Sign in to follow this  
hack_mattroi

Samsung E1920 firmware

Recommended Posts

Cái màn hình không bật được nguồn mặc dù đã có đủ nguồn. Nút bấm nguồn có 3,2V nhưng khi bấm đèn nguồn không sáng máy không hoạt động. Bác nào có cho em xin file rom con này nạp thử xem thế nào ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this