Recommended Posts

A set of firmware chassis T.VST29.03 v.59 under a 7-button control under different resolutions

TSUMV59XU

 

https://mega.co.nz/#!Z1ZiwYyQ!G1D3JC93CNJYQqbrvHt3YDmUochyyCoGXaoHcf3Kub4 (55.4 MB)

 
CMO27_1280x720_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xCD2_20121016_122638
General_1024_768_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xD6E5_20121016_120452
General_1600_900_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x3C1D_20121016_120626
General_1680_1050_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x38F8_20121016_120321
General_1920_1080_MAP7_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x6EC9_20121016_120933
General_1920_1080_MAP10_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xB7E2_20121016_121105
General_1920_1080_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x6F88_20121016_120800
General_1920_1200_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x7233_20121016_122812
HE315CF_B21_1920_1080_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xD6B6_20121016_122203
LC260W01_A5KA_1280_768_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x9D5_20121016_122506
LC470WX7_SLE1_DO8L_1366_768_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x739F_20121016_122946
LTM190M2_L31_1440_900 MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xF23_20121016_121723
M170EG02_SXGA_1280_1024 MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xD3_20121016_120146
M215HW03_V1_1920_1080 MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xD066_20121016_122029
MSV59_03_A141EW01V0_SI6L_1280x800_3V_M90_CHINA_7KEY_SiR620D_NF_R_AT_0xCE2F_20121119_173546
MT170EN04_1280X1024_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xD555_20121016_123120
PR_LC555EUF_SDF2_1920_1080_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x5F78_20121016_121854
T315XW02VL_1366_768_MAP10_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x93D3_20121016_121412
T315XW02VL_1366_768_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x32BB_20121016_121240
T370HW02_VB_WUXGA_1920X1080_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x5FAD_20121016_122336
VVX42F115B00_1920X1080_10BIT_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x3A90_20121016_121547
:) 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
dnc    0

Hi Mr Vinh, mới lấy 1 bo V59XU Z1 và 1 bo LCD  RTMC1B chip RTD2025Ltrưa nay, đã search trong forum ko thấy có FW cho 2 panel này:

 

AUO model M190PW01    res 1440x900

 

AUO model B141EW02    res 1280x800

 

 

nhờ bro kiếm giúp

 

BRs

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

<blockquote class='ipsBlockquote'data-author="lqv77" data-cid="111904" data-time="1378761347"><p>

<a href='http://kythuatphancung.vn/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=3719'>LC470WX7_SLE1_DO8L_1366_768_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x739F_20121016_122946.zip</a><br />

<a href='http://kythuatphancung.vn/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=3720'>LTM190M2_L31_1440_900 MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xF23_20121016_121723.zip</a><br />

<a href='http://kythuatphancung.vn/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=3721'>M170EG02_SXGA_1280_1024 MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xD3_20121016_120146.zip</a><br />

<a href='http://kythuatphancung.vn/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=3722'>M215HW03_V1_1920_1080 MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xD066_20121016_122029.zip</a><br />

<a href='http://kythuatphancung.vn/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=3723'>MSV59_03_A141EW01V0_SI6L_1280x800_3V_M90_CHINA_7KEY_SiR620D_NF_R_AT_0xCE2F_20121119_173546.zip</a><br />

<a href='http://kythuatphancung.vn/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=3724'>MT170EN04_1280X1024_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xD555_20121016_123120.zip</a><br />

<a href='http://kythuatphancung.vn/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=3725'>PR_LC555EUF_SDF2_1920_1080_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x5F78_20121016_121854.zip</a><br />

<a href='http://kythuatphancung.vn/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=3726'>T315XW02VL_1366_768_MAP10_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x93D3_20121016_121412.zip</a><br />

<a href='http://kythuatphancung.vn/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=3727'>T315XW02VL_1366_768_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x32BB_20121016_121240.zip</a><br />

<a href='http://kythuatphancung.vn/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=3728'>T370HW02_VB_WUXGA_1920X1080_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x5FAD_20121016_122336.zip</a><br />

<a href='http://kythuatphancung.vn/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=3729'>VVX42F115B00_1920X1080_10BIT_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x3A90_20121016_121547.zip</a></p></blockquote>

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

 

A set of firmware chassis T.VST29.03 v.59 under a 7-button control under different resolutions

TSUMV59XU

 

https://mega.co.nz/#!Z1ZiwYyQ!G1D3JC93CNJYQqbrvHt3YDmUochyyCoGXaoHcf3Kub4 (55.4 MB)

 

CMO27_1280x720_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xCD2_20121016_122638

General_1024_768_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xD6E5_20121016_120452

General_1600_900_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x3C1D_20121016_120626

General_1680_1050_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x38F8_20121016_120321

General_1920_1080_MAP7_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x6EC9_20121016_120933

General_1920_1080_MAP10_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xB7E2_20121016_121105

General_1920_1080_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x6F88_20121016_120800

General_1920_1200_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x7233_20121016_122812

HE315CF_B21_1920_1080_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xD6B6_20121016_122203

LC260W01_A5KA_1280_768_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x9D5_20121016_122506

LC470WX7_SLE1_DO8L_1366_768_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x739F_20121016_122946

