE28F008C3T @TSOP40 TE28F160B3B @TSOP48 TE28F008C3B @TSOP40 TE28F160C3T @TSOP48 TE28F008S3 @TSOP40 TE28F160C3B @TSOP48 TE28F008S5 @TSOP40 TE28F320B3T @TSOP48 TE28F008SC @TSOP40 TE28F320B3B @TSOP48 TE28F016B3T @TSOP40 TE28F320C3T @TSOP48 TE28F016B3B @TSOP40 TE28F320C3B @TSOP48 TE28F016C3T @TSOP40 TE28F640B3T @TSOP48 TE28F016C3B @TSOP40 TE28F640B3B @TSOP48 TE28F016S3 @TSOP40 TE28F640C3T @TSOP48 TE28F016S5 @TSOP40 TE28F640C3B @TSOP48 TE28F016SC @TSOP40 INTEL 82802AB PLCC32 INTEL 82802AC @PLCC32 INTEL 82802AC TSOP40 INTEL 82802AB @TSOP40

 

IS28F010 (PLCC32/DIP32/TSOP32) IS28F020 (PLCC32/DIP32/TSOP32)

 

MX28xxx MX28F1000P (PLCC32/DIP32) MX28F2000P (PLCC32/DIP32) MX28F2000T (PLCC32/DIP32) MX28F2100B @TSOP48

 

MX29xxx MX29F001T (DIP/PLCC/TSOP) MX29F001B (DIP/PLCC/TSOP) MX29F002T (DIP/PLCC/TSOP) MX29F002B (DIP/PLCC/TSOP) MX29F002NT (DIP/PLCC/TSOP) MX29F002NB (DIP/PLCC/TSOP) MX29F022T (DIP/PLCC/TSOP) MX29F022B (DIP/PLCC/TSOP) MX29F022NT (DIP/PLCC/TSOP) MX29F022NB (DIP/PLCC/TSOP) MX29F004T (DIP/PLCC/TSOP) MX29F004B (DIP/PLCC/TSOP) MX29F040 (DIP/PLCC/TSOP) MX29F080 @TSOP40 MX29F200CT @TSOP48 MX29F100T @TSOP48 MX29F200CT @SOP44 MX29F100T @SOP44 MX29F200CB @TSOP48 MX29F100B @TSOP48 MX29F200CB @SOP44 MX29F100B @SOP44 MX29F200T @TSOP48 MX29F200T @SOP44 MX29F200B @TSOP48 MX29F200B @SOP44 MX29F400T @TSOP48 MX29F400T @SOP44 MX29F400B @TSOP48 MX29F400B @SOP44 MX29F400CT @TSOP48 MX29F400CT @SOP44 MX29F400CB @TSOP48 MX29F400CB @SOP44 MX29F800T @TSOP48 MX29F800T @SOP44 MX29F800B @TSOP48 MX29F800B @SOP44 MX29F800CT @TSOP48 MX29F800CT @SOP44 MX29F800CB @TSOP48 MX29F800CB @SOP44 MX29LV002CT (PLCC/TSOP) MX29LV002CB (PLCC/TSOP) MX29LV002NCT (PLCC/TSOP) MX29LV002NCB (PLCC/TSOP) MX29LV004T (PLCC/TSOP) MX29LV004B (PLCC/TSOP) MX29LV040 (PLCC/TSOP) MX29F040C (PLCC/TSOP) MX29LV008T @TSOP40 MX29LV800BB @SOP44 MX29LV008B @TSOP40 MX29LV800CT @TSOP48 MX29LV008CT @TSOP40 MX29LV800CT @SOP44 MX29LV008CB @TSOP40 MX29LV800CB @TSOP48 MX29LV017A @TSOP40 MX29LV800CB @SOP44 MX29LV017B @TSOP40 MX29LV160T @TSOP48 MX29LV400T @TSOP48 MX29LV160B @TSOP48 MX29LV400B @TSOP48 MX29LV160AT @TSOP48 MX29LV400T @SOP44 MX29LV160AB @TSOP48 MX29LV400B @SOP44 MX29LV160BT @TSOP48 MX29LV800BT @TSOP48 MX29LV160BB @TSOP48 MX29LV800BT @SOP44 MX29LV160CT @TSOP48 MX29LV800BB @TSOP48 MX29LV160CB @TSOP48 MX29LV160DT @TSOP48 MX29LV160DB @TSOP48 MX29LV320T @TSOP48 MX29LV320DT @TSOP48 MX29LV320B @TSOP48 MX29LV320DB @TSOP48 MX29LV320AT @TSOP48 MX29LV640BT @TSOP48 MX29LV320AB @TSOP48 MX29LV640BB @TSOP48 MX29LV320CT @TSOP48 MX29LV640MT @TSOP48 MX29LV320CB @TSOP48 MX29LV640MB @TSOP48 KH29LV400CT @TSOP48 KH29LV800CB @TSOP48 KH29LV400CB @TSOP48 KH29LV800CB @SOP44 KH29LV400CT @SOP44" KH29LV160CT @TSOP48 KH29LV400CB @SOP44" KH29LV160CB @TSOP48 KH29LV800CT @TSOP48 KH29LV320DT @TSOP48 KH29LV800CT @SOP44" KH29LV320DB @TSOP48

