Sign in to follow this  
vitinh_hongson

Lenovo G530 khong len

Recommended Posts

Cho em hỏi về Lenovo G530.Lúc lên lúc không.Khi không lên em đo nguồn 5v/3v3 thì chỉ có 4.4v và 2,2v.Còn tất cả các nguồn khác thì mất hết.Bây giờ thì đã có nguồn đầy đủ rồi(nguồn 5/3v3,RAM,Cpu...) đã có,nhưng mà không lên nữa.

xin giúp em với.

Cảm ơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this