LTM190M2_L31_1440_900 MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xF23_20121016_121723

M170EG02_SXGA_1280_1024 MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xD3_20121016_120146

M215HW03_V1_1920_1080 MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xD066_20121016_122029

MSV59_03_A141EW01V0_SI6L_1280x800_3V_M90_CHINA_7KEY_SiR620D_NF_R_AT_0xCE2F_20121119_173546

MT170EN04_1280X1024_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xD555_20121016_123120

PR_LC555EUF_SDF2_1920_1080_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x5F78_20121016_121854

T315XW02VL_1366_768_MAP10_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x93D3_20121016_121412

T315XW02VL_1366_768_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x32BB_20121016_121240

T370HW02_VB_WUXGA_1920X1080_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x5FAD_20121016_122336

VVX42F115B00_1920X1080_10BIT_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x3A90_20121016_121547

:)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

 

A set of firmware chassis T.VST29.03 v.59 under a 7-button control under different resolutions

TSUMV59XU

 

https://mega.co.nz/#!Z1ZiwYyQ!G1D3JC93CNJYQqbrvHt3YDmUochyyCoGXaoHcf3Kub4 (55.4 MB)

 

CMO27_1280x720_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xCD2_20121016_122638

General_1024_768_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xD6E5_20121016_120452

General_1600_900_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x3C1D_20121016_120626

General_1680_1050_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x38F8_20121016_120321

General_1920_1080_MAP7_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x6EC9_20121016_120933

General_1920_1080_MAP10_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xB7E2_20121016_121105

General_1920_1080_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x6F88_20121016_120800

General_1920_1200_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x7233_20121016_122812

HE315CF_B21_1920_1080_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xD6B6_20121016_122203

LC260W01_A5KA_1280_768_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x9D5_20121016_122506

LC470WX7_SLE1_DO8L_1366_768_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x739F_20121016_122946

LTM190M2_L31_1440_900 MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xF23_20121016_121723

M170EG02_SXGA_1280_1024 MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xD3_20121016_120146

M215HW03_V1_1920_1080 MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xD066_20121016_122029

MSV59_03_A141EW01V0_SI6L_1280x800_3V_M90_CHINA_7KEY_SiR620D_NF_R_AT_0xCE2F_20121119_173546

MT170EN04_1280X1024_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xD555_20121016_123120

PR_LC555EUF_SDF2_1920_1080_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x5F78_20121016_121854

T315XW02VL_1366_768_MAP10_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x93D3_20121016_121412

T315XW02VL_1366_768_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x32BB_20121016_121240

T370HW02_VB_WUXGA_1920X1080_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x5FAD_20121016_122336

VVX42F115B00_1920X1080_10BIT_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x3A90_20121016_121547

:)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
On 13/6/2017 at 5:55 PM, Lamanya said:
On 3/2/2017 at 1:33 PM, Kds1 said:

Hi need fimware chassis T.vST59.031 /ic tsum 29lu

 

On 8/9/2013 at 11:10 PM, kotnatan said:

A set of firmware chassis T.VST29.03 v.59 under a 7-button control under different resolutions

TSUMV59XU

 

https://mega.co.nz/#!Z1ZiwYyQ!G1D3JC93CNJYQqbrvHt3YDmUochyyCoGXaoHcf3Kub4 (55.4 MB)

 
CMO27_1280x720_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xCD2_20121016_122638
General_1024_768_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xD6E5_20121016_120452
General_1600_900_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x3C1D_20121016_120626
General_1680_1050_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x38F8_20121016_120321
General_1920_1080_MAP7_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x6EC9_20121016_120933
General_1920_1080_MAP10_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xB7E2_20121016_121105
General_1920_1080_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x6F88_20121016_120800
General_1920_1200_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x7233_20121016_122812
HE315CF_B21_1920_1080_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xD6B6_20121016_122203
LC260W01_A5KA_1280_768_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x9D5_20121016_122506
LC470WX7_SLE1_DO8L_1366_768_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x739F_20121016_122946
LTM190M2_L31_1440_900 MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xF23_20121016_121723
M170EG02_SXGA_1280_1024 MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xD3_20121016_120146
M215HW03_V1_1920_1080 MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xD066_20121016_122029
MSV59_03_A141EW01V0_SI6L_1280x800_3V_M90_CHINA_7KEY_SiR620D_NF_R_AT_0xCE2F_20121119_173546
MT170EN04_1280X1024_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0xD555_20121016_123120
PR_LC555EUF_SDF2_1920_1080_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x5F78_20121016_121854
T315XW02VL_1366_768_MAP10_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x93D3_20121016_121412
T315XW02VL_1366_768_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x32BB_20121016_121240
T370HW02_VB_WUXGA_1920X1080_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x5FAD_20121016_122336
VVX42F115B00_1920X1080_10BIT_MSV59_03_M90_CHINA_R8170W_7KEY_SiR620D_NF_R8170_AT_0x3A90_20121016_121547
:) 

Hi need fimware chassis T.vST59.031 /ic tsum 29lu

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
On Sunday, January 26, 2014 at 6:43 PM, mehmood 712004 said:

Board T.VST29.03 chip TSUM59XU-Z1  for this  remote not working

 

Được chỉnh sửa bởi Tufanganj

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now