 

2804 28C04A 28C04AF 2816 2816A 28C16A/F 28C17 2817A 2817AF 2864A 28C64 28C64A 28C64AF 28C64B 28C256 28C256F

 

MT28F002B1 @TSOP40 MT28F400B3-T @TSOP48 MT28F002B3-T @TSOP40 MT28F400B3-T @SOP44 MT28F002B3-B @TSOP40 MT28F400B3-B @TSOP48 MT28F002B5-T @TSOP40 MT28F400B3-B @SOP44 MT28F002B5-B @TSOP40 MT28F400B5-T @TSOP48 MT28F004B3-T @TSOP40 MT28F400B5-T @SOP44 MT28F004B3-B @TSOP40 MT28F400B5-B @TSOP48 MT28F004B5-T @TSOP40 MT28F400B5-B @SOP44 MT28F004B5-B @TSOP40 MT28F800B3-T @TSOP48 MT28F008B3-T @TSOP40 MT28F800B3-T @SOP44 MT28F008B3-B @TSOP40 MT28F800B3-B @TSOP48 MT28F008B5-T @TSOP40 MT28F800B3-B @SOP44 MT28F008B5-B @TSOP40 MT28F800B5-T @TSOP48 MT28F016S3 @TSOP40 MT28F800B5-T @SOP44 MT28F016S5 @TSOP40 MT28F800B5-B @TSOP48 MT28F200B3-T @TSOP48 MT28F800B5-B @SOP44 MT28F200B3-T @SOP44 MT28F200B3-B @TSOP48 MT28F200B3-B @SOP44 MT28F200B5-T @TSOP48 MT28F200B5-T @SOP44 MT28F200B5-B @TSOP48 MT28F200B5-B @SOP44

 

M5M28Fxxxx- M5M28F101 @DIP32 M5M28F101 @SOIC32 M5M28F101 @PLCC32 M5M28F101 @TSOP32

 

M5M29xxxxx-- M5M29FT800 @TSOP48 M5M29GB160 @TSOP48 M5M29FB800 @TSOP48 M5M29GT320 @TSOP48 M5M29FT800 @SOP44 M5M29GB320 @TSOP48 M5M29FB800 @SOP44 M5M29KT331 @TSOP48 M5M29GT160 @TSOP48 M5M29KB331 @TSOP48

 

V29C51001T(DIP/PLCC) V29C51002T (DIP/PLCC) V29C51004T(DIP/PLCC) V29C51001B(DIP/PLCC) V29C51002B (DIP/PLCC) V29C51004B(DIP/PLCC) V29C31001T(DIP/PLCC) V29C31002T (DIP/PLCC) V29C31004T(DIP/PLCC) V29C31001B(DIP/PLCC) V29C31002B (DIP/PLCC) V29C31004B(DIP/PLCC) V29LC51000(DIP/PLCC) V29LC51001 (DIP/PLCC) V29LC51002(DIP/PLCC)

 

PMC Parallel Flash Total: 41

 

PMC29xxx-->12 PM29F002T (DIP/PLCC/TSOP) PM29F002B (DIP/PLCC/TSOP) .....

 

PMC39xxx-->17 PM39F010 (DIP/PLCC/TSOP) PM39F020 (DIP/PLCC/TSOP) .....

 

PMC49xxx--->12 PM49FL002T (PLCC/TSOP) PM49FL004T (PLCC/TSOP).....

 

SHARP Parallel Flash Total: 22

 

LH28F004SC @TSOP40 LH28F400BGE-B @TSOP48 LH28F008SA @TSOP40 LH28F400BGHE-T @TSOP48

 

LH28F320BJE-PB @TSOP48 LH28F640BFHE-PT @TSOP48 LH28F640BFHE-PB @TSOP48....

 

SPANSION Parallel Flash Total: 40

 

S29AL004D_01 @TSOP48 S29AL016M_02 @TSOP48 S29AL004D_02 @TSOP48 S29AL032D_00 @TSOP40

 

S29AL016J_03 @TSOP48 S29AL016J_04 @TSOP48 S29AL016J_R1 @TSOP48 S29AL016J_R2 @TSOP48

 

S29GL064N_xxxx03 S29GL064N_xxxx04 S29GL064N_xxxx06 S29GL064N_xxxx07 S29GL064N_xxxxV6 S29GL064N_xxxxV7....

 

SST Parallel Flash Total: 139

 

SST28xxx----- SST28SF040 @DIP32_PLCC32_TSOP32 SST28LF040 @PLCC32_TSOP32...

 

SST29xxx------ SST29EE512 @DIP_PLCC32 SST29EE512 @TSOP32 SST29EE010 @DIP_PLCC32 SST29EE010 @TSOP32....

