Sign in to follow this  
tuyen conan

Xin sơ đồ tivi samsung model cs 21d8

Recommended Posts

Ai có sơ đồ tivi samsung model cs 21d8 thic ho mình với. Ai đã sửa tivi này cho mình hỏi con IC KA7632 có chức năng gì. Tivi mình khi máy chạy con KA7632 rất nóng. Máy chỉ lên sáng và xuất hiện đường hồi. Nhờ các an em ai biết chỉ giúp cách sửa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this