Sign in to follow this  
MYGRT

ASUS P5KPL.MA kén CPU???

Recommended Posts

Em đang làm con main trên, lúc đầu em dùng chíp D430 (C1.8) thấy đèn Reset sang mãi, sau thử sang con chíp P4 3.0 bus 800 thì lúc lên được lúc không, em đang mò nhưng không có Schematis, ai có con này thì share hộ em hoặc đã làm rồi thì giúp em cái!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Em đang làm con main trên, lúc đầu em dùng chíp D430 (C1.8) thấy đèn Reset sang mãi, sau thử sang con chíp P4 3.0 bus 800 thì lúc lên được lúc không, em đang mò nhưng không có Schematis, ai có con này thì share hộ em hoặc đã làm rồi thì giúp em cái!!!

Không có ai giúp đỡ cả à, em sorry tên con main là P5KPL.CM. Sau khi thay thử một loạt đèn, trở nằm trong diện nghi vấn thì main đã chạy được nhưng vẫn chập chờn lúc được lúc không. Anh nào đã từng gặp phan này rồi thì bốc thuốc cho em với, khách đang dục ghê quá.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Không có ai giúp đỡ cả à, em sorry tên con main là P5KPL.CM. Sau khi thay thử một loạt đèn, trở nằm trong diện nghi vấn thì main đã chạy được nhưng vẫn chập chờn lúc được lúc không. Anh nào đã từng gặp phan này rồi thì bốc thuốc cho em với, khách đang dục ghê quá.

Lâu quá ko vào dd  lạ lẫm quá nên post nhầm.,, hi

Của bạn khò lại nếu ko đc thì thay ic drv mạch VRM  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lâu quá ko vào dd  lạ lẫm quá nên post nhầm.,, hi

Của bạn khò lại nếu ko đc thì thay ic drv mạch VRM  

Mình đã khò lại rồi, IC driver không có để thay thử, nó là con AP-BA EOC. Mình tra datashee mà không có.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this