 

SST39xxx---- SST39SF512 @DIP_PLCC32 SST39SF512 @TSOP32 SST39SF010 @DIP_PLCC32 SST39SF010 @TSOP32...SST39VF010 @PLCC32 SST39VF010 @TSOP32 SST39VF1601 @TSOP48 SST39VF1602 @TSOP48..

 

SST49xxx------ SST49LF002A @PLCC32 SST49LF008C @TSOP40 SST49LF004C @PLCC32 SST49LF040 @TSOP32 SST49LF004C @TSOP40 SST49LF040A @PLCC32..

 

ST Parallel Flash Total: 183

 

M28xxxx------ M28F101 @DIP32_PLCC32_TSOP32 M28F201 @DIP32_PLCC32_TSOP32 M28W800BT @TSOP48 M28W320BT @TSOP48...

 

M29Fxxx---- M29F512 (DIP/PLCC/TSOP) M29F512B (DIP/PLCC/TSOP) M29F010 (DIP/PLCC/TSOP) M29F010B (DIP/PLCC/TSOP)...

 

M29Wxxx----- M29W512 (PLCC/TSOP) M29W400T @SOP44 M29W010 (PLCC/TSOP) M29W400B @TSOP48 M29W040 (PLCC/TSOP) M29W400B @SOP44...

 

M29DWxxx---M29DW323DT @TSOP48 M29DW640D @TSOP48 M29DW323DB @TSOP48 M29DW640F @TSOP48

 

M50xxx---M50FW040 @DIP_PLCC32 M50LPW002 @PLCC32 M50FLW040A@PLCC32_TSOP32 M50FW040 @TSOP32 M50LPW040 @PLCC32 M50FLW040A@TSOP40

 

SYNCMOS Parallel Flash Total: 24

 

F29C51001T(DIP/PLCC) F29C51002T (DIP/PLCC) F29C51004T(DIP/PLCC)....

 

TI Parallel Flash Total: 39

 

TMS28xxx----33 TMS28F010A @DIP32_PLCC32 TMS28F010A @TSOP32 TMS28F200BZT @SOP44 TMS28F800Axx-T @TSOP48...

 

TMS29xxx---6 TMS29F010 @PLCC32 TMS29F002RB @PLCC32 TMS29F040 @PLCC32 TMS29LF040 @PLCC32...

 

TOSHIBA Parallel Flash Total: 26

 

TC58FVTxxx----10 TC58FVT004 @TSOP40 TC58FVT800 @TSOP48 TC58FVT008 @TSOP40 TC58FVT800 @SOP44..

 

TC58FVTxxx----10 TC58FVB004 @TSOP40 TC58FVB800 @TSOP48 TC58FVB008 @TSOP40 TC58FVB800 @SOP44..

 

TC58FVTxxx-----6 TC58FVM5T2A @TSOP48 TC58FVM5B3A @TSOP48 TC58FVM6T2A @TSOP48...

 

WINBOND Parallel Flash Total: 90

 

W29xxx----33 W29C512 @DIP_PLCC32 W29C020 @TSOP32 W29C512 @TSOP32 W29C022 @DIP_PLCC32...

 

W39xxx-----31 W39F010 @DIP32 W39L040 @PLCC32 W39F010 @PLCC32 W39L512 @TSOP32...

 

W49xxx-----26 W49F002U @DIP_PLCC32 W49F002B @DIP_PLCC32 W49F002U @TSOP32 W49F002B @TSOP32..

 

XICOR Parallel Flash Total: 20

 

X2804 A/AI X2816A X2816B X2816BI X2816BMB X28C16 X2864AP 2864AT X2864AM X2864AMB X2864B X2864BM X2864BI X2864H X2864HI X28C64 X28HC64 X28256 X28C256 X2864AI

 

SERIALS EEPROM (I2C 24XXX/85XX)--- 440

 

ATMEL------ 21 AT24C01 AT24C02 AT24C04 AT24C08...

 

APLUS------9 AF24BC01 AF24BC02 AF24BC04 AF24BC08 AF24BC16...

 

CATALYST----- 27 CAT24C01 CAT24C02 CAT24C04 CAT24C08 CAT24C16...

 

FAIRCHILD----20 FM24C02 FM24C03 FM24C04 FM24C05 FM24C08...

 

Fremont macro-----22 FT24C02 FT24C04 FT24C05 FT24C08...

 

HOLTEK-------------10 HT24C01 HT24C02 HT24C04...

 

ISSI----19 IS24C01 IS24L128 IS24L256....

 

LINKSMART------4 L24C02 L24C04 L24C08 L24C16

 

MICROCHIP-------32 24C00 24C01 24C02 24C04 24C08...

 

RAMTRON -------7 FM24C04A FM24C16A FM24C64A FM24C256A FM24CL04 FM24CL16 FM24CL64

 

ROHM-------13 BR24C01A BR24C02 BR24C04 BR24C08 BR24C16 BR24E16...

