Sign in to follow this  
dientulahoanh

XIN LUOC DO LAPTOP HP PAVILION N5190

Recommended Posts

Dòng này cổ quá rồi, "nghiên cứu" thành công cũng không giúp ích cho việc sữa các dòng laptop khác đâu.

 

Muốn nghiên cứu, hãy chọn những dòng thực sự thông dụng và có schematics sẳn trên thị trường.

 

Cái Laptop PIII của chú đem đến mấy tiệm sửa laptop người ta còn không nhận sửa nữa đó <-- tạm gọi "xưa quá khó sửa".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this