Sign in to follow this  
phuquy89

[Firmware] LCD Acer x193w

Recommended Posts

post-48836-0-30706900-1385363423_thumb.jpg

anh ơi đây là cái bo hình.ver là x193w gb

sửa dụng 2 chip RTD 2025 và RTD 2020L 

EPROOM  24CO4N

hiện tượng của nó là khi cắm VGA thì màn hình đen thui.e đã thay thử EPROM từ bo khác sang vẫn lỗi.xin anh cho ý kiến sử lý

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this