 

SEIKO-------2 S24H25 S24S45

 

ST--------20 M24C01 M24C02 M24C04 M24C08 M24C16...

 

XICOR----------10 X24C01 X24C02 X24C04 X24C08 X24C16 X24C01A X2402 X2444P X24C44 X24C45

 

YMC---------4 Y24LC02A 85C72 85C82 85C92

 

SERIALS EEPROM (SPI 25XXX/95XX/5XXX)-->798

 

ATMEL--------58 AT25010 AT25020 AT25040 AT25080 AT25160...

 

AMIC---------14 A25L05P A25L10P A25L20P A25L40P(DIP/SO8/SO16) A25L80P(DIP/SO8/SO16)...

 

CATALYST-------22 CAT25010 CAT25020 CAT25040 CAT25080 CAT25160 CAT25320 CAT25640...

 

CHINGIS ------17 PM25LV512 PM25LV512A PM25LV010 PM25LV010A PM25LV020 PM25LV040...

 

ESI------------6 ES25P10 ES25P20 ES25P40 ES25P80 ES25P16 ES25P32

 

ESMT------10 F25L004A F25L008A F25L016A F25L04UA F25L04P F25S04P F25L08P F25L16P F25L32P F25L32Q

 

FAIRCHILD-----4 FM25C020 FM25C040 FM25C160 FM25C640

 

ISSI------11 IS25C01 IS25C02 IS25C04 IS25C08 IS25C16 IS25C32 IS25C32A IS25C64 IS25C64A ...

 

EON------23 EN25B05 EN25B10 EN25B20 EN25B40...

 

Micronix--------25 MX25L512 MX25L1005 MX25L2005 MX25L4005 MX25L8005...

 

MICROCHIP-------31 25C040 25C080 25C160 25C320 25C640 25AA010 25AA020 25AA040 25AA080A 25AA080B..

 

NexFlash----6 NX25P10 NX25P20 NX25P40 NX25P80 NX25P16(DIP8/SO8/SOP16) NX25P32(DIP8/SO8/SOP16)...

 

PMC---8 PM25LV512 PM25LV010 PM25LV512A PM25LV010A PM25LV020 PM25LV040 PM25LV080B PM25LV016B

 

RAMTRON----9 FM25040 FM25640 FM25C160 FM25W256 FM25CL04 FM25CL64 FM25L16 FM25L256 FM25L512

 

ROHM-----23 BR25010 BR25020 BR25040 BR25080 BR25160 BR25320 BR25H010 BR25H020 BR25H040 ...

 

SANYO-----7 LE25FU106B LE25FU206 LE25FU406B LE25FW206 LE25FW406 LE25FW406A LE25FW806 SIEMENS-----12 SLA25010 SLA25020 SLA25040 SLA25080 SLA25160 SLA25320 SLE25010 SLE25020 SLE25040 SLE25080 SLE25160 SLE25320

 

SPANSION-----7 S25FL001 S25FL002 S25FL004A S25FL008A S25FL016A(DIP8/SO8/SOP16)...

 

SST-------12 SST25VF512/512A SST25VF010/010A SST25VF020/020A SST25VF040/040A SST25VF040B SST25VF080B SST25VF016B SST25VF032B SST25LF020A SST25LF040A SST25LF080A

 

ST-----47 M95010 M95020 M95040 M95080 M95160 M95320 M95640 M95128 M95256 M95010S M95020S M95040S M95080S M95160S M95320S M95640S M95128S ...

 

WINBOND-----20 W25P10 W25P20 W25P40 W25P80 25P16(DIP8/SO8/SOP16) W25P32(DIP8/SO8/SOP16) W25X10 W25X20 W25X40 W25X80 W25X16(DIP8/SO8/SOP16) W25X32(DIP8/SO8/SOP16) ...

 

XICOR-----25 X25010 X25020 X25040 X25041 X25043 X25045 X25080 X25160 X25170 X25320 X25330 X25640 X25642 X25650 X25128 X5043 X5045 X25F008(3v) X25F016(3v) X25F032(3v) ...

 

SERIALS EEPROM (MICROWIRE 93XXX) 252

 

AKM----5 AK93C45 AK93C46 AK93C55 AK93C65 AK93C75 AK93C85

 

APLUS--------->4 AF93BC46 AF93BC56 AF93BC66 AF93BC86

 

ATC----------->5 ATC93LC46 AM93LC46 AM93LC56 AM93LC66 AM93LC86

 

ATMEL--------->5 AT93C46 AT93C56 AT93C57 AT93C66 AT93C86

 

CATALYST------>6 CAT93C46 CAT93C56 CAT93C57 CAT93C66 CAT93C86 CAT93HC46

 

FAIRCHILD----->12 FM93C46 FM93C56 FM93C66 FM93C86 FM93C46A FM93C56A FM93C66A FM93C86A FM93CS06 FM93CS46 FM93CS56 FM93CS66

 

NATIONAL------>8 NM93C06 NM93C46 NM93C56 NM93C66 NM93CS06 NM93CS46 NM93CS56 NM93CS66 HOLTEK--------->4 HT93C46 HT93C56 HT93C66 HT93C86

 

ISSI---->10 IS93C46 IS93C46A IS93C46B IS93C46D IS93C56 IS93C66 IS93C56A IS93C66A IS93C76A IS93C86A

 

MICROCHIP------>37 93C06 93C/LC/AA46 93C/LC/AA56 93C/LC/AA66 93C/LC/AA76 93C/LC/AA86 93C/LC/AA46A 93C/LC/AA56A 93C/LC/AA66A 93C/LC/AA76A 93C/LC/AA86A 93C/LC/AA46B 93C/LC/AA56B 93C/...

