Sign in to follow this  
Tony Tèo

Dell Vostro 3460 DA0V08MB6D1 Bios & Schematics

Recommended Posts

Thank Admin nhiều nhiều

Dell 3460 mình bị thiếu nguồn : +VCC_GFX_CORE , còn  VCC_CORE  thì có 0,8v  , dòng báo : 0,42 .... 0,64 ... về 0,01

Mình lấy file của Admin  chép lại thì lên ngay , xin chia sẽ

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2/4/2015 at 15:40, namsav đã nói:

Thank Admin nhiều nhiều

Dell 3460 mình bị thiếu nguồn : +VCC_GFX_CORE , còn  VCC_CORE  thì có 0,8v  , dòng báo : 0,42 .... 0,64 ... về 0,01

Mình lấy file của Admin  chép lại thì lên ngay , xin chia sẽ

em bị y chang như vậy. nạp bao nhiêu con bios không được. may quá tìm được bài này, nạp con của admin được luôn!

tình trạng ban đầu máy bị nước vào bục mạch, mất áp chân kích. câu mạch kích ok lên đến 0.8... 0.6... 0.5...  sau đó treo 0.4 

thanh admin và thank feedback của bác

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this