doantinhthao

Em có dư vài board đa năng trong màn hình bể tháo ra,

Recommended Posts

http://www.uphinh.vn/image/stream/1291609.jpg, http://www.uphinh.vn/image/stream/1291609.jpg

Em có dư vài board đa năng trong màn hình bể tháo ra, giờ muốn tận dụng để test trên các màn hình khác , bác Vinh có tools nào thích hợp hỗ trợ không để lại cho mình 01 cái.

board có hiệu:

9E19V1.4-D   TOP-TECH, sử dụng chip MST9U19B-LF

2013 V1.21B  TOP-TECH

1291748.jpg
1291772.jpg
1291609.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

. , , 6 , . . 10.00 22.00. --> . , , , , . -. . ! ? 17.04.2012 /a>

2012 (7) 2012 (236) 2012 (197) 2012 (228) 2012 (308) 2012 (364) 2012 (318) 2011 (200) 2011 (46) 2011 (116) 2011 (100) 2011 (86) 2011 (133) 2011 (138) 2011 (239) 2011 (172) 2011 (237) 2011 (236) 2011 (188) 2010 (86)

GanttProject GanttProject PERT. GanttProject MS Project , Microsoft, MS Project , GanttProject - ( GNU General Public License) , GanttProject (Windows, Linux, MacOS). Windows exe- , . GanttProject MacOS Linux- Ubuntu deb-. (windows XP Ubuntu 8.04). ( ) Kazaa. Kazaa p2p . FastTrack ( 2,5 . , IP- () : Search Agent, 24 30 . :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now