 

ST------ 14 ST93C46 ST93C47 ST93C56 ST93C57 ST93C66 ST93C67 M93C46 M93C56 M93C66...

 

YMC------ 2 Y93LC46A Y93LC66

 

ATMEL-----56 AT89C1051-S20 AT89C2051 AT89C2051U AT89C2051U-S20 AT89C4051 AT89C4051-S20 AT89C51 AT89C51(P44) AT89C51(Q44) AT89C52 AT89C52(P44) AT89C52(Q44) AT89C55 AT89C55(P44) AT89C55(Q44) AT89C55WD AT89C55WD(P44) AT89C55WD(Q44) AT89LV51 AT89LV51(P...44)

 

INTEL------- 28 87C51 87C51(PLCC44) 87C51(QFP44) 87C52 87C52(PLC44) 87C54 87C54(PLCC44) 87C54(QFP44) 87C58 87C52(QFP44) 87C51FA 87C51FA(PLCC44) 87C51FA(QFP44) ...

 

PHILIPS----- 68 P87C51(P44) P87C51(Q44) P87C52 P87C52(P44) P87C52(Q44) P87C54 P87C54(P44) P87C54(Q44) P87C58 P87C58(P44) P87C58(Q44) P87C51SB P87C51SB(P44) P87C51SB(Q44) P87C52SB P87C52SB(P44) P87C52SB(Q44) P87C54SB P87C54SB(P44) P87C54SB(Q44) ...

 

SST------84 SST89C54 (DIP40/P44/Q44) SST89C58 (DIP40/P44/Q44) SST89F54 (DIP40/P44/Q44) SST89F58 (DIP40/P44/Q44) SST89E52RD(DIP40/P44/Q44) SST89E54RD(DIP40/P44/Q44) SST89E58RD(DIP40/P44/Q44) SST89E52RD2(DIP40/P44/Q44) SST89E54RD2(DIP40/P44/Q44) SST89E58RD2(DIP40/P44/Q44) ...

 

SyncMos MCU

 

Package Type(DIP40/PLCC44/QFP44):SM8951AC SM8951BC SM8952AC SM8954AC SM8958AC SM89516AC SM8951AL SM8951BL SM8952AL SM8954AL SM8958AL SM89516AL

 

Package type(DIP40/PLCC44/QFP44):SM79108C SM79108L SM79164C SM79164L SM5964C SM5964AC SM5964AL SM59128C SM59264C SM59D04G2C SM59D04G2L SM59D03G2C SM59D03G2L SM59R16A5C SM59R16A5L SM59R09A5C SM59R09A5L SM59R05A5C SM59R05A5L SM59R16A3C SM59R16A3L...

 

SM 39Rxxxx (ICSP only) SM39R4051(PDIP20/SOP20) SM39R2051(PDIP20/SOP20) SM39R16A2(PIN20/24/28) SM39R12A2(PIN20/24/28) SM39R08A2(PIN20/24/28)

 

WINBOND---30 W78E51 W78E51B W78E51C (DIP40/P44/Q44) W78E52 W78E52B W78E52C (DIP40/P44/Q44)...

 

ATMEL AVR 214

 

ATMEGAxxx------ 133 ATMEGA8 (PDIP28/TQFP32/MLF32) ATMEGA8L (PDIP28/TQFP32/MLF32) ATMEGA8A (PDIP28/TQFP32/MLF32) ATMEGA16 (PDIP40/TQFP44/MLF44) ATMEGA16L (PDIP40/TQFP44/MLF44)...

 

AT90XXX------39 AT90S1200 (PDIP20/SO20/SSOP20) AT90S2313 (PDIP20/SO20) AT90LS2313 (PDIP20/SO20) AT90S2333 (PDIP28/TQFP32) AT90LS2333 (PDIP28/TQFP32) AT90S4433 (PDIP28/TQFP32) ...

 

ATTINYxxx----52 ATTINY11 (PDIP8/SOIC8) ATTINY11L(PDIP8/SOIC8) ATTINY12 (PDIP8/SOIC8) ATTINY12L(PDIP8/SOIC8) ATTINY12V (PDIP8/SOIC8) ATTINY13 (PDIP8/SOIC8)...

