Sign in to follow this  
anhtuan82

nhờ mọi người giúp đỡ máy chiếu panasonic PT LB51 bị khóa phím mật máy

Recommended Posts

xin mọi người giúp đỡ mình đang có máy chiếu pana bị mất khiển nhưng bị khóa phím mặt máy .

có cách nào mở được bàng phím đặc biệt nào không?

anh em nào có file nhớ của nó cho mình xin với 24c64 mình xóa trắng nó báo lỗi kh chạy,

xin cảm ơn

Share this post


Link to post
Share on other sites
xin mọi người giúp đỡ mình đang có máy chiếu pana bị mất khiển nhưng bị khóa phím mặt máy .

có cách nào mở được bàng phím đặc biệt nào không?

anh em nào có file nhớ của nó cho mình xin với 24c64 mình xóa trắng nó báo lỗi kh chạy,

xin cảm ơn

Bấm và giữ phím MENU khoảng 5 giây sẽ Unlock và ngược lại

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this