Recommended Posts

em dang sua 1 cai nguon em moi kiem tra so bo thi thay no bi chap 2 con diot chinh luu va bi no cau chi . 2 con diot chinh luu nay mang hieu RL207 nhung em lung suc ca huyen ma chi tim duoc 2 con diot mang hieu RL205 vay theo cac anh em co the thay 2 con nay duoc khong em tra tren datasheet nhung thay 2 con nay chenh lech nhau kha nhieu

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

RL201 50 V, 2 A general diode in 2-pin DO-15 package.

RL202 100 V, 2 A general diode in 2-pin DO-15 package.

RL203 200 V, 2 A general diode in 2-pin DO-15 package.

RL204 400 V, 2 A general diode in 2-pin DO-15 package.

RL205 600 V, 2 A general diode in 2-pin DO-15 package.

RL206 800 V, 2 A general diode in 2-pin DO-15 package.

RL207 1000 V, 2 A general diode in 2-pin DO-15 package.

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now