 

MICROCHIP PIC 900

 

PIC10F200 PIC10F202 PIC10F204 PIC10F206 PIC10F220 PIC10F222 PIC12F508 PIC12F509 PIC12F510 PIC12F519 PIC12F609 PIC12F615 PIC12F629 PIC12F635 PIC12F675 PIC12F683 PIC12HV609 PIC12HV615 PIC16F54 PIC16F57 PIC16LF722 PIC16LF723 PIC16LF724 PIC16LF726 PIC16LF727 PIC18F2580 PIC18F2585 PIC18F2610 PIC18F2620 PIC18F2680...

 

GAL ---23

 

standard: GAL16V8 GAL16V8A GAL16V8B GAL20V8 GAL20V8A GAL20V8B GAL22V10 GAL22V10A GAL22V10B

 

lattice GAL16V8 GAL16V8A GAL16V8B GAL16V8C GAL16V8D GAL20V8 GAL20V8A GAL20V8B GAL20V8C GAL20V8D GAL22V10 GAL22V10B GAL22V10C GAL22V10D

 

ATMEL: ATF16V8 ATF16V8A ATF16V8B ATF16V8C ATF16V8D ATF20V8 ATF20V8B ATF20V8C ATF22V10 ATF22V10B ATF22V10C

 

RAM-->26

 

standard: 6116 6164 6264 61256 62256 61512 62512 628128 628256 628512

 

WINBOND: W2464 W2465 W24256 W24257A W24512 W24010 W24020 W24040

 

INTEL: 6116 6264 62256 62512 628128 628256 628512 DALLAS: DS1220 DS1225 DS1230Y DS1245Y DS1249Y DS1250Y DS1230W DS1245W DS1249W DS1250W

 

CMOS 74 54----- 136

 

74HC(LS)00 74HC(LS)01 74HC(LS)02 74HC(LS)03 74HC(LS)04 74HC(LS)05 74HC(LS)06 74HC(LS)07

74HC(LS)08 74HC(LS)09 74HC(LS)10 74HC(LS)11 74HC(LS)12 74HC(LS)13 74HC(LS)14

74HC(LS)15 74HC(LS)16 74HC(LS)17 74HC(LS)18 74HC(LS)19 74HC(LS)20 74HC(LS)21

74HC(LS)22 74HC(LS)24 74HC(LS)26 74HC(LS)27 74HC(LS)28 74HC(LS)30 74HC(LS)32

74HC(LS)33 74HC(LS)34 74HC(LS)35 74HC(LS)36 74HC(LS)37 74HC(LS)38 74HC(LS)39

74HC(LS)40 74HC(LS)42 74HC(LS)43 74HC(LS)45 74HC(LS)74 74HC(LS)86 74HC(LS)93

74HC(LS)112 74HC(LS)122 74HC(LS)123 74HC(LS)125 74HC(LS)126 74HC(LS)128 74HC(LS)132

74HC(LS)133 74HC(LS)134 74HC(LS)136 74HC(LS)138 74HC(LS)139 74HC(LS)140 74HC(LS)145

74HC(LS)153 74HC(LS)155 74HC(LS)156 74HC(LS)157 74HC(LS)158 74HC(LS)160 74HC(LS)161

74HC(LS)162 74HC(LS)163 74HC(LS)164 74HC(LS)165 74HC(LS)166 74HC(LS)174 74HC(LS)175

74HC(LS)192 74HC(LS)193 74HC(LS)240 74HC(LS)241 74HC(LS)244 74HC(LS)245 74HC(LS)257

74HC(LS)258 74HC(LS)266 74HC(LS)268 74HC(LS)273 74HC(LS)367 74HC(LS)373 74HC(LS)374

74HC(LS)377 74HC(LS)378 74HC(LS)386 74HC(LS)390 74HC(LS)393 74HC(LS)563 74HC(LS)564

74HC(LS)573 74HC(LS)574 74HC(LS)576 74HC(LS)580 74HC(LS)640 74HC(LS)641 74HC(LS)642

74HC(LS)643 74HC(LS)644 74HC(LS)645

4001 4011 4012 4013 4014 4015 4017 4018 4019 4021 4023 4025 4030 4049

4050 4051 4052 4053 4069 4070 4071 4073 4075 4077 4081 4093 40160 40161 40162 40163

40174 40175 40192 40193

Share this post


Link to post
Share on other sites

MiniPro mới nâp cấp phần mềm lên ver5.10 hỗ trợ 12791 loại chip. Loại này mình đã sữ dụng được 3 tháng nay thấy rất good, vứt luôn luôn TME PBC 5.0 rồi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
MiniPro mới nâp cấp phần mềm lên ver5.10 hỗ trợ 12791 loại chip. Loại này mình đã sữ dụng được 3 tháng nay thấy rất good, vứt luôn luôn TME PBC 5.0 rồi.

Có thiệt không đó ???

 

Trên kia là " suport over 6000 chips" vậy là ver bao nhiu ? Bi h lên "12791 loại chip " - vầy là > gấp 2 ?

 

Có ai nữa kiểm chứng hộ cái nhỉ ? loại này nạp lap OK ko các pro?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Theo Web gốc nó báo là 12791 ICs, link web gốc:

 

http://autoelectric.cn/MiniPro/Index.htm

 

List support:

 

http://www.autoelectric.cn/minipro/MiniProSupportList.txt

 

Software update: Phiên bản 5.1 support 12791 ICs:

 

http://down.autoelectric.cn:8087/minipro/minipro_setup.rar

 

http://www.autoelectric.cn/minipro/minipro_setup.rar

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hướng dẫn sử dụng:

http://down.autoelectric.cn:8087/minipro/MiniProHelp.rar

Tải trình cài đặt mới nhất về, setup trước, sau đó gắn thiết bị vào cho nó nhận driver (tự động tìm driver). Gọi chương trình lần đầu tiên lên có giao diên như hình (đính kèm) MiniPro02.jpg:

Giao diện khá quen thuộc đối với ai từng xài các dòng máy nạp "chuyên dùng" khác. Dĩ nhiên là PRO hơn so với TME cùi chuối rồi.

Khuyến cáo: chương trình sẽ "đề nghị reflash fireware" <-- để cập nhật fireware mới nhất. Cẩn thận, hỏi người bán hàng trước khi dùng chức năng này.

 

MiniPro02.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tính năng hay vừa phát hiện:

Tự động Cập nhật Fireware cho Phần cứng:

Vừa cài xong phiên bản mới nhất tải về từ web, chương trình gợi ý "Cập nhật Fireware bằng cách: Vào Menu: Tools\Reflash Fireware" <-- Chương trình tự động cập nhật Fireware lên bản mới nhất 03.2.55 <-- đầy là con dao 2 lưỡi, ai đó mà mua nhầm bản copy thì sau khi cập nhật có thể không sử dụng được <-- khuyến cáo từ trang chủ của MiniPro.

Sau khi Reflash Fireware xong vào Select ICs: nhận đủ 12791 ICs (Xem ảnh đính kèm).

 

MiniPro01.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chọn thiết bị (lưa chọn loại ICs mà mình muốn nạp): Xem hình MiniPro03.jpg

Bảng chọn thiết bị khá PRO, nhìn không thua gì cùa Xeltek: Xem hình MiniPro04.jpg

Chỉ cần nhập tên IC vào khung tìm, gợi ý hãng sản xuất và tên cụ thể của IC sẽ hiện ra trong ô tương ứng.

Trong ví dụ này mình dùng chip W39V040FA là "thí nghiệm", gợi ý chính xác của chương trình: Xem hình MiniPro05.jpg

Bấm vào biểu tượng chữ [R] để đọc nội dung IC (READ): Xem hình MiniPro06.jpg

Chương trình sẽ gợi ý cách lắp IC vào socket sao cho đúng, chân số 1 sẽ ở vị trí cao nhất, cái này thì ngược lại với dòng máy Xeltek. Xem hình MiniPro07.jpg

Tốc độ đọc khá nhanh: 512KB mà đọc chưa tới 10s.

Phần còn lại mọi người tự ngâm cú thêm nhé, mình thấy y chang các chương trình nạp BIOS - ROM thông dụng thôi.

Chọn Erase (Biểu tượng hình cục tẩy) là xóa IC, cực nhanh chưa đầy 1/10s.

Bấm [P] để ghi (Programming chip), nó tự động xóa trước 1/10s, kế đó ghi 60s, kế đó tự Verify 10s tổng cộng vẫn chưa đầy 70s, khá nhanh.

 

MiniPro03.JPGMiniPro04.JPGMiniPro05.JPGMiniPro06.JPGMiniPro07.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites
MiniPro mới nâp cấp phần mềm lên ver5.10 hỗ trợ 12791 loại chip. Loại này mình đã sữ dụng được 3 tháng nay thấy rất good, vứt luôn luôn TME PBC 5.0 rồi.

Hê hê, chú này dễ tính ghê ta. Cái Xeltek 3000U của ta hỗ trợ tới hơn 48000 IC mà hôm trước ta tính read lại cái source của con Atmel AT8SC0204CA (trong máy in Samsung SCX 4500) mà nó cóc nhận diện nổi, trong khi đó con 500p cùi bắp chạy ầm ầm. Thật là nhục nhã, một con thì 12 chai nạp được trên 48000 IC lại thua con có 5 chai chỉ nạp được hơn 30000 IC, 3000U thua thằng 500p ở chỗ nó xài USB 1.1 nên chậm hơn 500p và do nó bị nhà sản xuất bỏ mẫu nên ko update thêm được IC nữa, chán vkl. Chắc phải chuẩn bị tiền mua con 5000U thôi, con này sắp hêt thời rồi!

Share this post


Link to post
Share on other sites
He he cũng đang tìm , thông tin thêm của nó ở đây :

http://www.alibaba.com/product-gs/50600705...ro_TL866cs.html

 

Sp của Guangdong China (Mainland)

 

Miềng thì chỉ quan tâm nó nạp cho lap okay hay ko thôi . Ah mà còn adaptor nữa , ko bít $ ?/pcs

Đã edit lại ....

 

Thằng đó chỉ "bán hàng" thôi, web gốc ở đây:

 

http://autoelectric.cn/

 

logo.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites
cái loại 8 chân thì cắm vào đâu hả a Vinh

có cái video để xem thì dễ hiểu hơn

tầm này có khi đặt 1 cái dùng thử mới được

 

8 chân cắm, thì cắm trực tiếp, còn 8 chân dán thì phải mua thêm cái adapter chuyển chân.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em miniPro này mỗi khi nâng cấp phần mềm là yêu cầu reflash fireware (firmware), quá trình reflash khá nhanh. Trong qua trình relash nếu máy mất điện hoặc bị treo có thể khiến em nó không hoặc động dược, các bạn chú ý nhé. Khi cài phần mềm miniPro bạn vào cotrol panel ->Regional anh Languge options -> chon Tab Languages -> chọn install files for East Asian languges ( bỏ Cd cài đăt windows XP vào) đế giao diên không bị lỗi nhé.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Em miniPro này mỗi khi nâng cấp phần mềm là yêu cầu reflash fireware (firmware), quá trình reflash khá nhanh. Trong qua trình relash nếu máy mất điện hoặc bị treo có thể khiến em nó không hoặc động dược, các bạn chú ý nhé. Khi cài phần mềm miniPro bạn vào cotrol panel ->Regional anh Languge options -> chon Tab Languages -> chọn install files for East Asian languges ( bỏ Cd cài đăt windows XP vào) đế giao diên không bị lỗi nhé.

 

Mình cài Win tiếng anh thuần không xài font ASIA vẫn không thấy báo lỗi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

x64 thì cũng đã có nhiều phần mềm hỗ trợ đâu , ngoài việc hỗ trợ nhiều RAM

 

Đã động chạm đến ROM flash hay CT j cấp thấp thì kiếm con PC hay Lap cùi cùi ( rẻ như bèo mà) dùng cho lành , cài vào máy có nhiều CT khác ...phức tạp thậm chí xung đột ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Em miniPro này mỗi khi nâng cấp phần mềm là yêu cầu reflash fireware (firmware), quá trình reflash khá nhanh. Trong qua trình relash nếu máy mất điện hoặc bị treo có thể khiến em nó không hoặc động dược, các bạn chú ý nhé. Khi cài phần mềm miniPro bạn vào cotrol panel ->Regional anh Languge options -> chon Tab Languages -> chọn install files for East Asian languges ( bỏ Cd cài đăt windows XP vào) đế giao diên không bị lỗi nhé.

Cảm ơn bạn ! - người tiên phong dùng con nạp này , bạn chia sẻ thêm info nữa đi ...càng Nhiều càng ...Ít :D , tỷ như .., bạn hay làm cho loại thiết bị nào chẳng hạn...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đánh giá sơ bộ:

 

Giá = 1/4 Xeltek 500p

Hiệu quả = 3/4 Xeltek 500p

 

Nói chung về giá là OK

 

Hiệu quả công việc đạt 70-80% kể cả làm laptop.

 

Xeltek 500p cũng chỉ đạt 80-85% thôi.

 

Hôm nay lấy ra nạp ROM cho 1 con Laptop 2M tốc độ cực nhanh.

 

Xem list support thì thấy có nhiều con 4M như: MX25L3205, EN25Q32A, A25LQ32A...

 

Thậm chí có cả con 8M như: EN25Q64, W25Q64BV...

 

Mình nghĩ thế là tạm ổn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bắt đầu " ngấm đòn" rồi đây :lol: :lol: :lol: !!!!

 

Với tui : không quan trọng tốc độ - chậm mà chắc còn hơn ( tỷ như ghi đĩa CD/DVD , ông nào cứ ham tốc độ là biết liền ah) .Quan trọng là tính ổn định

 

Chờ demo thêm là múc 1 em "mở hàng" để đc "khuyến mại" :D

 

Cái này nếu OK 80-85 % sẽ là mặt hàng "hot" nhất trong năm . he he ...lúc ấy RA cứ chuẩn bị xiền mà nhập hàng cung cấp

 

RA liệt kê các loại adaptor + giá cho tiện để khỏi tìm xem tổng thiệt hại bao nhiu còn chuẩn bị đạn

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Adapter TSOP48/40/32 (Dành cho MiniPro) 700,000

Adapter ROM PLCC32 (32 chân vuông) 420,000

Adapter ROM sop16 (8 chân nhỏ) ROM 24Cxx, 170,000

Adapter ROM sop20 (8 chân lớn) BIOS 25Xxx 320,000

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mình cài Win tiếng anh thuần không xài font ASIA vẫn không thấy báo lỗi.

Nếu không sài font ASIA sẽ không hiển thị logo ATOELECTRIC và không vào bảng conifg chip được

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now